Stare mapy
Dodane przez Remek dnia Września 11 2008 13:09:39

STARE MAPY OKOLIC MILNA:

(Uaktualnione lipiec 2012)ok. 1660

Fragment mapy Podola "Ukrainae Pars, quae Podolia Palatinatus Vulgo dictur" z ok. 1660 r.
Autor, Francuz Guillaume le Vasseur de Beauplan, w latach 1630-1648 był wojskowym inżynierem i kartografem u trzech kolejnych królów Polski (Zygmunta III, Władysława IV i Jana Kazimierza). W roku 1660 we Francji wydano jego dzieło "Déscription de l'Ukraine" ("Opisanie Ukrainy"), z którego pochodzi niniejsza mapa.

mapa 1660
(kliknij żeby obejrzeć)

1799

Fragment angielskiej mapy Polski i Litwy z 1799 r., autorstwa królewskiego geografa Williama Fadena.

mapa 1799
(kliknij żeby obejrzeć)

II połowa XIX w.

Połączone razem fragmenty dwóch francuskich (?) map z II połowy XIX wieku
Milno opisane błędnie jako "Miłokow".
Nieznana data. Mapy były użyte w Atlasie historycznym Rzeczypospolitej Polskiej. Dział II-gi "Ziemie ruskie Rzeczypospolitej". Opracował i wydał Aleksander Jabłonowski. Warszawa - Wiedeń 1889-1904.

mapa XIX wiek
(kliknij żeby obejrzeć)

1855

Fragment austro-węgierskiej mapy administracyjnej w skali 1:115.000 z 1855 r.

mapa 1855
(kliknij żeby obejrzeć)

Są to fragmenty map z zasobów strony internetowej "Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919-1939" www.mapywig.org
Kompletny arkusz w wysokiej rozdzielczości jest dostępny na stronie www.mapywig.org w kategorii "Mapy austro-wegierskie" (arkusz Umgebungen von Olesko Podkamien Zloczow und Zalosce)


1859

Fragment austro-węgierskiej mapy ogólnej monarchii (autor inżynier Joseph Scheda) w skali 1:576.000 z 1859 roku

mapa 1859
(kliknij żeby obejrzeć)

Jest to fragmenty mapy z zasobów strony internetowej "Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919-1939" www.mapywig.org
Kompletny arkusz w wysokiej rozdzielczości jest dostępny na stronie www.mapywig.org w kategorii "austro-wegierskie" (arkusz (arkusz Generalkarte Scheda V))


1875

Zmontowane w jedną całość fragmenty dwóch austro-węgierskich map ogólnych w skali 1:300.000 z 1875 r.

mapa 1875
(kliknij żeby obejrzeć)

Są to fragmenty map z zasobów strony internetowej "Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919-1939" www.mapywig.org
Kompletne arkusze w wysokiej rozdzielczości są dostępne na stronie www.polski.mapywig.org w kategorii "Mapy austro-wegierskie" (arkusze O5 Ostrog, Q6 Tarnopol)


1879-1880

Zmontowane w jedną całość fragmenty dwóch sąsiednich arkuszy austro-węgierskich map topograficznych 1:75.000 z lat 1879-1880

mapa 1879-1880
(kliknij żeby obejrzeć)

Są to fragmenty map z zasobów strony internetowej "Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919-1939" www.mapywig.org
Kompletne arkusze w wysokiej rozdzielczości są dostępne na stronie www.mapywig.org w kategorii "Mapy austro-wegierskie" (arkusze ZONE 6 COL XXXIII Zalosce 1879 i ZONE 7 COL XXXIII Tarnopol 1880)


1879-1880

Z mapy jak wyżej najbliższe okolice Milna w oryginalnej, wysokiej rozdzielczości

mapa 1879-1880
(kliknij żeby obejrzeć)

1910

Fragment austro-węgierskiej mapy topograficznej 1:200.000 z 1910 roku:

mapa 1910
(kliknij żeby obejrzeć)

1911

Fragment austro-węgierskiej mapy topograficznej 1:75.000 z 1911 roku

mapa 1911
(kliknij żeby obejrzeć)

Fragmenty mapy z zasobów strony internetowej "Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919-1939" www.mapywig.org
Kompletny arkusz w wysokiej rozdzielczości jest dostępny na stronie www.mapywig.org w kategorii "Mapy austro-wegierskie"
(arkusz ZZONE 6 KOL XXXIII ZALOZCE 1911)


około 1915

Fragment austro-węgierskiej mapy przeglądowej 1:1000.000 z około 1915 roku (brak daty wydania):
Lechners Kriegskarten XXV - Übersichtskarte von Rumänien, Galizien, Ungarn und dem nördlichen Bulgarien".

mapa 1910
(kliknij żeby obejrzeć)

Oryginał w zbiorach administratorów strony "Olejów na Podolu" - ofiarowany przez Pana Roberta Adamowicza ze Szczecina.


1916

Fragment niemieckiej mapy "Karpatenland" w skali 1:1000.000, ok. 1916 r.

mapa 1916
(kliknij żeby obejrzeć)

Fragmenty mapy z zasobów strony internetowej "Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919-1939" www.mapywig.org
Kompletny arkusz w wysokiej rozdzielczości jest dostępny na stronie www.mapywig.org w kategorii "Mapy niemieckie" (arkusz Karpatenland (Ostgalizien und Bukowina) 1916?)


1924-25

zmontowane w jedną całość fragmenty dwóch sąsiednich polskich map topograficznych 1:100.000 z lat 1924-1925

montaż czterech fragmentów map z lat 1924-25
(kliknij żeby obejrzeć)

Są to fragmenty map z zasobów strony internetowej "Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919-1939" www.mapywig.org
Kompletne arkusze w wysokiej rozdzielczości są dostępne na stronie www.mapywig.org w kategorii "Mapy WIG 1:100 000" (arkusze A49 B41 (Z.6 K.XXXIII) ZALOSCE i A50 B41 (Z.7 K.XXXIII) TARNOPOL)


1928

Fragment polskiej mapy topograficznej 1:300.000 z 1928 r.

mapa 1928
(kliknij żeby obejrzeć)

Fragmenty mapy z zasobów strony internetowej "Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919-1939" www.mapywig.org
Kompletny arkusz w wysokiej rozdzielczości jest dostępny na stronie www.mapywig.org w kategorii "Mapy WIG 1:300 000" (arkusz 87 Tarnopol)


1933

Fragment mapy taktycznej z 1933 roku.

mapa 1933
(kliknij żeby obejrzeć)

Fragmenty mapy z zasobów strony internetowej "Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919-1939" www.mapywig.org
Kompletny arkusz w wysokiej rozdzielczości jest dostępny na stronie www.mapywig.org w kategorii "Inne mapy" (arkusz Arkusz zbiorczy Zloczow, Zalosce, Zborow, Tarnopol)


1937

Fragment mapy administracyjnej w skali 1:300.000 z 1937 roku.

mapa 1937
(kliknij żeby obejrzeć)

Fragmenty mapy z zasobów strony internetowej "Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919-1939" www.mapywig.org
Kompletny arkusz w wysokiej rozdzielczości jest dostępny na stronie www.mapywig.org w kategorii "Inne mapy" (arkusz Arkusz 39 Tarnopol)


lata międzywojenne

Fragment mapy turystycznej(?) w skali 1:750.000, nieznana data.

mapa z okresu międzywojennego
(kliknij żeby obejrzeć)

Fragmenty mapy z zasobów strony internetowej "Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919-1939" www.mapywig.org
Kompletny arkusz w wysokiej rozdzielczości jest dostępny na stronie www.mapywig.org w kategorii "Inne mapy" (arkusz Sekt. VI LWOW WLODZIMIERZ WOLYNSKI CZERNIOWCE)


ok. 1940/1941

Fragment niemieckiej mapy 1:500.000 (przedruk mapy rumuńskiej?) z ok. 1940/41 roku "Nationale Fliegerkarte von Rumänien - Carta nationala aeronautica" ark. "Cernauti"

mapa z 1940 lub 1941 roku
(kliknij żeby obejrzeć)

1944

Fragment niemieckiej mapy topograficznej 1:300.000 z 1944 roku
kopia przedwojennej mapy polskiej

mapa z 1944 roku
(kliknij żeby obejrzeć)

Fragmenty mapy z zasobów strony internetowej "Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919-1939" www.mapywig.org
Kompletny arkusz w wysokiej rozdzielczości jest dostępny na stronie www.mapywig.org w kategorii "Mapy niemieckie" (arkusz T 50 Tarnopol 1944)


1944

Fragment niemieckiej mapy wojskowo-geologicznej w skali 1:300.000 z 1944 roku.
Prawdopodobnie miała słuzyć dla jednostek pancernych - są tu zaznaczone przeszkody wodne, rodzaje gruntu itp.

mapa z 1944 roku
(kliknij żeby obejrzeć)

Fragmenty mapy z zasobów strony internetowej "Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919-1939" www.mapywig.org
Kompletny arkusz w wysokiej rozdzielczości jest dostępny na stronie www.mapywig.org w kategorii "Mapy niemieckie 1919 - 1945" (arkusz Osteuropa T50 Tarnopol Mil-Geo-Karte 1944)


1944

Fragment niemieckiej mapy 1:500.000 z 1944 roku

mapa z 1944 roku
(kliknij żeby obejrzeć)

Fragmenty mapy z zasobów strony internetowej "Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919-1939" www.mapywig.org
Kompletny arkusz w wysokiej rozdzielczości jest dostępny na stronie www.mapywig.org w kategorii "Mapy niemieckie" (arkusz M35-SW Lemberg 1:500.000 1944)


1953

Fragment powojennej mapy polskiego Sztabu Generalnego 1:500.000 z 1953 roku.
"Wydanie tymczasowe - poufne"

mapa 1953
(kliknij żeby obejrzeć)

Fragmenty mapy z zasobów strony internetowej "Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919-1939" www.mapywig.org
Kompletny arkusz w wysokiej rozdzielczości jest dostępny na stronie www.mapywig.org w kategorii "Mapy WIG 1:500 000" (arkusz M-35-C LWOW (LWÓW) 1953)


1953

Fragment amerykańskiej mapy topograficznej w skali 1:100.000 z 1953 roku

mapa 1953
(kliknij żeby obejrzeć)

1980

Fragment radzieckiej mapy topograficznej 1:200.000, wydanie z 1980 roku.

mapa z 1980 roku
(kliknij żeby obejrzeć)

1993

Fragment poradzieckiej mapy topograficznej 1:100.000, wydanie z 1993 roku
(montaż z dwóch sąsiednich arkuszy)

mapa z 1993 roku
(kliknij żeby obejrzeć)

2006

Na koniec, jako ciekawostka fragment współczesnej ukraińskiej mapy topograficznej 1:100.000, wydanie z 2006 roku

mapa z 2006 roku
(kliknij żeby obejrzeć)