Źródło historyczne z 1736 r.
Dodane przez Remek dnia Czerwca 06 2011 22:53:41
Jedno z najstarszych źródeł historycznych o Milnie. Rok 1736. Hetman wielki koronny Józef Potocki prosi sejmik lwowski o rozstrzygnięcie, do którego województwa - wołyńskiego czy lwowskiego - mają należeć jego wsie Milno, Mszaniec, Wertełka i Ditkowce. Reszta dóbr z klucza załozieckiego była wtedy częścią ziemi lwowskiej. Natomiast Milno i wspomniane trzy wsie terytorialnie były zaliczane do Wołynia. Rodziło to problemy z różnymi taryfami opłat i obciążeń dla całych dóbr załozieckich.


[Źródło: Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa Fundacyi Al. hr. Stadnickiego ogłaszane przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie. Tom XXIII. Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772. Wydał Antoni Prochaska. We Lwowie nakładem Towarzystwa Naukowego z zasiłkiem Ministerstwa Wyzn. Rel. i Ośw. Publ. Z pierwszej związkowej drukarni we Lwowie. 1928.]


Załoźce, 20 kwietnia 1736.
Odpowiedź hetmana w.
[ielkiego] kor.[onnego] dana ziemianom lwowskim.


(punkty nie związane z Milnem zostały pominięte przy przepisywaniu)


6. In reliquis /w pozostałych/ na WWIMci pp. posłów referuje się JWIMć p. wojewoda kijowski hetman w. kor. oraz nie mogąc mieć sine vulnere vulnus /straty bez straty/, gdy na dezolacyą anteriori hostilitate /poprzednią wrogością/ niepowetowaną całej prawie fortuny swojej patrzy, szuka w braterskich sercach całego prześwietnego województwa ruskiego a osobliwie in recognitione grata /w rozpoznaniu zasługującym na wdzięczność/ prześwietnej ziemi lwowskiej efficax antidotum /skutecznego środka zaradczego/, już nie w tem, co jest irremediabile /zgubne/ i co było publicum /wspólnym/ dla wszystkich fatum /losem/, ale w tem, co może być concessibile ad aliquam iustae alleviationis particulam /dozwolone w stosunku do pewnej niewielkiej części sprawiedliwej ulgi/, wsie Milno cum sortibus suis /ze swoimi przydziałami/, Mszaniec, Wertełki, Ditkowce do klucza załozieckiego dóbr JWImci p. wojewody kijowskiego hetmana w. kor. należące, czy do taryfy prześwietnego województwa wołyńskiego, czyli też do taryfy prześwietnej ziemi lwowskiej mają regulari /zgodnie z regułami/, dotąd in questione /kwestią sporną/ będące, adigebantur /byli zmuszeni/ przedtem do ponoszenia duplicati oneris /dwukrotnie zwiększonego ciężaru/, gdy nec ratio nec modus erat reducendi iniuriam ad mensuram coaequandae iustitiae /i nie było podstawy ani sposobu odwrócenia bezprawia w stronę do miary sprawiedliwości mającej być wyrównaną/, choć dla wszystkich w takowym terminie onerosissimae /bardzo ciężkie/, teraz przynajmniej ażeby od IMciów pp. komisarzów prześwietnej ziemi lwowskiej niebyły te wsie funditus /doszczętnie/ zrujnowane poddawane ad aliquam /w stosunku do jakiegoś/ prowiantów portationem miseram ad avita non supportandam instat et insistit /transportu nieszczęsnego, którego nie należy dowozić na odziedziczone ziemie domaga się i obstaje/ JWIMć p. hetman w. koronny, ile gdy z kondonowanych przez komisoryat rossyjskich trzechset porcyi prześwietnemu województwu ruskiemu przypada z nich na prześwietną ziemię lwowską sto dwadzieścia porcyi ustąpionych, w czem o skuteczną instancyą samychże WWIMci pp. posłów uprasza JWIMć p. wojewoda kijowski hetman w. koronny, zwłaszcza gdy jest już i komisya od Rrzptej per constitutionem /za pomocą ustawy/ 1717 titulo securitas /na mocy obwieszczenia/ wielmożnemu Józefowi wojewodzie kijowskiemu, urodzonemu Michałowi pisarzowi polnemu koronnemu Potockim i uspokojenie kontrowersyi między powiatem krzemienieckim, ziemią lwowską i dobrami Wnego wojewody kijowskiego naznaczona ad dirimendam et decidendam quaestionem /do sporu, który należy zakończyć i załatwić/, do którego województwa te moje wsie mają należeć.