Celnicy, akuszerki i inne zawody nierolnicze z Gontowy za czasów austriackich
Dodane przez Remek dnia Lutego 02 2010 15:50:58

Celnicy, akuszerki i inne zawody nierolnicze z Gontowy
za czasów austriackich


(uaktualnione lipiec 2012)


Na wzór podobnego artykułu o Milnie, w niniejszym spisujemy wszystkie zawody nierolnicze z Gontowy.

Niestety, w dostępnych źródłach (księgi parafii rzymsko-katolickiej w Załoźcach, do której należały Milno i Gontowa) w ogóle nie ma żadnego rzemieślnika z Gontowy. Dosłownie, ani jednej osoby... Sami włościanie, plus jedynie akuszerki, których nazwiska tu niżej wymieniamy. Nie znaczy to jeszcze, że takowych rzemieślników nie było. Po prostu w wybranych latach żaden z nich nie umarł, nie brał ślubu, nie chrzcił dziecka, nie służył za chrzestnego czy świadka ślubu. Nie było więc powodu, żeby załoziecki ksiądz umieścił jego nazwisko w księgach kościelnych.

Ale za to mamy coś innego. W przeciwieństwie do Milna, Gontowa przez jakiś czas figurowała w schematyzmach galicyjskich. Mieścił się tutaj graniczny urząd celny. Zachowały się nazwiska c.k. poborców / celników, którzy tutaj urzędowali. Nie byli rodowitymi Gontowianami, przybyli z zewnątrz, jednak przez czas swojej służby na pewno tu mieszkali i byli znani XIX-wiecznym przodkom Gontowian. Tych austriackich urzędników też dołączamy do niniejszego spisu.akuszerki / położne (łac. "obsterix" / "obstetrix")

pradopodobnie stale się tym zajmujące
1870 Mazur Jaga (zapewne Mazur Agnieszka, jak niżej), przy 1 porodzie
1886-1890 Mazur Agnieszka z domu Czapla, żona Wojciecha, ur. ok. 1827, odebrała 56 porodów w Gontowie i 4 w Milnie, zmarła 11 czerwca 1890 w wieku 63 lat.

okazyjnie:
1888-1890 Ogrodnik Julianna, przy 2 porodach
1890 Misztal Maria, przy 5 porodach
1890 Łata Rozalia, przy 3 porodach
1890 Misztal Regina, przy 1 porodzieW latach 1894-1897 w wiosce działała kasa pożyczkowa gminna. Wysokość funduszu:
1894 - 32 złotych reńskich 20 centów
1896 - 187 złotych reńskich 16 centów
1897 - 210 złotych reńskich 62 centy.Cesarsko-królewski urząd celny w wiosce Gontowa występuje w galicyjskich schematyzmach z lat 1803-1841. W roku 1841 jest już nieobsadzony, a od schematyzmu 1843 znika zupełnie - być może w okolicach tej daty został zamknięty.

Figurował pod nazwami:
1803-1834 K. K. Zollamt für den täglichen Verkehr (cesarsko-królewski urząd celny dla dziennego ruchu granicznego)
1835 K. k. Gränz-Zollamt (cesarsko-królewski graniczny urząd celny)
1838-1841 K. k. Hilfs-Zollamt (cesarsko-królewski pomocniczy urząd celny)

Obsada składała się z dwóch osób. Jednego poborcy / celnika oraz jednego strażnika (dozorcy) - nazwisko tego ostatniego nigdy nie wymieniano.poborcy / celnicy z urzędu celnego w Gontowie

1802 Sekeni Johann
1803-1809 Hailing von Degenfeld Joseph
1812-1820 Hirschel Johann
1822-1827 Slaski Paul, w załozieckiej księdze kościelnej zapisany jako pisarz celny ("Scriba Tellonii")
1828-1831 Panitsch Joseph / Panitz Joseph
1832-1835 Kiss Martin
1836-1839 von Thanhoffer Franz, mąż Karoliny de Nayder
1840-1841 urząd nie obsadzony

żołnierze straży granicznej z Gontowy:

1825 Niczko, imię nie podane, kapral 2. oddziału granicznego
1839 Medwetzky Jozef, mąż Anieli z domu Bujarskiej, miał wtedy 27 lat
Wykorzystana literatura:

Schematismus für die Königreiche Ostalizien und Lodomerien, sammt einem Schreibkalender und Namen - Register für das Jahr 1802. Lemberg, gedruckt und zu haben bei Joseph Piller.

Schematismus für die Königreiche Ostalizien und Lodomerien, sammt einem Schreibkalender und Namen - Register für das Jahr 1803. Lemberg, gedruckt und zu haben bei Joseph Piller.

Schematismus für die Königreiche Galizien und Lodomerien, sammt einem Namen - Register für das Jahr 1806. Lemberg, gedruckt und zu haben bei Joseph Joh. Piller.

Schematismus des Königreiches Galizien und Lodomerien. Für das Jahr 1808. Lemberg, gedruckt und zu haben bei Joseph Johann Piller.

Schematismus des Königreiches Galizien und Lodomerien. Für das Jahr 1809. Lemberg, gedruckt und zu haben bei Joseph Johann Piller.

Schematismus des Königreiches Galizien und Lodomerien. Für das Jahr 1812. Lemberg, gedruckt und zu haben bey Joseph Johann Piller.

Schematismus des Königreiches Galizien und Lodomerien. Für das Jahr 1813. Lemberg, gedruckt und zu haben bey Joseph Johann Piller.

Schematismus des Königreiches Galizien und Lodomerien. Für das Jahr 1815. Lemberg, gedruckt und zu haben bey Joseph Johann Piller.

Schematismus des Königreiches Galizien und Lodomerien. Für das Jahr 1816. Lemberg, gedruckt und zu haben bey Joseph Johann Piller.

Schematismus des Königreiches Galizien und Lodomerien. Für das Jahr 1817. Lemberg, gedruckt und zu haben bey Joseph Johann Piller.

Schematismus des Königreiches Galizien und Lodomerien. Für das Jahr 1818. Lemberg, gedruckt und zu haben bey Joseph Johann Piller.

Schematismus des Königreiches Galizien und Lodomerien. Für das Jahr 1819. Lemberg, gedruckt und zu haben bey Joseph Johann Piller.

Schematismus des Königreiches Galizien und Lodomerien. Für das Jahr 1820. Lemberg, gedruckt und zu haben bey Joseph Johann Piller.

Schematismus des Königreiches Galizien und Lodomerien. Für das Jahr 1823. Lemberg, gedruckt und zu haben bey Joseph Johann Piller.

Schematismus des Königreiches Galizien und Lodomerien. Für das Jahr 1824. Lemberg, gedruckt und zu haben bey Joseph Johann Piller.

Schematismus des Königreiches Galizien und Lodomerien. Für das Jahr 1826. Lemberg, gedruckt bey Peter Piller.

Schematismus des Königreiches Galizien und Lodomerien. Für das Jahr 1827. Lemberg, gedruckt bey Peter Piller.

Schematismus des Königreiches Galizien und Lodomerien. Für das Jahr 1828. Lemberg, gedruckt bey Peter Piller.

Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien. Für das Jahr 1830. Lemberg, gedruckt mit Piller'schen Schriften.

Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien. Für das Jahr 1831. Lemberg, gedruckt mit Piller'schen Schriften.

Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1833. Lemberg, aus der k. k. galizischen Aerarial Druckerei.

Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1834. Lemberg, aus der k. k. galizischen Aerarial Druckerei.

Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1835. Lemberg, aus der k. k. galizischen Aerarial Druckerei.

Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1836. Lemberg, aus der k. k. galizischen Aerarial Druckerei.

Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1837. Lemberg, aus der k. k. galizischen Aerarial Druckerei.

Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1838. Lemberg, aus der k. k. galizischen Aerarial Druckerei.

Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1839. Lemberg, aus der k. k. galizischen Aerarial Druckerei.

Schematismus der Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1841. Lemberg, aus der k. k. galizischen Aerarial Druckerei.