Mapka okolic Milna
Dodane przez Remek dnia Września 18 2008 19:46:04
Mapka okolic Milna z pracy Pana Adolfa Głowackiego ("Milno - Gontowa. Informacje zebrane od ludzi starszych - urodzonych na Podolu, wybrane z opracowań historycznych i odtworzone z pamięci". Szczecin 2008) z nazwami własnymi pól, naniesionymi obiektami oraz dodatkowymi informacjami Autora.mapka okolic Milna
(plik 945 kB, 2000 x 1356, kliknij żeby obejrzeć)
INFORMACJE DO MAPKI

W zespole wiejskim Milna, wyraźnie wydzielone są cztery przysiółki. Bukowina i Podliski leżą po południowej stronie rzeki, natomiast Kamionka i Krasowiczyna po północnej. Do Bukowiny należał też Okop i kolonia leśna, a do Kamionki Parcelacja.

Wieś otaczają różnorodnie ponazywane pola uprawne. Wzdłuż rzeki, dopływów i strumieni, ciągną się łąki (błota) oraz rzadko rozrzucone krynice (kyrnice) i badunie (pralnie na otwartym powietrzu)

Kamieniecka Dębina jest najstarszą nazwą kompleksu leśnego. Z czasem ze względów praktycznych, pojawiły się nazwy jego fragmentów. Na obrzeżu lasów, wzdłuż Załozieckiego Gościńca, rozrzucone są małe jeziorka.

Wygon, Komisarzowa i Pod Błotami, to nazwy gromadzkich pastwisk (gwarowo paświsk). Paświsko wbrew nazwie, było wykorzystywane często jako gromadzka łąka.

Nazwa Okop przyjęła się od rowu (okopu), jakim ten zagajnik w czasie I Wojny został otoczony. Mieszkały tam trzy rodziny.

Na rozstajnych drogach, ludność stawiała krzyże, figury i kapliczki.

Oznaczone na mapce wiatraki, zostały zniszczone w czasie I wojny. Zastąpił je młyn wodny Pomysa (Polak) na Podliskach. Ludność korzystała też z młynów w Oleksińcu i Berezowicy Małej.

Skrzydło jednego z wiatraków, zabiło mojego prapradziadka Wawrzyńca Zawadzkiego.