Skargi chłopów mileńskich - maj 1851
Dodane przez Remek dnia Luty 03 2014 20:55:59


adres listu


Do Jaśnie Wielmożnego Pana Hrabiego Pawlikowskiego
Dziedzica Dóbr Medyki klucza i Milna i innych

Prośba pokorna
od niżej podpisanych Sług Mileńskich Cyrk[ułu] Złoczowskiego

Jaśnie Wielmożny Panie Hrabio i Najosobliwszy Dobrodzieju!

My niżej podpisani Słudzy Skarbu Mileńskiego Jaśnie Wielmożnego Pana: jako to Pasieczniki, którzy już od lat 30. jako ja pierwszy Jan Bosakowski Pasiecznik, tudzież reszta 5ciu nas, ścielimy się u Stópek Jaśnie Wielmożnego Pana Dziedzica naszego, będąc tak uciśnieni, tym że przez pomimo kwartalny Ordynacyi, i półroczny Pensyi nam się należącej, zatrzymane w Skarbie Mileńskim mamy oraz(?) nie wiemy z jakich to Przyczyn i Okoliczności, gdyż my Obowiązek swój pełniąc jak najpilniej, tudzież jak ode mnie Bosakowskiego już rozmnożonej Kwoty Pni Pasieki na innych porozdzielane zostały, że ilość ta przyrosła, A zatym za nasze tak staranne Zapobiegi, i gorliwość, ażeby Prześwietnemu Skarbowi jak Największą Ilość rozmnażać, mamy być mimo względów pokrzywdzeni, gdyż każdego kwartału, gdy przychodzimy po Ordynacyje jak też po Pensyjkę: Odpowiedź taką mamy, że czekaj, a na koniec: Nic nie dostaniesz, a zatym nam nie pozostaje, jak tylko z płaczem się ścieląc pod Stopy Jaśnie Wielmożnego Pana żebrząc Sprawiedliwości i Miłosierdzia, aby raczył w to wejrzeć, gdyż my na tak ciężkim przednówku z niczego wyżyć nie możemy; Chciej Jaśnie Wielmożny Pan Hrabia w te tak nasze ciężkie pokrzywdzenie wejrzeć a nas jako pokornie ścielących się pod Stopy Jego Sługi swe wierne pocieszyć.

Milno dnia 23 Maja 1851.

Niżej podpisani
Jan Kowalski
Marcin Gliński
Wojtek Kociubiński
Maćko Pastuszczyn
Wojtko Pastuszczyn


ścielą się u Stóp Janie Wielmożnego Pana zostające najniższymi Podnóżek