Stare księgi - śluby 1885-1890
Dodane przez Remek dnia Marca 18 2011 22:15:01

ŚLUBY Z MILNA I GONTOWY


Z KSIĄG KOŚCIELNYCH PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ W ZAŁOŹCACH

ROK 1885ślub 1.
pan młody: Albański Stanisław, Gontowa, nr domu 84?, kawaler, wiek 23 lata, rodzice: Albański Kazimierz i Misztal Barbara
panna młoda: Szeliga Rozalia, Gontowa, nr domu 27?, panna, wiek 23 lata, rodzice: Szeliga Jan i Hawryszczak Agnieszka
świadkowie ślubu: Misztal Franciszek i Charabora Jan
dodatkowo: zgoda ojca Kazimierza Albańskiego na ślub małoletniego syna, świadkowie jak wyżej

ślub 2.
pan młody: Olejnik Andrzej, Milno, nr domu 47, kawaler, c.k. żołnierz ("c.r. miles praesidiarius"), wiek 23 lata, rodzice: Olejnik Andrzej i Marcyjaś Anna
panna młoda: Pastuch Maria, Milno, nr domu 245, panna, wiek 17 lat, rodzice: Pastuch Marcin i Bednarz Barbara
świadkowie ślubu: Krąpiec Antoni i Albański Jan
dodatkowo: zgoda ojców, Andrzeja Olejnika i Marcina Pastucha, na ślub ich małoletnich dzieci, świadkowie: Stefanicki Jan i Czerkowski Wojciech

ślub 3.
pan młody: Majkut Paweł, Milno, nr domu 185?, kawaler, wiek 23 lata, rodzice: Majkut Wawrzyniec i Dec Anna
panna młoda: Dec Maria, Milno, nr domu 40, panna, wiek 27 lat, rodzice: Dec Michał i Szeliga Katarzyna
świadkowie ślubu: Poszwa Maksym i Bieniaszewski Ignacy
dodatkowo: zgoda ojca Wawrzyńca Majkuta na ślub małoletniego syna, świadkowie: dwóch Deców Janów

ślub 4.
pan młody: Lis Stanisław, Milno, nr domu 140?, kawaler, c.k. żołnierz ("c.r. miles praesidiarius"), wiek 24 lata, rodzice: Lis Józef i Dec Anna
panna młoda: Krąpiec Katarzyna, Milno, nr domu 217?, panna, wiek 17 lat, rodzice: Krąpiec Tomasz i Czapla Maria
świadkowie ślubu: Pawłowski Michał i Gaździcki Andrzej
dodatkowo: zgoda ojca Tomasza Krąpca na ślub małoletniej córki, świadkowie jak wyżej

ślub 5.
pan młody: Olejnik Jan, Milno, nr domu 39, kawaler, wiek 27 lat, rodzice: Olejnik Andrzej i Mazur Justyna
panna młoda: Dec Anna, Milno, nr domu 185?, panna, wiek 22 lata, rodzice: Dec Jan i Majkut Maria
świadkowie ślubu: Butiuk Gabriel i Dec Mikołaj
dodatkowo: zgoda ojca Jana Deca na ślub małoletniej córki, świadkowie jak wyżej

ślub 6.
pan młody: Miazgowski Michał, Gontowa, nr domu 6, kawaler, wiek 24 lata, rodzice: Miazgowski Jan i Podhaniuk Teresa
panna młoda: Mazur Katarzyna, Milno, nr domu 180?, panna, wiek 17 lat, rodzice: Mazur Jakub i Majkut Agnieszka
świadkowie ślubu: Łata Tomasz i Szeliga Marcin
dodatkowo: zgoda ojca Jakuba Mazura na ślub małoletniej córki, świadkowie jak wyżej

ślub 7.
pan młody: Domarecki Dawid, Milno, nr domu 37?, wdowiec po Annie z domu Derech, wiek 50 lat, matka: Domarecka Maria
panna młoda: Dec Rozalia, Milno, nr domu 14, panna, wiek 34 lata, rodzice: Dec Błażej i Szeliga Anna
świadkowie ślubu: Kozak Mikolaj i Koleśnik Aleksander

ślub 8.
pan młody: Szeliga Bartłomiej, Milno, nr domu 251?, kawaler, c.k. żołnierz ("c.r. miles praesidiarius"), wiek 26 lat, rodzice: Szeliga Jan i Pączek Teresa
panna młoda: Pawłowska Rozalia, Milno, nr domu 150?, panna, wiek 16 lat, rodzice: Pawłowski Jan i Mazur Agnieszka
świadkowie ślubu: Letki Antoni i Letki Michał
dodatkowo: zgoda ojca Jana Pawłowskiego na ślub małoletniej córki, świadkowie jak wyżej

ślub 9.
pan młody: Bieniaszewski Ignacy, Milno, nr domu 26, kawaler, wiek 23 lata, rodzice: Bieniaszewski Jan i Zaleska Helena
panna młoda: Mykietów Katarzyna, Milno, nr domu 34, panna, wiek 17 lat, rodzice: Mykietów Jacek i Marcyjaś Maria
świadkowie ślubu: Dec Antoni i Zaleski Michał
dodatkowo: zgoda ojca Jacentego Mykietów na ślub małoletniej córki, świadkowie: Wnuk Feliks i Zaleski Wojciech

ślub 10.
pan młody: Suchecki Piotr, Milno, nr domu 29, kawaler, wiek 27 lat, rodzice: Suchecki Konstantyn i Feduś Anna
panna młoda: Mazur Prakseda z domu Krąpiec, Milno, nr domu 177, wdowa po Michale Mazur, wiek 38 lat, rodzice: Krąpiec Sebastian i Buła Pelagia
świadkowie ślubu: Głowacki Justyn i Marcyjaś Tomasz

ślub 11.
pan młody: Szeliga Stanisław, Gontowa, nr domu 83?, wdowiec po Rozalii z domu Letki, wiek 34(?) lata, rodzice: Szeliga Maciej i Majkut Tekla
panna młoda: Dec Katarzyna, Milno, nr domu 174, panna, wiek 20 lat, rodzice: Dec Wojciech i Mazur Katarzyna
świadkowie ślubu: Letki Jan i Miazgowski Marcin

ślub 12.
pan młody: Zieliński Jan, Gontowa, nr domu 25, kawaler, c.k. żołnierz ("c.r. miles praesidiarius"), wiek 23 lata, matka: Zielińska Teresa
panna młoda: Szeliga Agnieszka, Gontowa, nr domu 18, panna, wiek 18 lat, rodzice: Szeliga Jan i Misztal Maria
świadkowie ślubu: Szeliga Antoni i Buczek Maciej
dodatkowo: zgoda ojca Jakuba Szeligi na ślub małoletniej córki, świadkowie: Krąpiec Jan i Krąpiec Sebastian

ślub 13.
pan młody: Dec Michał, Gontowa, nr domu 26, wdowiec po Wiktorii z domu Misztal, wiek 36 lat, rodzice: Dec Maciej i Szeliga Anna
panna młoda: Albańska Maria, Gontowa, nr domu 24, panna, wiek 20 lat, rodzice: Albański Jakub i Kułaj Maria
świadkowie ślubu: Szeliga Stanisław i Łata Tomasz

ślub 14.
pan młody: Kubów Jan, Berezowica Mała, nr domu 115?, kawaler, c.k. żołnierz ("c.r. miles praesidiarius"), wiek 23 lata i 10 mies., rodzice: Kubów Wincenty i Bartków Agnieszka
panna młoda: Krąpiec Agnieszka, Milno, nr domu 172, panna, wiek 17 lat, rodzice: Krąpiec Antoni i Olejnik Maria
świadkowie ślubu: Kubów Gabriel i Jaworski Gabriel
dodatkowo: zgoda ojców, Wincentego Kubów i Antoniego Krąpca, na ślub ich małoletnich dzieci, świadkowie jak wyżej

ślub 15.
pan młody: Karaim Dymitr, Milno, nr domu 78?, kawaler, c.k. żołnierz ("c.r. miles praesidiarius"), wiek 24 lata, rodzice: Karaim Ignacy i Szweryda Eudoksja
panna młoda: Olejnik Katarzyna, Milno, nr domu 59?, panna, wiek 21 lat, rodzice: Olejnik Andrzej i Mazur Justyna
świadkowie ślubu: Zaleski Jan i Dec Józef
dodatkowo: zgoda ojca Andrzeja Olejnika na ślub małoletniej córki, świadkowie: Karaim Szymon i Gaździcki Michał

dod. 1.
(w księdze ślubów zapisany przy mieście Załoźce)
pan młody: Klemen(?) Izydor z Blicha, nr domu 55, kawaler, wiek 25 lat, matka: Klemen(?) Eufemia
panna młoda: Glińska Rozalia z Milna, nr domu 100, panna, wiek 17 lat, rodzice: Gliński Michał i Czapla Maria
świadkowie ślubu: Domarecki Dawid i Szkorupa Włodzimierz
ROK 1886Brak kopii ksiąg z tego roku; ilość stron i liczba ślubów nieznana.
ROK 1887
ślub 1.
pan młody: Zaleski Andrzej, Milno, nr domu 139, kawaler, c.k. żołnierz ("c.r. miles praesidiarius"), wiek 25 lat, rodzice: Zaleski Jan i Bieniaszewska Maria
panna młoda: Pawłowska Maria, Milno, nr domu 158, panna, wiek 16 lat, rodzice: Pawłowski Piotr i Mazur Maria
świadkowie ślubu: Pawłowski Jakub i Bieniaszewski Franciszek
dodatkowo: zgoda ojca Piotra Pawłowskiego na ślub małoletniej córki, świadkowie jak wyżej

ślub 2.
pan młody: Szeliga Szymon, Gontowa, nr domu 23, kawaler, c.k. żołnierz ("c.r. miles praesidiarius"), wiek 24 lata, rodzice: Szeliga Maciej i Majkut Tekla
panna młoda: Byczek Maria, Gontowa, nr domu 8, panna, wiek 19 lat, rodzice: Byczek Jakub i Szeliga Anna
świadkowie ślubu: Miazgowski Marcin i Misztal Jan
dodatkowo: zgoda ojca Jakuba Byczka na ślub małoletniej córki, świadkowie jak wyżej

ślub 3.
pan młody: Szeliga Piotr, Gontowa, nr domu 11, kawaler, c.k. żołnierz ("c.r. miles praesidiarius"), wiek 27 lat, rodzice: Szeliga Maciej i Mazur Agnieszka
panna młoda: Podhaniuk Rozalia z domu Albańska, Gontowa, nr domu 8, wdowa po Antonim Podhaniuku, wiek 29 lat, rodzice: Albański Kazimierz i Misztal Barbara
świadkowie ślubu: Szeliga Stefan i Zieliński Jan

ślub 4.
pan młody: Krąpiec Andrzej, Milno, nr domu 172, kawaler, c.k. żołnierz ("c.r. miles praesidiarius"), wiek 25 lat, rodzice: Krąpiec Jan i Myśliwiec Rozalia
panna młoda: Szeliga Agnieszka, Gontowa, nr domu 3?, panna, wiek 16 lat, rodzice: Szeliga Franciszek i Misztal Maria
świadkowie ślubu: Raróg Jan i Czapla Jan
dodatkowo: zgoda ojca Franciszka Szeligi na ślub małoletniej córki, świadkowie: Dec Jan i Dec Seweryn

ślub 5.
pan młody: Góral Jan, Milno, nr domu 168, kawaler, c.k. żołnierz ("c.r. miles praesidiarius"), wiek 27 lat, rodzice: Góral Marcin i Dec Regina
panna młoda: Raróg Maria, Milno, nr domu 221, panna, wiek 20 lat, rodzice: Raróg Szymon i Mazur Maria
świadkowie ślubu: Baran Jan i Olejnik Jan
dodatkowo: zgoda ojca Szymona Raróg na ślub małoletniej córki, świadkowie: Góral Jan i Wojciechowski Jan

ślub 6.
pan młody: Hnatów Bazyli, Milno, nr domu 146, wdowiec po Makrynie z domu Paryj, wiek 47 lat, rodzice: Hnatów Szymon i Bezkorowajna Helena
panna młoda: Dec Rozalia z domu Baran, ur. Gontowa, zam. Załoźce, nr domu 23?, wdowa po Janie Dec, wiek 47(?) lat, rodzice: Baran Jan i Dec Teresa
świadkowie ślubu: Hnatów Andrzej i Dec Jan

ślub 7.
pan młody: Makarow(?) Aleksander, ur. Korsuń, gubernia Symbirska, Rosja, zam. Milno, nr domu 177, kawaler, wiek 25 lat, rodzice: Makarow(?) Bazyli i (...) /dane matki nieczytelne/
panna młoda: Czapla Magdalena, Milno, nr domu 177, panna, wiek 25 lat, rodzice: Czapla Jan i Raróg Maria
świadkowie ślubu: Zaleski Jan i Pawłowski Piotr

ślub 8.
pan młody: Zając Stanisław, Blich, nr domu 28, kawaler, c.k. żołnierz ("c.r. miles praesidiarius"), wiek 26 lat, rodzice: Zając Jan i Krąpiec Zofia
panna młoda: Szeliga Anna z domu Bieniaszewska, Milno, nr domu 142, wdowa po Janie Szeliga, wiek 37(?) lat, rodzice: Bieniaszewski Marcin i Olejnik Katarzyna
świadkowie ślubu: Horiszny Teodor i Zając Józef

ślub 9.
pan młody: Olejnik Jan, Milno, nr domu 157, kawaler, c.k. żołnierz ("c.r. miles domesticus"), wiek 23 lata i 10 mies., rodzice: Olejnik Jan i Pawłowska Regina
panna młoda: Mazur Anna, Milno, nr domu 152, panna, wiek 16 lat, rodzice: Mazur Michał i Czapla Katarzyna
świadkowie ślubu: Góral Maciej i Karaim Jan
dodatkowo: zgoda ojca Michała Mazura na ślub małoletniej córki, świadkowie: Krąpiec Sebastian i Pawłowski (imię nie wpisane)

ślub 10.
pan młody: Czapla Józef, Milno, nr domu 159, kawaler, wiek 29 lat, rodzice: Czapla Jan i Krąpiec Katarzyna
panna młoda: Dec Katarzyna, Milno, nr domu 125?, panna, wiek 16 lat, rodzice: Dec Maciej i Letki Anna
świadkowie ślubu: Szeliga Błażej i Krąpiec Jan
dodatkowo: zgoda ojca Macieja Deca na ślub małoletniej córki, świadkowie: Stefanicki Jan i Wojciechowski Jan

ślub 11.
pan młody: Szeliga Jan, Gontowa, nr domu 19, kawaler, c.k. żołnierz ("c.r. miles praesidiarius"), wiek 23,5 lat, rodzice: Szeliga Jan i Szeliga Regina
panna młoda: Szeliga Maria z domu NN (Szeliga lub Krąpiec), Gontowa, nr domu 57?, wdowa po Janie Szeliga, wiek 27 lat, rodzice: Jan i Anna Krąpiec (niejasny zapis, czy Krąpiec to nazwisko ojca, czy matki)
świadkowie ślubu: Byczek Wojciech i Olszewski Wojciech
dodatkowo: zgoda ojca Jana Szeligi na ślub małoletniego syna, świadkowie: Pielecki Antoni i Szeliga Szczepan

ślub 12.
pan młody: Iwachiw Nicefor, Kobyla, nr domu 20, kawaler, wiek 24 lata, rodzice: Iwachiw Filip i Ryznyk Pelagia
panna młoda: Myśliwiec Franciszka, Milno, nr domu 126, panna, wiek 22 lata, rodzice: Myśliwiec Wojciech i Szeliga Katarzyna
świadkowie ślubu: Żucak Bazyli i Iwachiw Jan
dodatkowo: zgoda ojca Wojciecha Myśliwiec na ślub małoletniej córki, świadkowie: Szeliga Jakub i Żak Jan
ROK 1888ślub 1.
pan młody: Szeliga Szymon, Gontowa, nr domu 3, wdowiec po Marii z domu Byczek, c.k. żołnierz ("c.r. miles praesidiarius"), wiek 25 lat, rodzice: Szeliga Maciej i Majkut Tekla
panna młoda: Łata Regina, Gontowa, nr domu 30, panna, wiek 20 lat, rodzice: Łata Tomasz i Podhaniuk Rozalia
świadkowie ślubu: Szeliga Karol i Byczek Jan
dodatkowo: zgoda ojca Tomasza Łaty na ślub małoletniej córki, świadkowie: Hałaśny(?) Jan i Piwowarczuk Józef

ślub 2.
pan młody: Dec Stefan, Milno, nr domu ??, kawaler, wiek 25 lat, rodzice: Dec Jan i Olejnik Katarzyna
panna młoda: Szeliga Maria, Gontowa, nr domu 70?, panna, wiek 20(?) lat, rodzice: Szeliga Jan i Mazur Regina
świadkowie ślubu: Poszwa Teodor i Zaleski Michał
dodatkowo: zgoda ojca Jana Szeligi na ślub małoletniej córki, świadkowie: Olejnik Marcin i Czapla Józef

ślub 3.
pan młody: Byczek Maciej, Gontowa, nr domu 66?, kawaler, wiek 23 lata, rodzice: Byczek Maciej i Kucharska Helena
panna młoda: Zaleska Franciszka, Milno, nr domu 66?, panna, wiek 27 lat, rodzice: Zaleski Jan i Mazur Katarzyna
świadkowie ślubu: Krąpiec Stefan i Olszowski Wojciech

ślub 4.
pan młody: Gaździcki Jan, Milno, nr domu 141, kawaler, c.k. żołnierz ("c.r. miles domesticus"), wiek 24 lata, rodzice: Gaździcki Maciej i Pawłowska Maria
panna młoda: Zawadzka Rozalia, Milno, nr domu 303?, panna, wiek 17 lat, rodzice: Zawadzki Wawrzyniec i Letki Anna
świadkowie ślubu: Gaździcki Justyn i Krąpiec Sebastian

ślub 5.
pan młody: Czapla Błażej, Milno, nr domu 203?, kawaler, c.k. żołnierz ("c.r. miles domesticus"), wiek 23 lata, rodzice: Czapla Wincenty i Buła Anna
panna młoda: Iwanicka Maria, Milno, nr domu 167, panna, wiek 23 lata, rodzice: Iwanicki Ignacy i Szeliga Teresa
świadkowie ślubu: Majkut Szymon i Czapla Maciej
dodatkowo: zgoda ojca Ignacego Iwanickiego na ślub małoletniej córki, świadkowie: Zaleski Jan i Baran Jakub

ślub 6.
pan młody: Miazgowski Wojciech, Milno, nr domu 15, kawaler, wiek 24(?) lata, rodzice: Miazgowski Piotr i Dec Maria
panna młoda: Drozd Rozalia, Trościaniec Wielki, nr domu 65, panna, wiek 21 lat, rodzice: Drozd Kazimierz i Olender Anna
świadkowie ślubu: Dec Franciszek i Krąpiec Jan
dodatkowo: zgoda ojca Kazimierza Drozda na ślub małoletniej córki, świadkowie: Pielecki Antoni i Piwowarczuk Józef

ślub 7.
pan młody: Zaleski Michał, Milno, nr domu 156?, kawaler, wiek 27 lat, rodzice: Zaleski Wojciech i Kociubińska Paraskewa
panna młoda: Olejnik Maria, Milno, nr domu 47, panna, wiek 16 lat i 6 mies., rodzice: Olejnik Andrzej i Marcyjaś Anna
świadkowie ślubu: Andruchów Ignacy i Olejnik Jan
dodatkowo: zgoda ojca Andrzeja Olejnika na ślub małoletniej córki, świadkowie: Pielecki Antoni i Piwowarczuk Józef

ślub 8.
pan młody: Gaździcki Jan, Milno, nr domu 208?, wdowiec po Katarzynie z domu Mazur, kowal, wiek 32 lata, rodzice: Gaździcki Tomasz i Majkut Maria
panna młoda: Lis Maria, Milno, nr domu 174, panna, wiek 19 lat, rodzice: Lis Michał i Zaleska Regina
świadkowie ślubu: Dynysiuk Piotr i Misiewicz Grzegorz
dod. 1.
(w księdze ślubów zapisany przy wiosce Reniów)
pan młody: Kromp Piotr z Reniowa, nr domu 29, kawaler, c.k. żołnierz ("c.r. miles domesticus"), wiek 23 lata, rodzice: Kromp Maciej i Żak Rozalia
panna młoda: Olejnik Katarzyna z Milna, nr domu 157, panna, wiek 16 lat, rodzice: Olejnik Jan i Pawłowska Regina
świadkowie ślubu: Krąp Antoni i Żak Jan
dodatkowo: zgoda ojca Macieja Krompa na ślub małoletniego syna, świadkowie ci sami

dod. 2.
(w księdze ślubów zapisany przy mieście Załoźce)
pan młody: Zając Jan z Milna, nr domu 205, kawaler, c.k. żołnierz ("c.r. miles praesidiarius"), wiek 26 lat, rodzice: Zając Michał i Gałusza Maria
panna młoda: Wnuk Julianna z Załoziec, nr domu 1013, panna, wiek 20 lat, rodzice: Wnuk Ludwik i Wajda Ewa
świadkowie ślubu: Hawryszczak Mikołaj z Milna i Wojciechowski Jan, kościelnyROK 1889ślub 1.
pan młody: Lis Andrzej, Milno, nr domu 140, wdowiec po Reginie z domu Pawłowskiej, wiek 39 lat, rodzice: Lis Józef i Dec Anna
panna młoda: Hawryszczak Agnieszka, Milno, nr domu 163?, panna, wiek 20 lat, rodzice: Hawryszczak Jan i Zając Anna
świadkowie ślubu: Pawłowski Jakub i Gaździcki Andrzej

ślub 2.
pan młody: Olejnik Mikołaj, Milno, nr domu ???, wdowiec po Annie z domu Majkut, wiek 43(?) lata, rodzice: Olejnik Wincenty i Pastuch Agnieszka
panna młoda: Krąpiec Katarzyna, Milno, nr domu 172?, panna, wiek 26 lat, rodzice: Krąpiec Józef i Iwanicka(?) Maria
świadkowie ślubu: Zając Tomasz i Gaździcki Maciej

ślub 3.
pan młody: Iwanicki Ignacy, Milno, nr domu 167?, wdowiec po Teresie z domu Szeliga, wiek 58 lat, rodzice: Iwanicki Michał i Dec Tekla
panna młoda: Głowacka Rozalia z domu Olejnik, Milno, nr domu 238, wdowa po Bartłomieju Głowackim, wiek 39 lat, rodzice: Olejnik Wojciech i Szeliga Anna
świadkowie ślubu: Wojciechowski Jan, kościelny i Zając Tomasz

ślub 4.
pan młody: Szeliga Jan, Milno, nr domu 142, kawaler, wiek 26 lat, rodzice: Szeliga Jakub i Szeliga Agnieszka
panna młoda: Olejnik Katarzyna, Milno, nr domu 264, panna, wiek 20 lat, rodzice: Olejnik Maciej i Zaleska Katarzyna
świadkowie ślubu: Pawłowski Jakub i Hawryszczak Mikołaj
dodatkowo: zgoda ojca Macieja Olejnika na ślub małoletniej córki, świadkowie: Szeliga Szczepan i Piwowarczuk Józef

ślub 5.
pan młody: Dec Piotr, Milno, nr domu 21, wdowiec po Agnieszce z domu Marcinków, wiek 47 lat, rodzice: Dec Józef i Pawłowska Magdalena
panna młoda: Albańska Józefa, Gontowa, nr domu 12, panna, wiek 28 lat, matka: Albańska Katarzyna
świadkowie ślubu: Mazur Jakub i Krąpiec Antoni

ślub 6.
pan młody: Dec Seweryn, Milno, nr domu 174, wdowiec po Katarzynie z domu Gałusza, wiek 32 lata, rodzice: Dec Wojciech i Mazur Katarzyna
panna młoda: Pawłowska Ludwika, Milno, nr domu 180, panna, wiek 20 lat, rodzice: Pawłowski Michał i Olejnik Regina
świadkowie ślubu: Szeliga Stanisław z Gontowy i Stefanicki Jan, organista
dodatkowo: zgoda ojca Michała Pawłowskiego na ślub małoletniej córki, świadkowie: Gaździcki Andrzej i Piwowarczuk Józef

ślub 7.
pan młody: Czapla Piotr, Milno, nr domu 42, kawaler, c.k. żołnierz ("c.r. miles domesticus"), wiek 24 lata, rodzice: Czapla Wojciech i Lis Maria
panna młoda: Dec Prakseda, Milno, nr domu 11, panna, wiek 25 lat, rodzice: Dec Jan i Zaleska Maria
świadkowie ślubu: Krąpiec Antoni i Mazur Wawrzyniec

ślub 8.
pan młody: Zaleski Mikołaj, Milno, nr domu 156, kawaler, wiek 30 lat, rodzice: Zaleski Wojciech i Krąpiec Katarzyna
panna młoda: Lis Anna z domu Zaleska, Milno, nr domu 164, wdowa po Janie Lisie, wiek 24 lata, rodzice: Zaleski Mikołaj i Dec Maria
świadkowie ślubu: Letki Jan i Majkut Szymon

ślub 9.
pan młody: Kozów(?) Bazyli /nazwisko nieczytelne/, Kobyla, nr domu 115, wdowiec po Juliannie z domu Hawryszczak, wiek 31 lat, rodzice: Kozów(?) Eliasz i Steciak(?) Eudoksja
panna młoda: Niedopytalska Rozalia, Gontowa, nr domu 25, panna, wiek 22 lata, rodzice: Niedopytalski Józef i Jaworska Teresa
świadkowie ślubu: Niedopytalski Michał i Kubył Wojciech

ślub 10.
pan młody: Poszwa Andrzej, Milno, nr domu 126, kawaler, wiek 23 lata, rodzice: Poszwa Maksym i Majkut Regina
panna młoda: Piotrowska Maria, Seretec, nr domu 12, panna, wiek 21 lat, rodzice: Piotrowski Jan i Bieniaszewska Tatiana
świadkowie ślubu: Lis Jan i Bieniaszewski Ignacy
dodatkowo: zgoda ojca Maksyma Poszwy na ślub małoletniego syna, świadkowie jak wyżej

ślub 11.
pan młody: Bieniaszewski Piotr, Milno, nr domu 266?, kawaler, c.k. żołnierz ("c.r. miles praesidiarius"), wiek 25 lat, rodzice: Bieniaszewski Wincenty i Hnatij Maria
panna młoda: Podpieniak Katarzyna z domu Myśliwiec, Milno, nr domu 7, wdowa po Janie Podpieniak, wiek 33 lata, rodzice: Myśliwiec Jan i Dec Tekla
świadkowie ślubu: Bieniaszewski Jan i Bieniaszewski Franciszek

ślub 12.
pan młody: Domarecki Michał, Milno, nr domu 57, kawaler, wiek 24(?) lata, rodzice: Domarecki Dawid i Nimczuk(?) Maria
panna młoda: Maliszewska Maria, Milno, nr domu 163?, panna, wiek 21 lat, rodzice: Maliszewski Jan i Misztal Agnieszka
świadkowie ślubu: Zając Tomasz i Łucyk Michał

dod. 1.
(w księdze ślubów zapisany przy wiosce Reniów)
pan młody: Kociubiński Andrzej z Reniowa, nr domu 36, kawaler, c.k. żołnierz ("c.r. miles domesticus"), wiek 23 lata, rodzice: Kociubiński Jan i Krąp Agnieszka
panna młoda: Olejnik Anna z Milna, nr domu 30?, panna, wiek 22 lata, rodzice: Olejnik Marcin i Krąpiec Maria
świadkowie ślubu: Dec Piotr i Krąp Maciej
dodatkowo: zgoda ojca Marcina Olejnika na ślub małoletniej córki, świadkowie: Stefanicki Jan i Dec PiotrROK 1890ślub 1.
pan młody: Karaim Jan, Milno, nr domu ???, kawaler, c.k. żołnierz ("c.r. miles praesidiarius"), wiek 26 lat, rodzice: Karaim Szymon i (...) Anieszka /nazwisko nieczytelne/
panna młoda: Krąpiec Anna, Milno, nr domu ???, panna, wiek 19 lat, rodzice: Krąpiec Maciej i Letka Maria
dane świadków ślubu nieczytelne

ślub 2.
pan młody: Krąpiec Stefan, Milno, nr domu 30?, kawaler, wiek 25(?) lat, rodzice: Krąpiec Jan i Semczyszyn Natalia
panna młoda: Mazur Maria, Gontowa, nr domu 24?, panna, wiek 20 lat, rodzice: Mazur Kacper i Furgała Rozalia
świadkowie ślubu: Letki Stefan i Głowacki Jan
dodatkowo: zgoda ojca Jana Krąpca na ślub małoletniego syna, świadkowie: Stefanicki Jan i Mazu Jakub

ślub 3.
pan młody: Miazgowski Michał, Gontowa, nr domu 6, wdowiec po Katarzynie z domu Mazur, wiek 29 lat, rodzice: Miazgowski Jan i Podhaniuk Teresa
panna młoda: Krąp Rozalia, Reniów, nr domu 114, panna, wiek 27 lat, rodzice: Krąp Błażej i Topornicka Maria
świadkowie ślubu: Szeliga Stanisław i Olszewski Józef

dod. 1.
(w księdze ślubów zapisany przy wiosce Reniów)
pan młody: Kociubiński Wincenty z Reniowa, nr domu 105, kawaler, wiek 24 lata, rodzice: Kociubiński Marcin i Dajczak Katarzyna
panna młoda: Letka Maria z Milna, nr domu 240, panna, wiek 16 lat, rodzice: Letki Marcin i Maliszewska Katarzyna
świadkowie ślubu: Olejnik Józef i Jankiewicz Antoni
dodatkowo: zgoda ojca Marcina Letkiego na ślub małoletniej córki, świadkowie: Piwowarczuk Józef i Krzyżanowski Antoni

dod. 2.
(w księdze ślubów zapisany przy mieście Załoźce)
pan młody: Bieniaszewski Franciszek z Milna, nr domu 25, kawaler, c.k. żołnierz ("c.r. miles praesidiarius"), wiek 25 lat, rodzice: Bieniaszewski Andrzej i Hawryszczak Regina
panna młoda: Walentyńska Maria z domu Wajda z Załoziec, nr domu 25, wdowa po Kazimierzu Walentyńskim, wiek 48 lat, rodzice: Wajda Piotr i Chmielniczy Tatiana
świadkowie ślubu: Wnuk Antoni i Bieniaszewski Jan, obaj z Milna

dod. 3.
(w księdze ślubów zapisany przy mieście Załoźce)
pan młody: Maliszewski Antoni z Milna, nr domu 19?, kawaler, c.k. żołnierz ("c.r. miles praesidiarius"), wiek 25 lat, rodzice: Maliszewski Michał i Gałusza Regina
panna młoda: Barczuk(?) Józefa /nazwisko nieczytelne/ z Załoziec, nr domu 391, panna, wiek 17 lat, rodzice: Barczuk(?) Klemens i (...) Elżbieta /nazwiska nieczytelne/
świadkowie ślubu: Olejnik Wojciech i Maliszewski Jan
dodatkowo: zgoda ojca Klemensa Barczuka(?) na ślub małoletniej córki, świadkowie: Jan Olejnik i Michał MaliszewskiUwagi techniczne:

1. Dane osób są takie, jak w oryginale (lub jak udało nam się je odczytać). Więc będą tam błędy z epoki.

2. Jakość techniczna kopii, z których korzystaliśmy przy sporządzaniu niniejszej kwerendy, nie była najlepsza. Wiele fragmentów nieczytelnych. Wszystkie nazwiska czy słowa, których transkrypcji nie jesteśmy na 100% pewni, są zaznaczone znakiem zapytania.