Stare księgi - chrzty greckokatolickie 1870-1873
Dodane przez Remek dnia Marca 29 2011 21:52:24

CHRZTY Z MILNA I GONTOWY


Z KSIĄG KOŚCIELNYCH PARAFII GRECKOKATOLICKIEJ W MILNIE


Uwaga: te materiały są przechowywane w archiwum pod błędną nazwą jako chrzty rzymskokatolickie. Nigdzie, na żadnej stronie nie występują wzmianki o wyznaniu. Oryginalny łaciński tytuł brzmi "Copia deprompta e libra baptisatorum e pago Milno cum Blich et Gontowa at anno 1870 Tomus VI.". Udzielający chrztów ksiądz podpisywał się jako "Joannes Stefanowicz parochus loci" lub "Joannes Stefanowicz parochus e Milno". Również beż żadnej wzmianki o wyznaniu. Stąd pomyłka archiwistów.

Jednak w Milnie przed 1900 rokiem nie było stałego, własnego rzymskokatolickiego księdza, a co dopiero proboszcza parafii. Nabożeństwa w kaplicy, wybudowanej staraniem Sebastiana Krąpca, odprawiali rzymskokatoliccy księża wikariusze z Załoziec. A rozstrzygającym dowodem, że mamy do czynienia z księgami greckokatolickimi, są wpisy o wizytacjach dekanalnych. W roku 1871 np. Milno wizytował ksiądz "Apollon Tarnawski, Decanus Zalozcensis", czyli dziekan załoziecki. W kościele rzymskokatolickim nie było w ogóle takiego dekanatu. W XIX wieku Milno razem z Załoźcami należało do rzyskokatolickiego dekanatu w Brodach. Był za to taki dekanat greckokatolicki. I c.k. schematyzm galicyjski z 1870 r. wymienia nazwisko tamtejszego dziekana. Funkcję tę pełnił wówczas ks. Apolinary Tarnawski, proboszcz grecko-katolicki w Kołtowie. Więc wszystko się zgadza.

Dodatkowo w materiale były chrzty z wioski Blich, wchodzącej w skład parafii greckokatolickiej w Milnie. Do rzymskokatolickiej parafii mileńskiej wieś Blich nigdy nie należała. Z tych chrztów (razem 135) nie sporządzaliśmy już wypisów.
ROK 18701.
dziecko: Domarecki Jan
ojciec: Domarecki Jerzy, brak informacji o rodzicach
matka: Dudyńska Aleksandra, córka Józefa i Eufemii
rodzice chrzestni: Kozak Antoni i Nimczuk Maria, żona Dawida, oboje z Milna
numer domu: Milno 113

2.
dziecko: Hnatów Anastazja
ojciec: Hnatów Grzegorz, brak informacji o rodzicach
matka: Bezkorowajny Maria, córka Bazylego i Eudoksji
rodzice chrzestni: Matwijiszyn Jan i Zając Maria, żona Józefa, oboje z Milna
numer domu: Milno 146

3.
dziecko: Nimczuk Stefan
ojciec: Nimczuk Stefan, brak informacji o rodzicach
matka: Buchar Anna, córka Teodora i Anastazji
rodzice chrzestni: Petryk Jan i Łucyk Marta, wdowa po Andrzeju, oboje z Milna
numer domu: Milno 55

4.
dziecko: Audykowicz Ignacy
ojciec: Audykowicz Mateusz, brak informacji o rodzicach
matka: Wojcieszyn Tekla, córka Jana i Katarzyny
rodzice chrzestni: Kołodyński Grzegorz i Sysak Eufronia, żona Aleksego, oboje z Milna
numer domu: Milno 82

5.
dziecko: Domarecki Błażej
ojciec: Domarecki Wawrzyniec, szewc w Milnie, brak informacji o rodzicach
matka: Wasylciów Pelagia, córka Grzegorza i Marii
rodzice chrzestni: Dacyszyn Ignacy i (...) Maria /nazwisko nieczytelne/, żona Jana, oboje z Milna
numer domu: Milno - (numer domu nie wpisany)

6.
dziecko: Duszyński Piotr
ojciec: Duszyński Semczyn Dymitr, szewc w Milnie, brak informacji o rodzicach
matka: Kulczyńska Aleksandra, córka Bazylego i Anny
rodzice chrzestni: Poszwa Maksym i Petruś Anna, żona Daniela, oboje z Milna
numer domu: Milno 28

7.
dziecko: Borodiuch Makary
matka: Borodiuch Matrona, córka Jakuba i Pelagii, służąca ("famula")
rodzice chrzestni: Kotkiewicz(?) Stefan i Sysak Eufronia, żona Aleksego, oboje z Milna
numer domu: Milno 207?

8.
dziecko: Łata Maria
ojciec: Łata Tomasz, brak informacji o rodzicach
matka: Podhaniuk Rozalia, córka Teodora i Zofii
rodzice chrzestni: Misztal Szymon i Mazur Maria, żona Jakuba, oboje z Gontowy
numer domu: Gontowa 8

9.
dziecko: Koryniowski Łukasz
ojciec: Koryniowski Bazyli, sługa ("famulus"), brak informacji o rodzicach
matka: Berkieta(?) Paraskewa, córka Bazylego i Anastazji, rodzice z wioski Seretec
rodzice chrzestni: Romanów Sabbat i Bezkorowajna Paraskewa, żona Michała, oboje z Milna
numer domu: Milno 189

10.
dziecko: Kozak Maria
ojciec: Kozak Michał, cieśla w Milnie, brak informacji o rodzicach
matka: Kulczyńska Ksenia, córka Jana i Pelagii
rodzice chrzestni: Kulczyński Joachim i Glińska Maria, oboje z Milna
numer domu: Milno 209

11.
dziecko: Łucyk Bazyli
ojciec: Łucyk Jan, syn Grzegorza i Marii z domu Pawłyk(?)
matka: Wasylciów Rozalia, córka Jana i Darii
rodzice chrzestni: Łucyk Eliasz i Wojcieszyn Anna, oboje z Milna
numer domu: Milno 118

12.
dziecko: Krąpiec Helena
ojciec: Krąpiec Sebastian, medyk z Milna, brak informacji o rodzicach
matka: Kusznieryk Prakseda, córka Jana i Marii
rodzice chrzestni: Zaleski Jan, Krąpiec Maria żona Antoniego, Letki Jakub i Marciasz Maria, żona Mikołaja, wszyscy z Milna (z nieznanych powodów aż dwie pary chrzestnych)
numer domu: Milno 177

13.
dziecko: Marcinków Maria
ojciec: Marcinków Wojciech, syn Jana i Anny
matka: Buła Prakseda, córka Pawła i Anny
rodzice chrzestni: Dec Józef i Zając Maria, żona Józefa, oboje z Milna
numer domu: Milno 105?

14.
dziecko: Kozak Herasym
ojciec: Kozak Aleksander, syn Dymitra i Matrony
matka: Łanowyk Pelagia, córka Andrzeja i Barbary, rodzice z Jankowiec
rodzice chrzestni: Gliński Michał i Poberejko Maria, żona Stefana, oboje z Milna
numer domu: Milno 81

15.
dziecko: Hnatów Katarzyna
ojciec: Hnatów Bazyli, syn Szymona i Heleny
matka: Paryj Makryna, córka Andrzeja i Marii, rodzice z Blicha
rodzice chrzestni: Zając Józef i Gaździcka Maria, żona Tomasza, oboje z Milna
numer domu: Milno 146

16.
dziecko: Sysak Kondrat
ojciec: Sysak Piotr, syn Teodora i Marii
matka: Ilkiewicz Anna, córka Łukasza i Heleny
rodzice chrzestni: Wasylciów Paweł i Łucyszyn Julia, żona Ignacego, oboje z Milna
numer domu: Milno 70

17.
dziecko: Dynysiuk Sofronia
ojciec: Dynysiuk Jakub, syn Grzegorza i Katarzyna
matka: Seretecka Maria, córka Aleksego i Melanii
rodzice chrzestni: Kusznieryk Eliasz i Janów Maria, żona Ignacego, oboje z Milna
numer domu: Milno 43

18.
dziecko: Hellebrand Edward
ojciec: Hellebrand Józef, leśniczy dominium Milno, brak informacji o rodzicach
matka: Hoffman Ewelina, córka Piotra, ekonoma i Anny
dane rodziców chrzestnych nie wpisane
numer domu: Milno 3

19.
dziecko: Dynysiuk Kondrat
ojciec: Dynysiuk Filip, syn Stefana i Tatiany
matka: Bednarczuk Julia, córka Onufrego i Marii
rodzice chrzestni: Poszwa Andrzej i Zaleska Paraskewa, oboje z Milna
numer domu: Milno 51

20.
dziecko: Kozak Mikołaj
ojciec: Kozak Antoni, syn Aleksego i Melanii
matka: Paulików Maria, córka Michała i Katarzyny, rodzice z Blicha
rodzice chrzestni: Dynysiuk Jakub i Zaleska Paraskewia, oboje z Milna
numer domu: Milno 99?

21.
dziecko: Marcias Cyryl
ojciec: Marcias Tomasz, syn Michała i Martyny(?)
matka: Suchecka Melania, córka Konstantyna i Anny
rodzice chrzestni: Marcias Mikołaj i Wojciechowska Paraskewia, żona Antoniego, oboje z Milna
numer domu: Milno 27?

22.
dziecko: Kolisnyk Eufemia
ojciec: Kolisnyk Michał, syn Jana i Marii
matka: Wasylciów Maria, córka Grzegorza i Marii
rodzice chrzestni: Wasylciów Paweł i Petryk Anna, żona Piotra, oboje z Milna
numer domu: Milno - (numer nie wpisany)

23.
dziecko: Majbrocki Zachariasz
ojciec: Majbrocki Gabriel, syn Grzegorza i Barbary
matka: Buła Julianna, córka Stefana i Barbary
rodzice chrzestni: Gliński Michał i Szkorupa Maria, żona Jozafata, oboje z Milna
numer domu: Milno 92

24.
dziecko: Marciasz Maria
ojciec: Marciasz Grzegorz, syn Michała i Marii
matka: Zadrówny(?) Pulcheria, córka Ignacego i Ewy, rodzice z Reniowa
rodzice chrzestni: Oleniuk Mateusz i Petryk Maria, żona Jana, oboje z Milna
numer domu: Milno 64?

25.
dziecko: Pawłusyk Katarzyna
ojciec: Pawłusyk Piotr, syn Aleksandra i Anny
matka: Łucyk Julianna, córka Piotra i Aleksandry
rodzice chrzestni: Wasylciów Paweł i Domarecka Katarzyna, żona Bazylego, oboje z Milna
numer domu: Milno 104

26.
dziecko: Kulczyńska Rozalia
ojciec: Kulczyński Joachim, syn Teodora i Marii
matka: Petryk Teodora, córka Jakuba i Zofii
rodzice chrzestni: Bodnar Aleksy i Janów Maria, żona Ignacego, oboje z Milna
numer domu: Milno 98

27.
dziecko: Łucyk Teodor
ojciec: Łucyk Prokop, syn Grzegorza i Rozalii Łucyk
matka: Gamalewicz Maria, córka Mikołaja i Praksedy
rodzice chrzestni: Kulczyński Maksym i Glińska Maria, żona Michała, oboje z Milna
numer domu: Milno 96

28.
dziecko: Bieniaszewska Katarzyna
ojciec: Bieniaszewski Bartłomiej, brak informacji o rodzicach
matka: Szkorupa Teodozja, córka Jakuba i Praksedy
rodzice chrzestni: Kunicki Michał, młynarz i Bieniaszewska Regina, żona Andrzeja, oboje z Milna
numer domu: Milno 200

29.
dziecko: Grejcarowski Marek
ojciec: Grejcarowski Bazyli, brak informacji o rodzicach
matka: Łoik Paraskewa, córka Teodora i Barbary
rodzice chrzestni: Marciasz Jan i Bukało Eudoksja, żona Jana, oboje z Milna
numer domu: Milno 108

30.
dziecko: Kołodyński Antoni
ojciec: Kołodyński Grzegorz, brak informacji o rodzicach
matka: Kociubińska Anastazja, córka Wojciecha i Katarzyny
rodzice chrzestni: Zaleski Wojciech i Łucyk Rozalia, oboje z Milna
numer domu: Milno 47?

31.
dziecko: Wasylciów Maria
ojciec: Wasylciów Jan, brak informacji o rodzicach
matka: Łoik Anastazja, córka Jakuba i Marii z domu Romaniewicz
rodzice chrzestni: Pawłowski Piotr i Olejniuk Maria, żona Marcina, oboje z Milna
numer domu: Milno 59

32.
dziecko: Buła Onufry
ojciec: Buła Aleksy, syn Łukasza i Anastazji
matka: Demczyna Tekla, córka Szymona i Marii
rodzice chrzestni: Domarecki Bazyli i Paszkowicz Maria, oboje z Milna
numer domu: Milno 184?

33.
dziecko: Zazula Feuronia
ojciec: Zazula Jan, syn Maksyma i Marty
matka: Łoik Julianna, córka Teodora i Barbary
rodzice chrzestni: Petryk Jan z Milna i Bukało Feuronia, żona Jana z Blicha
numer domu: Milno - (numer nie wpisany)

34.
dziecko: Głowacka Maria
ojciec: Głowacki Justyn, syn Wojciecha i Marii
matka: Krąpiec Natalia, córka Sebastiana i Pelagii
rodzice chrzestni: Krąpiec Jan i Zaleska Katarzyna, żona Kazimierza, oboje z Milna
numer domu: Milno 156

35.
dziecko: Syrotiuk Feuronia
ojciec: Syrotiuk Piotr, brak informacji o rodzicach
matka: Gamalewicz Katarzyna, córka Mikołaja i Paraskewy
rodzice chrzestni: Suchecki Piotr i Marenik(?) Paraskewa, żona Wojciecha, oboje z Milna
numer domu: Milno 188

36.
dziecko: Dżul Paweł
ojciec: Dżul Potapiusz, brak informacji o rodzicach
matka: Pacian Maria, córka Pawła i Marii
rodzice chrzestni: Łucyk Prokop i Bojko Anna, żona Bazylego, oboje z Milna
numer domu: Milno 95?

37.
dziecko: Kusznieryk Maria
ojciec: Kusznieryk Eliasz, brak informacji o rodzicach
matka: B(...) Prakseda /nazwisko nieczytelne/, córka Grzegorza i Anastazji
dane rodziców chrzestnych nieczytelne
numer domu: Milno 87?

38.
dziecko: Olejnik Anna
ojciec: Olejnik Józef, brak informacji o rodzicach
matka: Szulkan(?) Franciszka, córka Bazylego i Anastazji, rodzice zamieszkali Kobyla
rodzice chrzestni: Raróg Jan i Raróg Maria, żona Szymona, oboje z Milna
numer domu: Milno 172

39.
dziecko: Olejniuk Rozalia
ojciec: Olejniuk Maciej, brak informacji o rodzicach
matka: Wojcieszyn Anna, córka Teodora i Feuronii
rodzice chrzestni: Syryj Potapiusz i Wojcieszyn Anna, żona Stefana, oboje z Milna
numer domu: Milno 123?

40.
dziecko: Szczerbyna Jan
ojciec: Szczerbyna Stefan, brak informacji o rodzicach
matka: Fedczyna Maria, córka Stefana i Aleksandry, rodzice z Blicha
rodzice chrzestni: Paryj Jakub i Pawłusyk Katarzyna(?), żona Piotra, oboje z Milna
numer domu: Milno 124

41.
dziecko: Dżul Jan
ojciec: Dżul Kondrat, syn Teodora i Tekli
matka: Kusznieryk Maria, córka Pawła i Marii
rodzice chrzestni: Kuczmaj Filip i Seretecka Maria, żona Antoniego, oboje z Milna
numer domu: Milno 257

42.
dziecko: Brodasz Aleksander
matka: Brodasz Prakseda, służąca, córka Jakuba i Anastazji z domu Paszkowicz (córki Grzegorza i Agafii)
rodzice chrzestni: Łucyk Prokop i Ewa, żona Bazylego Gaździckiego, kowala, oboje z Milna
numer domu: Milno 97

43.
dziecko: Duszyński Szymon
ojciec: Duszyński Teodor, brak informacji o rodzicach
matka: Dynia Maria, córka Michała i Anny, rodzice z Czystopadów
rodzice chrzestni: Gliński Michał i Dynysiuk Maria, żona Jakuba, oboje z Czystopadów
numer domu: Milno 80

44.
dziecko: Dudyński Zachariasz
ojciec: Dudyński Józef, brak informacji o rodzicach
atka: Łucyk Maria, córka Jakuba i Katarzyny
rodzice chrzestni: Wojcieszyn Gabriel i Buraczek Katarzyna, żona Łukasza, kantora w cerkwi, oboje z Milna
numer domu: Milno 86

45.
dziecko: Łucyk Antoni
ojciec: Łucyk Wawrzyniec, brak informacji o rodzicach
matka: Prasoła Anna, córka Jakuba i Anny
rodzice chrzestni: Łucyk Assafat i Buraczek Katarzyna, żona Łukasza, kantora w cerkwi, oboje z Milna
numer domu: Milno ??

46.
dziecko: Gajowyj Natalia
ojciec: Gajowyj Jan, brak informacji o rodzicach
matka: Bukało Maria, córka Andrzeja i Marii, rodzice z Blicha
rodzice chrzestni: Bukało Stefan z Blicha i Łucyk Maria, wdowa po Andrzeju z Milna
numer domu: Milno 107

47.
dziecko: Syryj Antoni
ojciec: Syryj Potapiusz, brak informacji o rodzicach
matka: Petryk Dominika, córka Maksyma i Fotyny
rodzice chrzestni: Szkorupa Jozafat i Łucyk Rozalia, żona Jana, oboje z Milna
numer domu: Milno 68

48.
dziecko: Wasylciów Teodora
ojciec: Wasylciów Jan, brak informacji o rodzicach
matka: Domarecka Eufrozyna, córka Michała i Kseni
rodzice chrzestni: Domarecki Jerzy i Nimczuk Maria, żona Daniela, oboje z Milna
numer domu: Milno 122

49.
dziecko: Botiuk Anastazja
ojciec: Botiuk Jan, brak informacji o rodzicach
matka: Kozak Maria, córka Szymona i Tatiany
rodzice chrzestni: Janów Ignacy i Bobryk Ksenia, żona Teodora, oboje z Milna
numer domu: Milno 105?

50.
dziecko: Poszwa Mikołaj
ojciec: Poszwa Jerzy, brak informacji o rodzicach
matka: Szkorupa Rozalia, córka Jakuba i Paraskewy
rodzice chrzestni: Janów Ignacy i Olejnik Katarzyna, żona Marcina, oboje z Milna
numer domu: Milno 52

51.
dziecko: Łucyk Włodzimierz
ojciec: Łucyk Jan, syn Jana, młynarza w Milnie i Tatiany z domu Olejnik, medyk prywatny
matka: Nuss(?) Krystyna, córka Józefa, c.k. urzędnika i Anny z domu Engel
dane rodziców chrzestnych nie wpisane
numer domu: Milno 210

52.
dziecko: Łucyk Dymitr
ojciec: Łucyk Eliasz, brak informacji o rodzicach
matka: Łucyk Helena, córka Andrzeja i Marii, rodzice z Blicha
rodzice chrzestni: Szkorupa Assafat i Petryk Julianna, żona Ignacego, oboje z Milna
numer domu: Milno 116

53.
dziecko: Zając Rozalia
ojciec: Zając Błażej, brak informacji o rodzicach
matka: Pacian Anna, córka Pawła i Marii
rodzice chrzestni: M(...) Antoni /nazwisko nieczytelne/ i Dżul Anna, oboje z Milna
numer domu: Milno 89

54.
dziecko: Suchecki Michał
ojciec: Suchecki Piotr, brak informacji o rodzicach
matka: Dynysiuk Anna, córka Grzegorza i Kseni
rodzice chrzestni: Syrotiuk Józef i Zaleska Katarzyna, oboje z Milna
numer domu: Milno 151?

55.
dziecko: Dynysiuk Maria
ojciec: Dynysiuk Jakub, brak informacji o rodzicach
matka: Szczepanów Maria, córka Mikołaja i Ewy
rodzice chrzestni: Marciasz Tomasz i Lis Anna, żona Marcina, oboje z Milna
numer domu: Milno 188?

56.
dziecko: Dżul Barbara
ojciec: Dżul Grzegorz, brak informacji o rodzicach
matka: Kozak Dominika, córka Michała i Kseni
rodzice chrzestni: Kozak Aleksy i Suchecka Maria, żona Daniela, oboje z Milna
numer domu: Milno 234?

57.
dziecko: Dżul Daniel
ojciec: Dżul Jan, brak informacji o rodzicach
matka: Gamalewicz Ewa, córka Jana i Katarzyny
rodzice chrzestni: Majbroda Gabriel i Paszkowicz Anna, żona Damiana, oboje z Milna
numer domu: Milno 93

58.
dziecko: Wojcieszyn Natalia
ojciec: Wojcieszyn Gabriel, brak informacji o rodzicach
matka: Michalska Maria, córka Antoniego i Anastazji z domu Brichowski (córki Andrzeja i Paraskewy)
rodzice chrzestni: Audykowicz Mateusz i Buła Maria, żona Antoniego, oboje z Milna
numer domu: Milno 213
ROK 18711.
dziecko: Darmohraj Stefan
ojciec: Darmohraj Jan, syn Jana i Marii z domu Ilkiewicz
matka: Fedczyna Pelagia, córka Ignacego i Barbary z domu Ilczyszyn (córki Bazylego i Marii), rodzice z Blicha
rodzice chrzestni: Botiuk Mikołaj i Janów Maria, żona Ignacego, oboje z Milna
numer domu: Milno 53

2.
dziecko: Karaim Bazyli
ojciec: Karaim Jan, syn Zachariasza i Marii z domu Zaleskiej
matka: Bodnar Tekla, córka Antoniego i Marii z domu Kulczyńskiej
rodzice chrzestni: Gaździcki Marcin i Mykietów Maria, żona Jakuba, oboje z Milna
numer domu: Milno 10

3.
dzieci: Burawka Ksenofonty
ojciec: Burawka Jerzy, brak informacji o rodzicach
matka: Łucyk Katarzyna, córka Jana i Tatiany
rodzice chrzestni: Oleniuk Piotr i Audykowicz Tekla, żona Mateusza, oboje z Milna
numer domu: Milno 110?

4.
dziecko: Wojciechowski Jan
ojciec: Wojciechowski Antoni, syn Karola i Tatiany z domu Wysłobocki, rodzice z Batkowa
matka: Łucyk Prakseda, córka Andrzeja i Marii
rodzice chrzestni: Łucyk Bazyli i Dżul Maria, żona Kondrata, oboje z Milna
numer domu: Milno 120

5.
dziecko: Botiuk Katarzyna
ojciec: Botiuk Mikołaj, brak informacji o rodzicach
matka: Kusznieryk Maria, córka Jana i Marii z domu Bukało, rodzice z Blicha
rodzice chrzestni: Marciasz Mikołaj i Janów Maria, żona Ignacego, oboje z Milna
numer domu: Milno 9

6.
dziecko: Łucyk Kondrat
ojciec: Łucyk Michał, brak informacji o rodzicach
matka: Dec Eufrozyna, córka Bazylego i Marii z domu Nosal(?)
rodzice chrzestni: Szkorupa Assafat i Łoik Maria, żona Jana, oboje z Milna
numer domu: Milno 116

7.
dziecko: Kusznieryk Julianna
ojciec: Kusznieryk Jakub, brak informacji o rodzicach
matka: Baran Maria, córka Jana i Teresy
rodzice chrzestni: Bieniaszewski Jan i Denys Maria, żona Jakuba, oboje z Milna
numer domu: Milno 187

8.
dziecko: Marciasz Maria
ojciec: Marciasz Stefan, brak informacji o rodzicach
matka: Furgało Eudoksja, córka Antoniego i Magdaleny
rodzice chrzestni: Mazur Kazimierz i Mykietów Maria, żona Jakuba, oboje z Milna
numer domu: Milno 4

9.
dziecko: Majbrocka Anastazja
ojciec: Majbrocki Gabriel, brak informacji o rodzicach
matka: Wojciechowska Daria, córka Karola i Tatiany
rodzice chrzestni: Wojciechowski Antoni i Bodnar Katarzyna, żona Grzegorza, oboje z Milna
numer domu: Milno 92

10.
dziecko: Semeniuk Anna
ojciec: Semeniuk Dymitr, szewc z Milna, brak informacji o rodzicach
matka: Nimczuk Aleksandra, brak informacji o rodzicach
rodzice chrzestni: Hnatów Grzegorz i Szeliga Józefa, żona Józefa, oboje z Milna
numer domu: Milno 97?

11.
dziecko: Wojcieszyn Szymon
ojciec: Wojcieszyn Mikołaj, brak informacji o rodzicach
matka: Denysiuk Maria, córka Grzegorza i Kseni
rodzice chrzestni: Kozak Mikołaj i Szkorupa Maria, żona Assafata, oboje z Milna
numer domu: Milno 119

12.
dziecko: Petryk Szymon
ojciec: Petryk Kondrat, syn Bazylego i Katarzyny z domu Kusznieryk
matka: Łucyk Eufrozyna, córka Bazylego i Anastazji z domu Buła
rodzice chrzestni: Bukało Stefan z Blicha i Gaździcka Maria z Załoziec Nowych
numer domu: Milno 33

13.
dziecko: Karaim Helena
ojciec: Karaim Szymon, brak informacji o rodzicach
matka: Komar Agnieszka, córka Jana i Wiktorii z domu Gruszka
rodzice chrzestni: Janów Ignacy i Dec Jaga, oboje z Milna
numer domu: Milno 134?

14.
dziecko: Kołodyński Grzegorz
ojciec: Kołodyński Jakub, brak informacji o rodzicach
matka: Kozak Katarzyna, córka Szymona i Barbary z domu Ulanik (córki Jakuba i Marii)
rodzice chrzestni: Kozak Mikołaj i Bieniaszewska Maria, żona Jana, oboje z Milna
numer domu: Milno 129

15.
dziecko: Dynysiuk Maria
ojciec: Dynysiuk Kapelan Gabriel (nie wiadomo, czemu dwa nazwiska), syn Eliasza i Praksedy z domu Denys
matka: Karaim Maria, córka Zachariasza i Marii z domu Zaleskiej (córki Antoniego)
rodzice chrzestni: Bodnar Aleksy i Gaździcka Rozalia, żona Marcina, oboje z Milna
numer domu: Milno 35

16.
dziecko: Majkut Jan
ojciec: Majkut Wawrzyniec, brak informacji o rodzicach
matka: Dec Anna, córka Jana i Anny
rodzice chrzestni: Dec Jan i Maliszewska Regina, oboje z Milna
numer domu: Milno - (numer nie wpisany)

17.
dziecko: Demczyn Maria
ojciec: Demczyn Denis, brak informacji o rodzicach
matka: Bieniaszewska Tekla, córka Wincentego i Marii z domu Hnatów (córki Jana i Anastazji)
rodzice chrzestni: Kusznieryk Antoni i Petruś Anna, żona Daniela, oboje z Milna
numer domu: Milno 5

18.
dziecko: Szkorupa Mikołaj
ojciec: Szkorupa Jan, brak informacji o rodzicach
matka: Nimczuk Pelagia, córka Jana i Praksedy z domu Bucher (córki Teodora)
rodzice chrzestni: Witkowski Jan i Kulas Anna, żona Jana, oboje z Milna
numer domu: Milno 19

19.
dziecko: Jasinowski Onufry
ojciec: Jasinowski Aleksy, brak informacji o rodzicach
matka: Paszkowicz Teodozja, córka Damiana i Anny z domu Głęba (córki Jana i Tekli)
rodzice chrzestni: Łucyk Semko i Bojko Anna, żona Bazylego, oboje z Milna
numer domu: Milno - (numer nie wpisany)

20.
dziecko: Marciasz Jan
ojciec: Marciasz Mikołaj, brak informacji o rodzicach
matka: Oleniuk Anna, córka Eliasza i Marii
rodzice chrzestni: Romanów Sabbat i Dec Katarzyna, oboje z Milna
numer domu: Milno 27

21.
dziecko: Szweryda Maria
ojciec: Szweryda Michał, brak informacji o rodzicach
matka: Wojciechowska Anna, córka Karola i Tatiany z domu Wysłobockiej
rodzice chrzestni: Dec Jan i Dec Agnieszka, żona Jana, oboje z Milna
numer domu: Milno 245

22.
dziecko: Syrotiuk Anastazja
ojciec: Syrotiuk Józef, brak informacji o rodzicach
matka: Dynysiuk Maria, córka Grzegorza i Kseni
rodzice chrzestni: Zaleski Kazimierz i Zając Anastazja, żona Jana, oboje z Milna
numer domu: Milno 145

23.
dziecko: Łucyk Pelagia
ojciec: Łucyk Bazyli, brak informacji o rodzicach
matka: Buła Ksenia, córka Stefana i Barbary z domu Szkorupa
rodzice chrzestni: Marciasz Jan i Łoik Paraskewa, wdowa po Szymonie, oboje z Milna
numer domu: Milno 116

24.
dziecko: Grejcarowska Anastazja
ojciec: Grejcarowski Bazyli, brak informacji o rodzicach
matka: Dec Tekla, córka Jana i Agafii z domu Worotniak
rodzice chrzestni: Szkorupa Józef i Bodnar Ksenia, żona Antoniego, oboje z Milna
numer domu: Milno 128?

25.
dziecko: Łucyk Makryna
ojciec: Łucyk Prokop, brak informacji o rodzicach
matka: Gamalewicz Maria, córka Mikołaja i Praksedy
rodzice chrzestni: Kołodyński Joachim i Michalska (...) /imię nieczytelne/, żona Bazylego, oboje z Milna
numer domu: Milno 96

26.
dziecko: Tomaszewski Eliasz
ojciec: Tomaszewski Piotr z Czystopadów, brak informacji o rodzicach
matka: Nimczuk Aleksandra, córka Andrzeja i Anastazji
rodzice chrzestni: Marcias Jan i Bieniaszewska Maria, żona Jana, oboje z Milna
numer domu: Milno 58

27.
dziecko: Demczyna Włodzimierz
ojciec: Demczyna Roman, brak informacji o rodzicach
matka: Słobodzian Paraskewa, córka Jozafata, woźnicy w dominium i Eudoksji
rodzice chrzestni: Kołodyński Grzegorz i Janów Maria, żona Ignacego, oboje z Milna
numer domu: Milno 56

28.
dziecko: Kuczmaj Szymon
ojciec: Kuczmaj Filip, brak informacji o rodzicach
matka: Nesteryk Maria, córka Teodora i Anastazji z domu Dżul
rodzice chrzestni: Sysak Michał i Glińska Maria, żona Michała, oboje z Milna
numer domu: Milno 101

29.
dziecko: Dżul Anna
ojciec: Dżul Stefan, brak informacji o rodzicach
matka: Bezkorowajny Pelagia, córka Michała i Maryny z domu Łoik (córki Bazylego i Marii)
rodzice chrzestni: Dżul Assafat i Koziar Eudoksja, żona Bazylego, oboje z Milna
numer domu: Milno 93

30.
dziecko: Marcias Stefan
ojciec: Marcias Sabbat, brak informacji o rodzicach
matka: Darmohraj Anstazja, córka Jakuba i Marii
rodzice chrzestni: Zaleski Jan i Dec Małgorzata, żona Antoniego, oboje z Milna
numer domu: Milno 27

31.
dziecko: Kunicka Katarzyna
ojciec: Kunicki Michał, cieśla ("faber ligni") w Milnie, brak informacji o rodzicach
matka: Petryk Maria, córka Grzegorza i Anastazji
rodzice chrzestni: Bieniaszewski Bartłomiej i Poberejko Maria, oboje z Milna
numer domu: Milno ???

32.
dziecko: Dec Helena
ojciec: Dec Maciej, brak informacji o rodzicach
matka: Darmohraj Anastazja, córka Dymitra i Marii z domu Bezkorowajny (córki Damiana i Anastazji)
rodzice chrzestni: Zaleski Jan i Dec Regina, żona Marcina, oboje z Milna
numer domu: Milno 192

33.
dziecko: Łotocka Tekla
ojciec: Łotocki Grzegorz, kowal w Milnie, brak informacji o rodzicach
matka: Kusznieryk Maria, córka Dymitra i Ewy
rodzice chrzestni: Szkorupa Assafat i Petryk Maria, żona Jana, oboje z Milna
numer domu: Milno 112

34.
dziecko: Łoik Eudoksja
ojciec: Łoik Jakub, brak informacji o rodzicach
matka: Ołeniuk Maria, córka Jakuba i Marii
rodzice chrzestni: Paszkowicz Eliasz i Petryk Katarzyna, żona Michała, oboje z Milna
numer domu: Milno 67

35.
dziecko: Poberejko Antoni
ojciec: Poberejko Stefan, brak informacji o rodzicach
matka: Petryk Maria, córka Grzegorza i Anastazji
rodzice chrzestni: Ołeniuk Mateusz i Laurów Anna, żona Michała, oboje z Milna
numer domu: Milno 90

36.
dziecko: Kozak Zofia
ojciec: Kozak Józef, kowal w Milnie, brak informacji o rodzicach
matka: Fedczyna Ksenia, córka Aleksego i Marii
rodzice chrzestni: (...) /dane ojca chrzestnego nieczytelne/ i Buła Maria, żona Antoniego(?), oboje z Milna
numer domu: Milno 87

37.
dziecko: Suchecki Jan
ojciec: Suchecki Maciej, brak informacji o rodzicach
matka: Dec Maria, córka Wojciecha i Anny z domu Marcias
rodzice chrzestni: Dec Jan i Petruś Maria, żona Daniela, oboje z Milna
numer domu: Milno 222

38.
dziecko: Łucyk Grzegorz
ojciec: Łucyk Assafat, brak informacji o rodzicach
matka: Kusznieryk Eufemia, córka Michała i Justyny z domu Łoik
rodzice chrzestni: Gaździcki Bazyli, kowal i Petryk Anna, żona Piotra, oboje z Milna
numer domu: Milno 124

39.
dziecko: Semczyszyn Maria
ojciec: Semczyszyn Antoni, brak informacji o rodzicach
matka: Feszczyn Rozalia, córka Armanda(?) /nieczyt./ i Eudoksji z domu Łucyk (córki Jana)
rodzice chrzestni: Bukało Maksymilian z Blicha i Krąpiec Natalia, żona Jana z Milna
numer domu: Milno 26

40.
dziecko: Kozak Łukasz
ojciec: Kozak Mikołaj, brak informacji o rodzicach
matka: Wojcieszyn Eudoksja, córka Jana i Katarzyny z domu (...) /nazwisko nieczytelne/
rodzice chrzestni: Audykowicz Mateusz i Wojcieszyn Anna, wdowa po Stefanie, oboje z Milna
numer domu: Milno 114

41.
dziecko: Botiuk Eufrozyna
ojciec: Botiuk Jan, brak informacji o rodzicach
matka: Kozak Maria, córka Szymona i Tatiany z domu Paszkowicz
rodzice chrzestni: Olejniuk Mateusz i Szkorupa Anastazja, żona Konstantyna, oboje z Milna
numer domu: Milno 105

42.
dziecko: Kusznieryk Katarzyna
ojciec: Kusznieryk Antoni, brak informacji o rodzicach
matka: Dec Maria, córka Jana i Ewy z domu Romanów(?) / Marciasz (niejasny zapis, czemu dwa nazwiska)
rodzice chrzestni: Bednarz Grzegorz i Dżul Katarzyna, żona Kondrata, oboje z Milna
numer domu: Milno 44

43.
dziecko: Marcinków Jan
ojciec: Marcinków Wojciech, brak informacji o rodzicach
matka: Buła Prakseda, córka Pawła i Anny z domu Kozak (córki Jakuba)
rodzice chrzestni: Dec Józef i Zając Maria, żona Józefa, oboje z Milna
numer domu: Milno 145?

44.
dziecko: Buła Barbara
ojciec: Buła Jan, brak informacji o rodzicach
matka: Łoik Maria, córka Leona i Paraskewy z domu Łucyk
rodzice chrzestni: Ołeniuk Mateusz i Petryk Anna, żona Piotra, oboje z Milna
numer domu: Milno 69

45.
dziecko: Kusznieryk Anna
ojciec: Kusznieryk Bazyli, brak informacji o rodzicach
matka: Darmohraj Maria, córka Teodora i Marii z domu Kusznier(?)
rodzice chrzestni: Janów Ignacy i Mazur Julia, żona Wojciecha, oboje z Milna
numer domu: Milno 44

46.
dziecko: Łucyk Mikołaj
ojciec: Łucyk Szymon, brak informacji o rodzicach, gajowy w Milnie
matka: Worotniak Paraskewa, córka Eliasza i Marii
rodzice chrzestni: Kulczyński Maksym i Łucyk Eufemia, żona Assafata, oboje z Milna
numer domu: Milno 96

47.
dzieci: Łucyk Anna
ojciec: Łucyk Wawrzyniec, brak informacji o rodzicach
matka: Prasoła Anna, córka Jakuba i Anny
rodzice chrzestni: Kunicki Michał i Dżul Maria, żona Kondrata, oboje z Milna
numer domu: Milno 85

48.
dziecko: Łucyk Anastazja
ojciec: Łucyk Andrzej, brak informacji o rodzicach
matka: Peszczyn Aleksandra, córka Bazylego i Marii,. Rodzice z Blicha
rodzice chrzestni: Łucyk Assafat z Milna i Bukało Maria, żona Bazylego z Blicha
numer domu: Milno 96
ROK 18721.
dziecko: Buraczek Anna
ojciec: Buraczek Łukasz, kantor cerkwi w Milnie, brak informacji o rodzicach
matka: Bukało Katarzyna, córka Stefana i Kseni z domu Szkorupa, rodzice z Blicha
dane rodziców chrzestnych nieczytelne
numer domu: Gontowa 22

2.
dziecko: Buła Daniel
ojciec: Buła Jan, brak informacji o rodzicach
matka: Dec Magdalena, córka Wojciecha i Anny z domu Marcias
rodzice chrzestni: Dec Jan i Lis Agnieszka, żona Franciszka, oboje z Milna
numer domu: Milno 160?

3.
dziecko: Wasylciów Stefan
ojciec: Wasylciów Jan, brak informacji o rodzicach
matka: Domarecka Eufrozyna, córka Michała i Kseni z domu Darmohraj
rodzice chrzestni: Wilgocki Jan i Łoik Maria, żona Jakuba, oboje z Milna
numer domu: Milno 122

4.
dziecko: Bodnar Maria
ojciec: Bodnar Grzegorz, brak informacji o rodzicach
matka: Wojciechowska Katarzyna, córka Karola i Tatiany Wysłobockiej
rodzice chrzestni: Janów Ignacy i Olejnik Katarzyna, żona Marcina, oboje z Milna
numer domu: Milno 49

5.
dziecko: Nesteryk Teodozja
ojciec: Nesteryk Pantalemon, brak informacji o rodzicach
matka: Zadwirna Dominika, córka Ignacego i Eudoksji, rodzice z Reniowa
rodzice chrzestni: Łucyk Semko i Bojko Anna, żona Bazylego, oboje z Milna
numer domu: Milno 101?

6.
dziecko: Bobryk(?) Maria
ojciec: Bobryk(?( Gabriel, brak informacji o rodzicach
matka: Łucyk Anna, córka Bazylego i Anastazji
rodzice chrzestni: Petryk Kondrat i Szkorupa Maria, żona Assafata, oboje z Milna
numer domu: Milno ???

7.
dziecko: Suchecki Adam
ojciec: Suchecki Piotr, brak informacji o rodzicach
matka: Dynysiuk Anna, córka Grzegorza i Kseni
rodzice chrzestni: Zając Michał i Zając Anna, żona Jana, oboje z Milna
numer domu: Milno ???

8.
dziecko: Borodiuk Antoni
ojciec: Borodiuk Jan, brak informacji o rodzicach
matka: Szkorupa Aleksandra, córka Grzegorza i Marii z domu Syryj
rodzice chrzestni: Marciasz Jan i Buła Maria, żona Antoniego, oboje z Milna
numer domu: Milno 187

9.
dziecko: Łoik Anastazja
ojciec: Łoik Grzegorz, brak informacji o rodzicach
matka: Petryk Rozalia, córka Maksyma i Fotyny z domu Wasylciów
rodzice chrzestni: Darmohraj Józef i Łucyk Rozalia, wdowa po Janie, oboje z Milna
numer domu: Milno 198

10.
dziecko: Domarecki Teodor
ojciec: Domarecki Dawid, brak informacji o rodzicach
matka: Nimczuk Maria, córka Jana i Paraskewii z domu Bucher
rodzice chrzestni: Łucyk Grzegorz i Domarecka Katarzyna, oboje z Milna
numer domu: Milno 57

11.
dziecko: Darmohraj Anastazja
ojciec: Darmohraj Jan, brak informacji o rodzicach
matka: Petryk Maria, córka Bazylego i Eufrozyny z domu Kusznieryk
rodzice chrzestni: Dec Eliasz z Milna i Petryk Paraskewa, żona Stefana z Blicha
numer domu: Milno 33

12.
dziecko: Bukało Barbara
ojciec: Bukało Jan, brak informacji o rodzicach
matka: Łucyk Anna, córka Piotra i Aleksandry
rodzice chrzestni: Łoik Jan z Milna i Pauszek(?) Tekla z Blicha
numer domu: Milno 128

13.
dziecko: Audykowicz Katarzyna
ojciec: Audykowicz Mateusz, brak informacji o rodzicach
matka: Wojcieszyn Tekla, córka Jana i Katarzyny z domu Chołodzian(?)
rodzice chrzestni: Sysak Michał i Klaurów Anna, żona Michała - kantora w cerkwi, oboje z Milna
numer domu: Milno 82

14.
dziecko: Kapelan Eufrozyna
ojciec: Kapelan Jakub
matka: Szczepanów Maria, córka Mikołaja i Eudoksji z domu Sucheckiej
rodzice chrzestni: Komar Franciszek i Lis Anna, oboje z Milna
numer domu: Milno 186

15.
dziecko: Hnatów Julianna
ojciec: Hnatów Grzegorz, brak informacji o rodzicach
matka: Bezkorowajny Maria, córka Bazylego i Eudoksji z domu Demczyn
rodzice chrzestni: Demczyszyn Jan i Zając Maria, żona Józefa, oboje z Milna
numer domu: Milno 283

16.
dziecko: Bezkorowajny Grzegorz
ojciec: Bezkorowajny Szymon, brak informacji o rodzicach
matka: Podpieniak Maria, córka Bazylego i Paraskewy z domu Bukało
rodzice chrzestni: Kusznieryk Antoni i Kusznieryk Maria, żona Bazylego, oboje z Milna
numer domu: Milno 6

17.
dziecko: Petryk Aleksy
ojciec: Petryk Jan, brak informacji o rodzicach
matka: Łucyk Maria, córka Jana i Paraskewy
rodzice chrzestni: Marcias Jan i Gajowyj Maria, żona Jana, oboje z Milna
numer domu: Milno 62

18.
dziecko: Kozak Gabriel
ojciec: Kozak Aleksy, brak informacji o rodzicach
matka: Polowyj (Łanowyk) Pelagia, córka Andrzeja i Barbary z domu Załuka, rodzice z Jankowiec
rodzice chrzestni: Duszyński Teodor i Audykowicz Tekla, żona Macieja, oboje z Milna
numer domu: Milno 81

19.
dziecko: Mazur Anna
ojciec: Mazur Michał, brak informacji o rodzicach
matka: Krąpiec Prakseda, córka Sebastiana i Pelagii z domu Buła (córki Joachima i Anny)
rodzice chrzestni: Zawadzki Wawrzyniec i Czapla Katarzyna, żona Jana, oboje z Milna
numer domu: Milno 177

20.
dziecko: Łasyszyn NN (dziewczynka, imię nie wpisane!)
ojciec: Łasyszyn Ignacy, brak informacji o rodzicach
matka: Wojcieszyn Julia, córka Jana i Katarzyny z domu Chołodzian
rodzice chrzestni: Marciasz Jan i Pawłusyk Prakseda, żona Piotra, oboje z Milna
numer domu: Milno 62

21.
dziecko: Chrzanowska Katarzyna
ojciec: Chrzanowski Jan, brak informacji o rodzicach
matka: Pacian Matrona, córka Michała i Marii z domu Szczerbyna
rodzice chrzestni: Szczerbyna Dymitr i Kulczyńska Pelagia, oboje z Milna
numer domu: Milno 75

22.
dziecko: Mykietów Anna
ojciec: Mykietów Jakub, brak informacji o rodzicach
matka: Marcias Maria, córka Mikołaja i Marii z domu Krąpiec (córki Franciszka)
rodzice chrzestni: Olejnik Marcin i Dec Agnieszka, oboje z Milna
numer domu: Milno 34

23.
dziecko: Łucyk Maksym
ojciec: Łucyk Eliasz, brak informacji o rodzicach
matka: Petryk Tekla, córka Ignacego i Agafii z domu Buła
rodzice chrzestni: Demczyna Filip i Domarecka Maria, żona Dawida, oboje z Milna
numer domu: Milno 116

24.
dziecko: Oleniuk Antoni
ojciec: Oleniuk Maciej, brak informacji o rodzicach
matka: Wojcieszyn Anna, córka Teodora i Teodozji
dane rodziców chrzestnych nieczytelne
numer domu: Milno 128?

25.
dziecko: Kolisnyk Katarzyna
ojciec: Kolisnyk Michał, brak informacji o rodzicach
matka: Wasylciów Maria, córka Grzegorza i Marii z domu Petryk
rodzice chrzestni: Wasylciów Paweł i Petryk Anna, żona Piotra, oboje z Milna
numer domu: Milno 60?

26.
dziecko: Romanów Helena
ojciec: Romanów Sabbat, brak informacji o rodzicach
matka: Worotniak Maria, córka Jana i Marii
rodzice chrzestni: Ołeniuk Michał i Szweryda Anna, żona Michała, oboje z Milna
numer domu: Milno 13

27.
dziecko: Hałata Antoni
ojciec: Hałata Antoni, brak informacji o rodzicach
matka: Łucyk Feuronia, córka Grzegorza i Rozalii z domu Dubczak(?) (córki Jakuba)
rodzice chrzestni: Petryk Piotr i Petryk Maria, żona Jana, oboje z Milna
numer domu: Milno 68?

28.
dziecko: Ołeniuk Onufry
ojciec: Ołeniuk Michał, brak informacji o rodzicach
matka: Zaleska Maria, córka Tomasza i Tekli z domu Bodnar
rodzice chrzestni: Dec Jan i Darmohraj Maria, oboje z Milna
numer domu: Milno - (numer nie wpisany)

29.
dziecko: Duszyńska Barbara
ojciec: Duszyński Teodor, brak informacji o rodzicach
matka: Kril Maria, córka Teodora i Marty, rodzice z Czystopadów
rodzice chrzestni: Gliński Michał i Orechowska(?) Ewa, żona Mikołaja, oboje z Milna
numer domu: Milno 80?

30.
dziecko: Domarecka Eufemia
ojciec: Domarecki Jerzy, brak informacji o rodzicach
matka: Dudyńska Aleksandra, córka Józefa i Eufemii
rodzice chrzestni: Darmohraj Józef i Domarecka Maria, żona Dawida, oboje z Milna
numer domu: Milno 115

31.
dziecko: Kowalczuk Onufry
ojciec: Kowalczuk Stefan, brak informacji o rodzicach
matka: Buła Maria, córka Michała i Anny z domu Denysiuk
rodzice chrzestni: Zając Michał i Pawłowska Maria, żona Jakuba, oboje z Milna
numer domu: Milno 18

32.
dziecko: Krzyżanowski Paweł
ojciec: Krzyżanowski Mikołaj, brak informacji o rodzicach
matka: Łucyk Julianna, córka Jana i Paraskewy z domu Syrotiuk
rodzice chrzestni: Paszkowicz Eliasz i Petryk Maria, żona Jana, oboje z Milna
numer domu: Milno 110?

33.
dziecko: Marcias Tomasz
ojciec: Marcias Mikołaj, brak informacji o rodzicach
matka: Oleniuk Anna, córka Eliasza i Marii, rodzice z Blicha
rodzice chrzestni: Dec Jan i Mekietów Maria, żona Nicetasa, oboje z Milna
numer domu: Milno 27

34.
dziecko: Szczerbyna Eliasz
ojciec: Szczerbyna Stefan, brak informacji o rodzicach
matka: Fedczyna Maria, córka Stefana i Aleksandry, rodzice z Blicha
rodzice chrzestni: Duszyński Teodor i Parij Anna, żona Jakuba, oboje z Milna
numer domu: Milno 124

35.
dziecko: Marcias Eliasz
ojciec: Marcias Tomasz, brak informacji o rodzicach
matka: Suchecka Melania, córka Konstantyna i Anny
rodzice chrzestni: Zaleski Jan i Zaaleska Paraskewa, żona Wojciecha, oboje z Milna
numer domu: Milno 29

36.
dziecko: Petryk Makryna
ojciec: Petryk Jan, brak informacji o rodzicach
matka: Sysak Barbara, córka Aleksego i Marii z domu Marcias
rodzice chrzestni: Wasylciów Paweł i Łucyszyn Julia, żona Ignacego, oboje z Milna
numer domu: Milno 66?

37.
dziecko: Szkorupa Anna
ojciec: Szkorupa Jan, brak informacji o rodzicach
matka: Nimczuk Pelagia, córka Jana i Praksedy z domu Bucher (córki Teodora)
rodzice chrzestni: Wojcieszyn Mikołaj i (...) /dane matki chrzestnej nieczytelne/, oboje z Milna
numer domu: Milno 117

38.
dziecko: Kulczyńska Anna
ojciec: Kulczyński Joachim, syn Teodora i Marii
matka: Petryk Teodora, córka Jakuba i Zofii
rodzice chrzestni: (...) /dane ojca chrzestnego nieczytelne/ i Kuczmaj Maria, żona Filipa, oboje z Milna
numer domu: Milno 28

39.
dziecko: Szkorupa Krystyna
ojciec: Szkorupa Józef, brak informacji o rodzicach
matka: Łucyk Pelagia, córka Jana i Praksedy
rodzice chrzestni: Wojcieszyn Teodor i Szkorupa Anastazja, żona (...) /imię nieczytelne/, oboje z Milna
numer domu: Milno 106

40.
dziecko: Sysak Natalia
ojciec: Sysak Piotr, syn Teodora i Marii
matka: Ilkiewicz Anna, córka Łukasza i Heleny
rodzice chrzestni: Darmohraj Józef i Łucyszyn Julia, żona Ignacego, oboje z Milna
numer domu: Milno 70

41.
dziecko: Pacholczuk Maria
ojciec: Pacholczuk Jan, brak informacji o rodzicach
matka: Buła Pelagia, córka Aleksego i Tekli z domu Demczyna (córki Szymona i Marii)
rodzice chrzestni: Bednarczuk Mikołaj i Zając Maria, żona Jana, oboje z Milna
numer domu: Milno 184

42.
dziecko: Wasylciów Maria
ojciec: Wasylciów Paweł, brak informacji o rodzicach
matka: Denys Natalia, córka Grzegorza i Katarzyny z domu Syryj
rodzice chrzestni: Ołeniuk Jakub i Ołeniuk Anna, żona Macieja, oboje z Milna
numer domu: Milno 59

43.
dziecko: Syrotiuk Szymon
ojciec: Syrotiuk Paweł, brak informacji o rodzicach
matka: Prasoła Julia, córka Jakuba i Anny
rodzice chrzestni: Bodnar Mateusz i Zając Maria, żona Józefa, oboje z Milna
numer domu: Milno 188

44.
dziecko: Dynysiuk Bartłomiej
ojciec: Dynysiuk Filip, brak informacji o rodzicach
matka: Bednarczuk Julia, córka Onufrego i Marii
rodzice chrzestni: Janów Ignacy i (...) Maria /nazwisko nieczytelne/, żona Daniela, oboje z Milna
numer domu: Milno 51

45.
dziecko: Fedczyna Mikołaj
ojciec: Fedczyna Jan, brak informacji o rodzicach
matka: Bednarczuk Tekla, córka Teodora i Zofii z domu Podhaniuk
dane rodziców chrzestnych nieczytelne
numer domu: Milno 1

46.
dziecko: Kozak Szymon
ojciec: Kozak Bazyli, brak informacji o rodzicach
matka: Zemliak(?) Pelagia, córka Michała i Marii
rodzice chrzestni: Łoik Grzegorz i Łucyk Ksenia, żona Bazylego, oboje z Milna
numer domu: Milno ???

47.
dziecko: Kułaj Michał
ojciec: Kułaj Piotr, brak informacji o rodzicach
matka: Zając Anna, córka Sofrona(?) /nieczyt./ i Franciszki
rodzice chrzestni: Hnatów Grzegorz i Syrotiuk Maria, żona Dymitra, oboje z Milna
numer domu: Milno 185?

48.
dziecko: Szkorupa Mikołaj
ojciec: Szkorupa Aleksy, brak informacji o rodzicach
matka: Gamalewicz Anna, córka Mikołaja i Marii z domu Kondał, rodzice z Zagórza
rodzice chrzestni: Denys Jakub i Mykietów Maria, żona Jakuba, oboje z Milna
numer domu: Milno 36

49.
dziecko: Domarecka Maria
ojciec: Domarecki Wawrzyniec, szewc w Milnie, brak informacji o rodzicach
matka: Wasylciów Pelagia, córka Grzegorza i Marii
rodzice chrzestni: Sysak Piotr i Kusznieryk Anastazja, żona Jana, oboje z Milna
numer domu: Milno ???

50.
dziecko: Kozak Maria
ojciec: Kozak Antoni, brak informacji o rodzicach
matka: Paulików Maria, córka Michała i Katarzyny, rodzice z Blicha
rodzice chrzestni: Suchecki Daniel i Podolan Paraskewa, oboje z Milna
numer domu: Milno 99

51.
dziecko: Mazur Anna
ojciec: Mazur Wawrzyniec, brak informacji o rodzicach
matka: Demczyn Julia, córka Piotra i Kseni z domu Darmohraj
dane rodziców chrzestnych nieczytelne
numer domu: Milno 5

52.
dziecko: Darmohraj Sergiusz
ojciec: Darmohraj Jan, brak informacji o rodzicach
matka: Fedczyna Pelagia, córka Ignacego i Barbary z domu Ilczyszyn (córki Bazylego i Marii), rodzice z Blicha
rodzice chrzestni: Botiuk Mikołaj i Janów Maria, żona Ignacego, oboje z Milna
numer domu: Milno 53

53.
dziecko: Hnatów Tekla
ojciec: Hnatów Bazyli, brak informacji o rodzicach
matka: Paryj Makryna, córka Andrzeja i Marii, rodzice z Blicha
rodzice chrzestni: Głowacki Augustyn i Gaździcka Maria, żona Tomasza, oboje z Milna
numer domu: Milno 146

54.
dziecko: Feszczyn Katarzyna
ojciec: Feszczyn Grzegorz, brak informacji o rodzicach
matka: Buła Anna, córka Bazylego i Pelagii
rodzice chrzestni: Czapla Jan i Mazur Paraskewa, oboje z Milna
numer domu: Milno 230

55.
dziecko: Łucyk Eufrozyna
ojciec: Łucyk Prokop, brak informacji o rodzicach
matka: Gamalewicz Maria, córka Mikołaja i Marii z domu Chitry, rodzice z Zagórza
rodzice chrzestni: Michalski Bazyli i Suchecka Maria, żona Daniela, oboje z Milna
numer domu: Milno 96

56.
dziecko: Syrotiuk Łukasz
ojciec: Syrotiuk Piotr, brak informacji o rodzicach
matka: Gamalewicz Katarzyna, córka Mikołaja i Paraskewy
rodzice chrzestni: Hnatów Bazyli i Marcinków Paraskewa, żona Wojciecha, oboje z Milna
numer domu: Milno 188

57.
dziecko: Burawa Julia
ojciec: Burawa Jerzy, brak informacji o rodzicach
matka: Łucyk Katarzyna, córka Jana i Tatiany z domu Ołeniuk
rodzice chrzestni: Majbrocki Gabriel i Ołeniuk Anna, żona Piotra, oboje z Milna
numer domu: Milno 210

58.
dziecko: Wojcieszyn Anna
ojciec: Wojcieszyn Mikołaj, brak informacji o rodzicach
matka: Domarecka Maria, córka Michała i Kseni
rodzice chrzestni: Bobryk Gabriel i Wojcieszyn Maria(?), żona Mikołaja, oboje z Milna
numer domu: Milno ???

59.
dziecko: Czapla Katarzyna
ojciec: Czapla Wincenty, brak informacji o rodzicach
matka: Buła Anna, córka Michała i Anny
rodzice chrzestni: Olejniuk Wojciech i Szeliga Teresa, żona Jana, oboje z Milna
numer domu: Milno 105?

60.
dziecko: Marciasz Dymitr
ojciec: Marciasz Grzegorz, brak informacji o rodzicach
matka: Zadrówny(?) Pulcheria, córka Ignacego i Ewy, rodzice z Blicha
rodzice chrzestni: Kusznieryk Justyna z Milna, dane ojca chrzestnego nie wpisane
numer domu: Milno 64

61.
dziecko: Syryj Damian
ojciec: Syryj Potapiusz, brak informacji o rodzicach
matka: Petryk Dominika, córka Maksyma i Fotyny
rodzice chrzestni: Darmohraj Józef i Wojcieszyn Anna, oboje z Milna
numer domu: Milno 68

62.
dziecko: Zając Katarzyna
ojciec: Zając Jan, brak informacji o rodzicach
matka: Bohusz Anna, córka Filipa i Katarzyny z domu Marcias (córki Bazylego i Marii)
rodzice chrzestni: Kułaj Piotr i Mazur Jadwiga, żona Jakuba, oboje z Milna
numer domu: Milno 148

63.
dziecko: Łucyk Rozalia
matka: Łucyk Rozalia vel Eufrozyna, wdowa po Janie Łucyk, rodzice: Wasylciów Jan i Daria
rodzice chrzestni: Szkorupa Józef i Kusznieryk Julianna, żona Michała, oboje z Milna
numer domu: Milno 115

64.
dziecko: Bodnar Michał
ojciec: Bodnar Aleksy, brak informacji o rodzicach
matka: Darmohraj Maria, córka Teodora i Marii
rodzice chrzestni: Kusznieryk (...) /imię nieczytelne/ i Janów Maria, żona Ignacego, oboje z Milna
numer domu: Milno 49

65.
dziecko: Paszkowicz Katarzyna
ojciec: Paszkowicz Michał, brak informacji o rodzicach
matka: Kiernicka Maria, córka Jana i Marii z domu Kusznieryk
rodzice chrzestni: Grejcarowski Bazyli i Kozak Paraskewa, żona Grzegorza, oboje z Milna
numer domu: Milno 111

66.
dziecko: Zaleski NN (chłopiec bez imienia, urodzony martwy)
ojciec: Zaleski Jan, brak informacji o rodzicach
matka: Gaździcka Agnieszka, córka Franciszka i Marii z domu Dec
numer domu: Milno 12

67.
dziecko: Bednarczuk Stefan
ojciec: Bednarczuk Mikołaj, brak informacji o rodzicach
matka: Radecka Anna, córka Michała i Praksedy z domu Popadyńskiej
rodzice chrzestni: Zaleski Jan i Zając Maria, oboje z Milna
numer domu: Milno 21

68.
dziecko: Paszkowicz Maria
ojciec: Paszkowicz Eliasz, brak informacji o rodzicach
matka: Ołeniuk Anna, córka Jakuba i Marii z domu Szkorupa (córki Leona)
rodzice chrzestni: Borodiuch Jan i Myśliwiec Anna, żona Marcina, oboje z Milna
numer domu: Milno 108ROK 18731.
dziecko: Kulczyński Grzegorz
ojciec: Kulczyński Maksym(?), brak informacji o rodzicach
matka: Bukało Julia, córka Eliasza i Feuronii, rodzice z Blicha
rodzice chrzestni: Głowacki Jan i Kusznieryk Anastazja, oboje z Milna
numer domu: Milno ???

2.
dziecko: Kozak Jan
ojciec: Kozak Stefan, brak informacji o rodzicach
matka: Łucyk Anastazja, córka Konstantyna i Eudoksji z domu Iwanyszyn
rodzice chrzestni: Paszkowicz Eliasz i Audykowicz Tekla, oboje z Milna
numer domu: Milno 79

3.
dziecko: Kołodyński Antoni
ojciec: Kołodyński Jakub, brak informacji o rodzicach
matka: Kozak Katarzyna, córka Szymona i Barbary z domu Ulanik (córki Jakuba i Marii)
rodzice chrzestni: Kołodyński Grzegorz i Wilgocka Eufemia, oboje z Milna
numer domu: Milno 129

4.
dziecko: Dec Piotr
ojciec: Dec Maciej, brak informacji o rodzicach
matka: Darmohraj Anastazja, córka Dymitra i Marii z domu Bezkorowajny
rodzice chrzestni: Zaleski Jan i Prasoła Katarzyna, oboje z Milna
numer domu: Milno 192

5.
dziecko: Michalska Maria
ojciec: Michalski Bazyli, brak informacji o rodzicach
matka: Kulczyńska Eudoksja, córka Teodora i Marii z domu Sereteckiej
rodzice chrzestni: Suchecki Daniel i Szeliga Maria, oboje z Milna
numer domu: Milno 233

6.
dziecko: Semczyszyn Katarzyna
ojciec: Semczyszyn Eliasz, brak informacji o rodzicach
matka: Demczyn Dominika, córka Piotra i Kseni z domu Darmohraj
rodzice chrzestni: Marcias Grzegorz i Petryk Prakseda, oboje z Milna
numer domu: Milno 65

7.
dziecko: Kozak Grzegorz
ojciec: Kozak Mikołaj, brak informacji o rodzicach
matka: Wojcieszyn Eudoksja, córka Jana i Katarzyny z domu Demczyn(?)
rodzice chrzestni: Kołodyński Grzegorz i Audykowicz Tekla, oboje z Milna
numer domu: Milno 114?

8.
dziecko: Szkorupa Antoni
ojciec: Szkorupa Assafat, brak informacji o rodzicach
matka: Syryj Maria, córka Mikołaja i Eudoksji z domu Demczyn
rodzice chrzestni: Bobryk Gabriel i Wojcieszyn Maria, żona Mikołaja, oboje z Milna
numer domu: Milno 118

9.
dziecko: Łucyk Bazyli
ojciec: Łucyk Wawrzyniec, brak informacji o rodzicach
matka: Prasoła Anna, córka Jakuba i Anny
rodzice chrzestni: Kuczmaj Filip i Kozak Pelagia, oboje z Milna
numer domu: Milno 85

10.
dziecko: Łoik Szymon
ojciec: Łoik Stefan, brak informacji o rodzicach
matka: Kiernicka Prakseda, córka Jana i Marii
rodzice chrzestni: Paszkowicz Michał i Wasylciów Natalia, żona Pawła, oboje z Milna
numer domu: Milno 131?

11.
dziecko: Kunicka Anna
ojciec: Kunicki Michał, młynarz ("molitor") w Milnie, brak informacji o rodzicach
matka: Petryk Maria, córka Grzegorza i Anastazji
rodzice chrzestni: Bieniaszewski Bartłomiej i Poszwa Rozalia, żona Jerzego, oboje z Milna
numer domu: Milno 236

12.
dziecko: Łucyk Eufemia
ojciec: Łucyk Andrzej, brak informacji o rodzicach
matka: Szkorupa Zofia, córka Konstantyna i Anastazji z domu Wasylciów
rodzice chrzestni: Oleniuk Mateusz i Łucyk Rozalia, oboje z Milna
numer domu: Milno 73

13.
dziecko: Pacian Atanazy
ojciec: Pacian Jan, brak informacji o rodzicach
matka: Krąpiec Jadwiga, córka Franciszka i Marii z domu Zając
rodzice chrzestni: Dec Wojciech i Zaleska Katarzyna, oboje z Milna
numer domu: Milno 39?

14.
dziecko: Pawłusyk Maksym
ojciec: Pawłusyk Piotr, brak informacji o rodzicach
matka: Fedorowicz Paraskewa, córka Mikołaja i Marii, rodzice z Załoziec
rodzice chrzestni: Grejcarowski Bazyli i Łoik Maria, żona Jana, oboje z Milna
numer domu: Milno ???

15.
dziecko: Dżul Anna
ojciec: Dżul Kornel, brak informacji o rodzicach
matka: Bukało Dominika, córka Eliasza i Feuronii z domu (...) /nazwisko panieńskie nieczytelne/, rodzice z Blicha
rodzice chrzestni: Majbrocki Gabriel i Suchecka Maria, oboje z Milna
numer domu: Milno 73?

16.
dziecko: Krąpiec Katarzyna
ojciec: Krąpiec Jan, brak informacji o rodzicach
matka: Semczyszyn Natalia, córka Grzegorza i Tatiany z domu Wegerów, rodzice z (...) /nazwa miejscowości nieczytelna/
rodzice chrzestni: Feszczyn Grzegorz i Krąpiec Maria, żona Antoniego, oboje z Milna
numer domu: Milno 30

17.
dziecko: Kozak Maria
ojciec: Kozak Józef, brak informacji o rodzicach
matka: Fedczyna Ksenia, córka Aleksego i Marii z domu Pacian
rodzice chrzestni: Sysak Michał i Kozak Maria, oboje z Milna
numer domu: Milno 87

18.
dziecko: Petryk Aleksy
ojciec: Petryk Eliasz, brak informacji o rodzicach
matka: Łucyk Helena, córka Andrzeja i Marii z domu Magdyj, rodzice z Czystopadów
rodzice chrzestni: Petryk Jan i Szkorupa Paraskewa, oboje z Milna
numer domu: Milno 316?

19.
dziecko: Łucyk Anastazja
ojciec: Łucyk Michał, brak informacji o rodzicach
matka: Dec Eufrozyna, córka Bazylego i Marii
rodzice chrzestni: Szkorupa Józef i Petryk Anna, oboje z Milna
numer domu: Milno 110?

20.
dziecko: Dec Anastazja
ojciec: Dec Eliasz, brak informacji o rodzicach
matka: Semczyszyn Maria, córka Antoniego i Tekli z domu Bukało, rodzice z Blicha
rodzice chrzestni: (...) Bazyli /nazwisko nieczytelne/ i Ławrów Ana, oboje z Milna
numer domu: Milno 72

21.
dziecko: Bezkorowajny Bazyli
ojciec: Hnatów Grzegorz, brak informacji o rodzicach
matka: Bieniaszewska Katarzyna, córka Marcina i Katarzyny z domu Oleniuk
rodzice chrzestni: Mekietów Jakub i Zaleska Maria, żona Jana, oboje z Milna
numer domu: Milno 244

22.
dziecko: Darmohraj Pelagia
matka: Darmohraj Paraskewa, córka Teodora i Marii z domu Kusznieryk
rodzice chrzestni: Mazur Wawrzyniec i Mekietów Maria, żona Jakuba, oboje z Milna
numer domu: Milno 33

23.
dziecko: Karaim Jakub
ojciec: Karaim Jan, brak informacji o rodzicach
matka: Bednarz Tekla, córka Antoniego i Marii z domu Kulczyńskiej
rodzice chrzestni: Dec Jan i Janów Maria, żona Ignacego, oboje z Milna
numer domu: Milno 10

24.
dziecko: Łucyk Makryna
ojciec: Łucyk Szymon, brak informacji o rodzicach
matka: Bezkorowajny Prakseda, córka Józefa i Marii z domu Kozak (córki Eliasza)
rodzice chrzestni: Łucyk Assafat i Wojciechowska Paraskewia, żona Antoniego(?), oboje z Milna
numer domu: Milno 258?

25.
dziecko: Kolisnyk Szymon
ojciec: Kolisnyk Michał, brak informacji o rodzicach
matka: Wasylciów Maria, córka Grzegorza i Marii z domu Petryk
rodzice chrzestni: Wasylciów Paweł i Petryk Maria, żona Jana, oboje z Milna
numer domu: Milno 60

26.
dzieci: Łucyk Jan
ojciec: Łucyk Bazyli, brak informacji o rodzicach
matka: Buła Ksenia, córka Stefana i Barbary z domu Szkorupa
rodzice chrzestni: Petryk Joachim i Szkorupa Maria, żona Assafata, oboje z Reniowa
numer domu: Milno 116

27.
dziecko: Dżul Antoni
ojciec: Dżul Kondrat, syn Teodora i Tekli
matka: Kusznieryk Maria, córka Pawła i Marii z domu Podhaniuk
rodzice chrzestni: Łucyk Wawrzyniec i Kozak Maria, oboje z Milna
numer domu: Milno 257

28.
dziecko: Kołodyński Onufry
ojciec: Kołodyński Grzegorz, brak informacji o rodzicach
matka: Kociubińska Anastazja, córka Wojciecha i Katarzyny z domu Czumak
rodzice chrzestni: Marcias Jan i Baran Katarzyna, żona Teodora, oboje z Milna
numer domu: Milno 119

29.
dziecko: Pacholczuk Anna
ojciec: Pacholczuk Jan, brak informacji o rodzicach
matka: Dec Jadwiga, córka Bartłomieja i Teresy z domu Olszewskiej, rodzice z Gontowy
rodzice chrzestni: Helig Piotr i Bodnar Justyna, żona Szymona, oboje z Milna
numer domu: Milno 17

30.
dziecko: Zając Anna
ojciec: Zając (...) /imię nieczytelne, być może Jan/, brak informacji o rodzicach
matka: dane matki nieczytelne
dane rodziców chrzestnych nieczytelne
numer domu: Milno 184

31.
dziecko: Bukało Andrzej
ojciec: Bukało Jan, brak informacji o rodzicach
matka: Łucyk Anna, córka Piotra i Aleksandry z domu Wojcieszyn
dane rodziców chrzestnych nieczytelne
numer domu: Milno 128

32.
dziecko: Wasylciów Makryna
ojciec: Wasylciów Jan, brak informacji o rodzicach
matka: Łoik Anastazja, córka Jakuba i Marii z domu Szkorupa
rodzice chrzestni: Domarecki Bazyli i Żuk(?) Paraskewa, żona Maksymiliana, oboje z Milna
numer domu: Milno 59

33.
dziecko: Sysak Anna
ojciec: Sysak Aleksy, brak informacji o rodzicach
matka: Hnatów Eufrozyna, córka Szymona i Heleny z domu Bezkorowajny
rodzice chrzestni: Wojcieszyn Teodor i Wojcieszyn Anna(?), oboje z Milna
numer domu: Milno 70

34.
dziecko: Grejcarowska Maria
ojciec: Grejcarowski Bazyli, brak informacji o rodzicach
matka: Dec Tekla, córka Jana i Agafii z domu Worotniak
rodzice chrzestni: Łotocki Grzegorz i Wojcieszyn Anna, żona Mikołaja, oboje z Milna
numer domu: Milno 188?

35.
dziecko: Dżul Maria
ojciec: Dżul Jan, brak informacji o rodzicach
matka: Gamalewicz Eudoksja, córka Jana i Rozalii z domu (...) /nieczytelne/, rodzice z Ratyszcza
rodzice chrzestni: Suchecki Aleksy i Glińska Maria, wdowa po (...) /imię nieczytelne/
numer domu: Milno 95?

36.
dziecko: Marcias Anna
ojciec: Marcias Mikołaj, brak informacji o rodzicach
matka: Oleniuk Anna, córka Eliasza i Marii
rodzice chrzestni: Dec Jan i Mekietów Maria, żona Jakuba, oboje z Milna
numer domu: Milno 27

37.
dzieci: Karaim Piotr
ojciec: Karaim Szymon, brak informacji o rodzicach
matka: Komar Agnieszka, córka Jana i Wiktorii z domu Gruszka
rodzice chrzestni: Bezkorowajny Grzegorz i Dec Agnieszka, oboje z Milna
numer domu: Milno 134?

38.
dziecko: Srokowski Bolesław
ojciec: Srokowski Emilian, ekonom, syn Józefa i Agnieszki
matka: Majownicka(?) Paulina, córka córka Aleksandra i Heleny z domu Juszczyńskiej
rodzice chrzestni: aż cztery osoby, dane i zajęcia nieczytelne (nie włościanie), jedna z nich to prawdopodobnie Hellebrandt Jaustyna
numer domu: Milno? 1

39.
dziecko: Suchecki Aleksander
ojciec: Suchecki Maciej, brak informacji o rodzicach
matka: Dec Maria, córka Wojciecha i Anny z domu Marcias (córki Romana)
rodzice chrzestni: Romanów Sabbat i Dec Rozalia, żona Jana, oboje z Milna
numer domu: Milno 222

40.
dziecko: Krzyżanowska Rozalia
ojciec: Krzyżanowski Mikołaj, brak informacji o rodzicach
matka: Łucyk Julia, córka Jana i Paraskewy z domu Syrotiuk
rodzice chrzestni: Łotocki Grzegorz, kowal i Petryk Maria, oboje z Milna
numer domu: Milno 110?

41.
dziecko: Suchecka Tekla
ojciec: Suchecki Andrzej, brak informacji o rodzicach
matka: Bezkorowajny Maria, córka Michała i Marii z domu Łoik
rodzice chrzestni: Wasylciów Paweł i Suchecka Maria, żona Daniela, oboje z Milna
numer domu: Milno 111

42.
dziecko: (...) Katarzyna /nazwisko nieczytelne/
matka: (...) Prakseda /nazwisko i dane rodziców nieczytelne/
rodzice chrzestni: (...) Stefan /nazwisko nieczytelne/ i Dec Katarzyna, wdowa po Aleksandrze
numer domu: Milno 199

43.
dziecko: Dynysiuk Dymitr
ojciec: Dynysiuk Jakub, brak informacji o rodzicach
matka: Seretecka Maria, córka Aleksego i Marii z domu Duszyńskiej
rodzice chrzestni: Kusznieryk Eliasz i (...) Tatiana /nazwisko nieczytelne/, żona Ignacego, oboje z Milna
numer domu: Milno 43

44.
dziecko: Petryk Pelagia
ojciec: Petryk Erazm, brak informacji o rodzicach
matka: Kołodyńska Julia, córka Kondrata i Anny z domu Wojcieszyn
rodzice chrzestni: Marcias Grzegorz i Syryj Dominika, żona Potapa, oboje z Milna
numer domu: Milno 132

45.
dziecko: Petryk Jan
ojciec: Petryk Jan, brak informacji o rodzicach
matka: Sysak Barbara, córka Aleksego i Marii z domu Marciasz
rodzice chrzestni: Marcias Grzegorz i Oleniuk Anna, żona Macieja, oboje z Milna
numer domu: Milno 66

46.
dziecko: Majbrocka Paraskewa
ojciec: Majbrocki Gabriel, brak informacji o rodzicach
matka: Wojciechowska Daria, córka Karola i Tatiany z domu Wysłobockiej
rodzice chrzestni: Burawa Jerzy i Bodnar Katarzyna, oboje z Milna
numer domu: Milno 92

47.
dziecko: Buła Teodor
ojciec: Buła Aleksy, brak informacji o rodzicach
matka: Demczyna Tekla, córka Szymona i Marii
rodzice chrzestni: Fedczyszyn Jan i Pawłowska Maria, żona Piotra, oboje z Milna
numer domu: Milno 184

48.
dziecko: Suchecki Marcin
ojciec: Suchecki Piotr, brak informacji o rodzicach
matka: Dynysiuk Anna, córka Grzegorza i Kseni
rodzice chrzestni: Zając Michał i Głowacka Jadwiga, żona Jana, oboje z Milna
numer domu: Milno 157?

49.
dziecko: Borecka Katarzyna
ojciec: Borecki Julian, brak informacji o rodzicach
matka: Czapla Anna, córka Wincentego i Dominiki z domu Poszwa
rodzice chrzestni: Dynysiuk Piotr i Majkut Rozalia, żona Józefa, oboje z Milna
numer domu: Milno 154

50.
dziecko: Zaleska Anna
ojciec: Zaleski Wojciech, brak informacji o rodzicach
matka: Kociubińska Prakseda, córka Wojciecha i Katarzyny z domu Hawryszczak
rodzice chrzestni: Bezkorowajny Jan i Olejniuk Katarzyna, żona Marcina, oboje z Milna
numer domu: Milno 136

51.
dziecko: Bobryk Jan
ojciec: Bobryk Gabriel, brak informacji o rodzicach
matka: Łoik Katarzyna, córka Szymona i Praksedy z domu Łucyk (córki Andrzeja i Marii)
rodzice chrzestni: Pawłusyk Piotr i Szkorupa Maria, żona Assafata, oboje z Milna
numer domu: Milno 103

52.
dziecko: Jasinowski Mikołaj
ojciec: Jasinowski Aleksy, brak informacji o rodzicach
matka: Paszkowicz Teodozja, córka Damiana i Anny z domu Kłęba
rodzice chrzestni: Łucyk Assafat i Dżul Maria, żona Kondrata, oboje z Milna
numer domu: Milno 91

53.
dziecko: Romanów Jakub
ojciec: Romanów Sabbat, brak informacji o rodzicach
matka: Worotniak Maria, córka Jana i Marii
rodzice chrzestni: Ołyniuk Michał i Dec Maria, żona Jana, oboje z Milna
numer domu: Milno 13

54.
dziecko: Wojciechowska Anna
ojciec: Wojciechowski Antoni, brak informacji o rodzicach
matka: Łucyk Prakseda, córka Andrzeja i Marii z domu Malidiy(?)
rodzice chrzestni: Kulczyński Maksym i Petryk Dominika, żona Jakuba, oboje z Milna
numer domu: Milno 120

55.
dziecko: Kozak Potapiusz
ojciec: Kozak Jakub, brak informacji o rodzicach
matka: Baran Maria, córka Jana i Teresy z domu Byczek
rodzice chrzestni: Buła Stefan i Dynysiuk Maria, żona Jakuba, oboje z Milna
numer domu: Milno 129

56.
dziecko: Demczyn Maria
ojciec: Demczyn (...) /imię nieczytelne/, brak informacji o rodzicach
matka: (...) Barbara /nazwisko nieczytelne/, córka Łukasza i Eudoksji z domu Łoik
rodzice chrzestni: Hnatów(?) Ignacy i Bezkorowajna Katarzyna, żona Grzegorza, oboje z Milna
numer domu: Milno 5

57. i 58.
dziecko: Dżul Anna i Mikołaj (bliźnięta)
ojciec: Dżul Grzegorz, brak informacji o rodzicach
matka: Kozak Dominika, córka Michała i Kseni z domu Buła
rodzice chrzestni: Parij Andrzej, Gamalewicz (...) żona Mikołaja, Dżul Kondrat i Suchecka Maria żona Daniela, wszyscy z Milna
numer domu: Milno 234

59.
dziecko: Kozak Jan
ojciec: Kozak Grzegorz, brak informacji o rodzicach
matka: Petryk Rozalia, córka Maksyma i Fotyny z domu Wasylciów
rodzice chrzestni: Darmohraj Józef i Łucyk Rozalia, żona Jana, oboje z Milna
numer domu: Milno 114

60.
dziecko: Kusznieryk Potapiusz
ojciec: Kusznieryk Jakub, brak informacji o rodzicach
matka: Baran Maria, córka Jana i Teresy z domu Byczek
rodzice chrzestni: Buła Stefan i Dynysiuk Maria, żona Jakuba, oboje z Milna
numer domu: Milno 187Uwagi techniczne:

1. Dane osób są takie, jak w oryginale (lub jak udało nam się je odczytać). Więc będą tam błędy z epoki.

2. Jakość techniczna kopii, z których korzystaliśmy przy sporządzaniu niniejszej kwerendy, nie była najlepsza. Wiele fragmentów nieczytelnych. Wszystkie nazwiska czy słowa, których transkrypcji nie jesteśmy na 100% pewni, są zaznaczone znakiem zapytania.