Kaplica w Milnie 1871
Dodane przez Remek dnia Grudnia 07 2011 10:14:58

Kaplica w Milnie 1871
[źródło: Dziennik Polski. Rok III. Nr. 187. We Lwowie Poniedziałek dnia 10. Lipca 1871. Zachowano oryginalną pisownię.]


Z pod Zaloziec, 5. lipca.
(Koresp. Dziennika Polskiego)


W ten sam dzień, kiedyście we Lwowie święcili chorągiew "Gwiazdy", my obchodziliśmy innego rodzaju uroczystość, niemniej świetną. Wieśniak Kromcio z Milna, znany już od wielu lat ze szczególnie trafnych i szczęśliwych kuracyj członków wywichniętych lub połamanych, chcąc po sobie pamiątkę pozostawić, ufundował własnym kosztem i przy pomocy całej gminy wystawił kaplicę tuż przy granicy wołyńskiej. Dnia tego odbyło się poświęcenie takowej według obrządku rzymsko-katolickiego przy udziale procesjonalnym duchowieństwa gr. kat. Po skończeniu ceremonii kościelnej, odbywanej w obliczu objeżczyków moskiewskich, przypatrujących się z poza słupów granicznych, zacny fundator zaprosił wszystkich obecnych, a było kilkaset ludzi, na swoje obejście, i w przystrojonej kilimkami stodole podejmował gości jak drugi Piast, sadzając na pierwszem miejscu p. Czosnowską, właścicielkę.większych posiadłości. Przy tej sposobności nie obeszło się bez toastów, biorących temat z tej wzniosłej braterskiej sceny, która łączyła w jedno grono siermięgi, płótnianki, czamary i sutanny.