Gontowa w starych księgach adresowych i skorowidzach
Dodane przez Remek dnia Września 16 2008 20:04:10

Gontowa w starych księgach adresowych i skorowidzach.

(uaktualnione 14 stycznia 2010)
1855

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w królestwie Galicyi i Lodomeryi jakoteż w wielkiem księstwie Krakowskiem i księstwie Bukowińskiem, pod względem politycznej i sądowej organizacyi kraju wraz z dokładnem oznaczeniem parafii, poczt i właścicieli tabularnych, ułożony porządkiem abecadłowym. Z mapą według nowego podziału. Lwów. Nakładem Karola Wilda. Drukiem Kornela Pillera. 1855]


Nazwa miejscowości:
Gontowa, wieś

Obwód:
Złoczów

Urząd powiatowy:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Załośce

Parafia:
Milno grecko-katolicka

Urząd pocztowy, odległość w milach:
Załośce, 1 1/4 mili

Właściciel posiadłości tabularnej:
Henryka Pawlikowska1868

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem". Lwów 1868, z ces. król. galicyjskiej drukarni rządowej.]


Gontowa, wieś

Urząd powiatowy: Brody
Urząd pocztowy: Załośce

Parafia
rzym. kat.: Milno
gr. kat.: na miejscu

Ludność według popisu z roku 1857: 252

Grunty orne
większej własności: -
mniejszej własności: 239

Łąki i ogrody
większej własności: -
mniejszej własności: 8

Pastwiska
większej własności: -
mniejszej własności: 92

Lasy:
większej własności: 7
mniejszej własności: -

OGÓŁEM: 5680 346 niższo-austriackich

[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Właściciel tabularny: Henryka Pawlikowska1872

[źródło: "Przewodnik statystyczno topograficzny i skorowidz obejmujący wszystkie miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi W.X. Krakowskiem i X. Bukowinie, według najświeższych skazówek urzędowych" ułożony i wydany przez Konrada Okszę Orzechowskiego Dyrektora c. k. Sądowych biór pomocniczych w Krakowie. Nakładem autora. W drukarni W. Korneckiego w Krakowie. 1872.]


Nazwa miejscowości:
Gontowa, wieś

Starostwo, Urząd podatkowy i Rada powiatowa:
Brody

Dyrekcya obwodowa skarbu:
Brody

Sąd obwodowy:
Złoczów

Sąd powiatowy i Notaryat:
Załoźce

Urząd parafialny:
Milno grecki, Pieniaki łaciński

Urząd pocztowy:
Załoźce

Ludność według spisu z roku 1870:
267 osób

POWIERZCHNIA w morgach niższo-austriackich:
[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Grunty orne
większej własności: -
mniejszej własności: 239

Łąki i ogrody
większej własności: -
mniejszej własności: 8

Pastwiska
większej własności: -
mniejszej własności: 92

Lasy:
większej własności: 7
mniejszej własności: -

Imię i nazwisko właściciela:
Henryka Pawlikowska1890

[źródło: "Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z wielkiem księstwem Krakowskiem. Na podstawie najnowszych materyałów urzędowych ułożył Prof. Dr. Tadeusz Pilat". Lwów 1890. Nakładem Autora. Z drukarni Wł. Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber)]

Ciało tabularne:
Gontowa

Właściciel tabularny:
Mieczysław Pawlikowski

Poczta i odległość stacyi w kilometrach:
Załoźce 8,0 km

Telegraf i odległość stacyi w kilometrach:
Brody 48,0 km

Parafia łacińska grecka
łacińska Załoźce, grecka Milno

Starostwo, Rada powiatowa:
Brody

Sąd powiatowy, Notaryat i Urząd podatkowy:
Załoźce

Sąd obwodowy, liczba wykazu hipotecznego:
Złoczów 280

Karczmy: 1

POWIERZCHNIA:

Role:
- (brak)

Łąki:
- (brak)

Ogrody:
955 sążni

Pastwiska:
- (brak)

Lasy:
3 morgi 1460 sążni

Stawy, moczary:
- (brak)

Nieużytki:
- (brak)

Parcele budowlane:
365 sążni

Ogółem:
4 morgi 1180 sążni

Podatek:

gruntowy:
1 złoty reński 19 centów

domowy:
1 złoty reński 70 centów1897

[źródło: "Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księs. Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju, z oznaczeniem: Starostw. Sądów powiatowych, Urzędów parafialnych, Urzędów pocztowych i telegraficznych, wraz z odległością tychże w kilometrach od dotyczącej miejscowości, Spisu ludności wedle obliczenia z r. 1890, Właścicieli posiadłości dóbr tabularnych, Zestawienie Sądów obwodowych z przynależnymi Sądami powiatowymi, Wykaz powiatowych Dyrekcyi Skarbu, Spisu posterunków Żandarmeryi i Streszczenie przepisów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych. Z najnowszą mapą Galicyi i Bukowiny". Ułożył Jan Bigo c. k. urzędnik poczty. Nakładem autora. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego" pod zarządem Franciszka Kattnera 1897.]

Nazwa miejscowości:
Gontowa, wieś

Starostwo:
Brody

Sąd powiatowy:
Załoźce

Urzęda parafialne:
łaciński Załoźce i grecki Milno

Urząd pocztowy:
Załoźce

Urząd telegraficzny:
Załoźce

Odległość od urzędu
pocztowego 8,0
telegraficznego 8,0

Ludność według spisu z roku 1890:
335

Właściciel tabularny:
- (brak)1904

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju" zestawił z dat urzędowych Jan Bigo c. k. star. kontroler poczty. Lwów 1904, nakładem autora.]

Nazwa miejscowości:
Gontowa, wieś

Starostwo:
Brody

Sąd powiatowy:
Załoźce

Urząd parafialny:
łaciński Załoźce, grecki Milno

Urząd pocztowy, odległość w kilometrach:
Milno 6,0

Urząd telegraficzny, odległość w kilometrach:
Milno 6,0

Ludność:
330

Właściciel posiadłości:
- (brak)1909

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju" zestawił z dat urzędowych Jan Bigo c. k. star. kontroler poczty. Wydanie IV, Lwów 1909, nakładem autora.]

Nazwa miejscowości:
Gontowa, wieś

Starostwo i Rada powiatowa:
Brody

Sąd powiatowy i Urząd podatkowy:
Załoźce

Urząd parafialny:
łaciński Załoźce i grecki Milno

Urząd pocztowy, odległość w kilometrach:
Milno 5,0

Urząd telegraficzny, odległość w kilometrach:
Milno 5,0

Właściciele posiadłości:
Marek Bieder i E. Adler1921

[źródło: Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej", tom XV "Województwo Tarnopolskie". Warszawa 1923, nakładem Głównego Urzędu Statystycznego]. Zachowano oryginalną pisownię.

Gmina: Gontowa

Budynki
z przeznaczenia mieszkalne: 71
inne zamieszkałe: -

Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym)

Ogółem: 347
Mężczyzn: 174
Kobiet: 173

W tej liczbie było wyznania
rzymsko-katolickiego: 340
grecko-katolickiego: 1
ewangielickiego: -
innego chrześcijańskiego: -
mojżeszowego: 6
innego: -
niewiadomego: -

Podało narodowość
polską: 347
rusińską: -
niemiecką: -
żydowską: -
inną: -
niewiadomą: -1928

[źródło: Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1928. Warszawa 1928. Wydawca: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej sp. z o.o.]


Gontowa. Wieś i gmina, powiat Zborów, sąd powiatowy Zborów, sąd okręgowy Złoczów, 347 mieszkańców.
Kolej w odległym o 20 km Hłuboczku Wielkim, poczta, telegraf i telefon w Załoźcach.

Spożywcze artykuły:
Jasinowski O. (1928)
Mühlendorf D. (1928)

Tytoniowe wyroby:
Misztalk P. (1928)

uwaga: We wcześniejszym (1926/27) i w późniejszym (1930) wydaniu tej księgi adresowej dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa Gontowa w ogóle nie występuje.ok. 1933

[źródło: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych". Przemyśl - Warszawa (brak daty - 1933?), Wydawnictwo Książnicy Naukowej.]

Miejscowość: Gontowa, wieś

Gmina: Gontowa
Powiat polityczny: Zborów
Województwo: Tarnopolskie

Poczta i telegraf (telefon): Załoźce

Stacja kolejowa z odległością km.:
Zborów 39

Najbliższa linia komunikacji autobusowej z odległością km:
Załoźce-Tarnopol 7

Sąd Grodzki: Załoźce

Sąd Okręgowy: Złoczów

Urzędy parafialne:
rzymskokatolicki Milno i grekokatolicki na miejscuArtykuł był pierwotnie opublikowany na portalu internetowym "Olejów na Podolu" www.olejow.pl