nazwisko Zaleski
Dodane przez Remek dnia Luty 25 2012 01:36:38
(uaktualnione luty 2012)
Uwaga: niektóre numery domów mogą być nieprawidłowe. Część naszych kopii to zdjęcia w mniejszej rozdzielczości i niektóre fragmenty były nieczytelne.Zaleska Anna, po 1-szym mężu Lis, po 2-gim Zaleska (Lis Anna) (Zaleska Anna)
MILNO

1) żona Jana Lisa
2) żona Mikołaja Zaleskiego
ur. ok. 1865
rodzice: Zaleski Mikołaj i Dec Maria
w roku 1889 mieszkała w domu nr 164, w wieku 24 lata jako wdowa po Janie Lisie wyszła za Mikołaja Zaleskiego z domu nr 156
w roku 1890 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marii Zaleskiej - pod numerem domu 166

Zaleska Anna
MILNO

ur. 1873
ojciec: Zaleski Wojciech, brak informacji o rodzicach
matka: Kociubińska Prakseda, córka Wojciecha i Katarzyny z domu Hawryszczak
rodzice chrzestni: Bezkorowajny Jan i Olejniuk Katarzyna, żona Marcina, oboje z Milna
numer domu 136
(dane z ksiąg greckokatolickich)

Zaleska Anna
MILNO

ur. 1876
ojciec: Zaleski Justyn, syn Tymoteusza i Tekli z domu Bodnar (córki Aleksego i Eufemii)
matka: Łucyk Maria, córka Bazylego i Anastazji z domu Buła (córki Szymona i Anny)
rodzice chrzestni: Romanów Sabbat i Mykietów Maria, żona Nicetasa, oboje z Milna
numer domu 12?
(dane z ksiąg greckokatolickich)

Zaleska Franciszka, po mężu Byczek (Byczek Franciszka)
MILNO

żona Macieja
ur. ok. 1861
rodzice: Zaleski Jan i Mazur Katarzyna
w roku 1888 w wieku 27 lat jako panna wyszła za Macieja Byczka z Gontowy, oboje wymienieni pod tym samym numerem domu 66?

Zaleska Katarzyna po mężu Bieniaszewska (Bieniaszewska Katarzyna)
MILNO

żona Jana
wg danych z 1887: rodzice: Zaleski Mikołaj i Dec Maria
wg danych z 1890:rodzice: Zaleski Mikołaj i Baran Maria
w roku 1887 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marii Bieniaszewskiej - pod numerem domu 281
w roku 1890 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Józefa Bieniaszewskiego - pod numerem domu 271

Zaleska Katarzyna
MILNO

ur. ok. 1882, zm. 1889 w wieku 7 lat
rodzice: Zaleski Kazimierz i Serotiuk Katarzyna
zapisana przyczyna zgonu: tyfus
numer domu 139

Zaleska Marianna, po mężu Olejnik (Olejnik Marianna)
MILNO

(oryg. "Zalewska")
żona Błażeja
brak informacji o rodzicach
w roku 1838 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Agnieszki Olejnik - pod numerem domu 144

Zaleska Marianna
MILNO

(oryg. "Zalewska")
ur. 1838
ojciec: Zaleski Michał
matka: Dec Marianna
rodzice chrzestni: Zaleski Wojciech i Mazur Maria
numer domu 164

Zaleska Maria po mężu Ołeniuk (Ołeniuk Maria)
MILNO

żona Michała
rodzice: Zaleski Tomasz i Tekla Bodnar
w roku 1872 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Onufrego Oleniuk - numer domu nie podany
w roku 1875 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Anny Oleniuk - pod numerem domu 193
(dane z ksiąg greckokatolickich)

Zaleska Maria po mężu Letka (Letka Maria)
MILNO

żona Stefana
wg danych z 1886: rodzice: Zaleski Jan i Krąpiec Anna
wg danych z 1890: rodzice: Zaleski Jan i Buła Anna
w roku 1886 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Anny Letkiej - pod numerem domu 181
w roku 1890 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Józefa Letkiego - pod numerem domu 181

Zaleska Maria
MILNO

ur. 1888, zm. 1889 w wieku 8 miesięcy
ojciec: Zaleski Jan, syn Wojciecha i Katarzyny z domu Krąpiec
matka: Czapla Magdalena, córka Józefa i Marii z domu Szeliga
rodzice chrzestni: Baran Wincenty i Helig Regina, żona Stanisława
zapisana przyczyna zgonu: słabość od urodzenia
numer domu 255

Zaleska Maria
MILNO

ur. 1890
ojciec: Zaleski Mikołaj, syn Wojciecha i Katarzyny z domu Krąpiec
matka: Zaleska Anna, córka Mikołaja i Marii z domu Dec
rodzice chrzestni: Olejnik Józef i Krąpiec Apolonia, żona Jana
numer domu 166

Zaleska Regina, po mężu Krąpiec (Krąpiec Regina)
MILNO

żona Franciszka
brak informacji o rodzicach
w roku 1825 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Zofii Krąpiec - pod numerem domu 172

Zaleska Regina po mężu Szeliga (Szeliga Regina)
MILNO

żona Szymona
rodzice: Zaleski Jan i Majkut Maria
w roku 1887 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Piotra Szeligi - pod numerem domu 214

Zaleska Regina po mężu Zając (Zając Regina)
MILNO

żona Tomasza
wg danych z 1886: rodzice: Zaleski Szymon i Szeliga Teresa
w roku 1886 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Franciszka Zająca - pod numerem domu 147
w roku 1888 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Rozalii Zając - pod numerem domu 147

Zaleski Andrzej
MILNO

mąż Marii z domu Pawłowskiej
ur. ok. 1862
c.k. żołnierz ("c.r. miles praesidiarius")
rodzice: Zaleski Jan i Bieniaszewska Maria
w roku 1887 mieszkał w domu nr 139, w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Marią Pawłowską z domu nr 158
w roku 1888 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Stefana Zaleskiego - pod numerem domu 139
w roku 1890 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Zaleskiego - pod numerem domu 137

Zaleski Andrzej
MILNO

ur. 1889
ojciec: Zaleski Józef, syn Jana i Marii Zaleskiej(?)
matka: Dec Maria, córka Wojciecha i Barbary z domu Dec
rodzice chrzestni: Dec Jan i Baran Maria, żona Jakuba
numer domu 248

Zaleski Antoni
MILNO

ur. 1890
ojciec: Zaleski Michał, syn Wojciecha i Katarzyny z domu Kociubińskiej
matka: Olejnik Maria, córka Andrzeja i Anny z domu Marcjasz
rodzice chrzestni: Suchecki Mikołaj i Andruchów Katarzyna
numer domu 136

Zaleski Franciszek
MILNO

mąż Marii z domu Raróg
ur. ok. 1826, zm. 1889 w wieku 63 lata
zapisana przyczyna zgonu: puchlina wodna
numer domu 295

Zaleski Jan
MILNO

ur. i zm. 1816 w wieku 6 dni
ojciec: Zaleski Szymon
matka: Lis Rozalia
rodzice chrzestni: Makar Paweł i Olejnik Anna
zapisana przyczyna zgonu: słabość
w księdze chrztów numer domu 166, w księdze zgonów numer domu nie podany

Zaleski Jan
MILNO

(oryg. "Zalewski")
ur. 1825
ojciec: Zaleski Szymon
matka: Lis Rozalia
rodzice chrzestni: Letki Wojciech i Mazur Maria
numer domu 166

Zaleski Jan
MILNO

mąż Agnieszki z domu Gaździckiej
brak informacji o rodzicach
w roku 1872 wymieniony jako ojciec chłopca bez imienia, urodzonego martwego - pod numerem domu 12
w roku 1874 wymieniony jako ojciec chłopca bez imienia, urodzonego martwego - pod numerem domu 12
(dane z ksiąg greckokatolickich)

Zaleski Jan
MILNO

mąż Katarzyny z domu Mazur
brak informacji o rodzicach
w roku 1875 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Zaleskiego - pod numerem domu 136
(dane z ksiąg greckokatolickich)

Zaleski Jan
MILNO

mąż Magdaleny z domu Czapla
rodzice: Zaleski Wojciech i Krąpiec Katarzyna (w roku 1887 imię matki zapisane jako Rozalia)
w roku 1887 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Zaleskiego - pod numerem domu 255
w roku 1888 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marii Zaleskiej - pod numerem domu 253
w roku 1890 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Sebastiana Zaleskiego - pod numerem domu 255

Zaleski Jan
MILNO

ur. 1875
ojciec: Zaleski Jan, brak informacji o rodzicach
matka: Mazur Katarzyna, córka Marcina i Jadwigi z domu Baran
rodzice chrzestni: Kusznieryk Maria z Milna (dane ojca chrzestnego nie wpisane)
numer domu 136
(dane z ksiąg greckokatolickich)

Zaleski Jan
MILNO

ur. i zm. 1887 w wieku 3 miesiące
ojciec: Zaleski Jan, syn Wojciecha i Rozalia z domu Krąpiec
matka: Czapla Magdalena, córka Józefa i Marii z domu Szeliga
rodzice chrzestni: Helig Stanisław i Bieniaszewska Anna
zapisana przyczyna zgonu: biegunka / czerwonka
numer domu 255

Zaleski Jan
MILNO

ur. 1890
ojciec: Zaleski Andrzej, syn Jana i Marii z domu Bieniaszewskiej
matka: Pawłowska Maria, córka Piotra i Marii z domu Mazur
rodzice chrzestni: Szeliga Maciej i Olejnik Anna, żona Jana
numer domu 137

Zaleski Józef
MILNO

ur. 1890
ojciec: Zaleski Wojciech, syn Jana i Anny z domu Krąpiec
matka: Semczyszyn Paraskewa, córka Antoniego i Rozalii z domu Fenczyn
rodzice chrzestni: Krąpiec Paweł i Raróg Katarzyna, żona Karola
numer domu 167

Zaleski Justyn
MILNO

mąż Marii z domu Łucyk
rodzice: Zaleski Tymoteusz i Bodnar Tekla (córka Aleksego i Eufemii)
w roku 1876 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Anny Zaleskiej - pod numerem domu 12?
(dane z ksiąg greckokatolickich)

Zaleski Michał
MILNO

(oryg. "Zalewski")
mąż Marianny z domu Dec
brak informacji o rodzicach
w roku 1838 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marianny Zaleskiej - pod numerem domu 164

Zaleski Józef
MILNO

mąż Marii z domu Dec
rodzice: Zaleski Jan i Zaleska(?) Maria
w roku 1889 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Andrzeja Zaleskiego - pod numerem domu 248

Zaleski Michał
MILNO

mąż Marii z domu Olejnik
ur. ok. 1861
wg danych z księgi ślubów 1888: rodzice: Zaleski Wojciech i Kociubińska Paraskewa
wg danych z księgi chrztów 1890: rodzice: Zaleski Wojciech i Kociubińska Katarzyna
w roku 1888 mieszkał w domu nr 156?, w wieku 27 lat jako kawaler ożenił się z Marią Olejnik z domu nr 47
w roku 1890 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Antoniego Zaleskiego - pod numerem domu 136

Zaleski Mikołaj
MILNO

mąż Anny z domu Zaleskiej
ur. ok. 1859
rodzice: Zaleski Wojciech i Krąpiec Katarzyna
w roku 1889 mieszkał w domu nr 156, w wieku 30 lat jako kawaler ożenił się z wdową Anną Lis z domu Zaleską, nr domu 164
w roku 1890 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marii Zaleskiej - pod numerem domu 166

Zaleski Piotr
MILNO

ur. 1890
ojciec: Zaleski Wiktor, syn Wojciecha i Praksedy z domu Kociubińskiej
matka: Suchecka Katarzyna, córka Daniela i Marii z domu Wojciechowskiej
rodzice chrzestni: Dec Jan i Krąpiec Agnieszka
numer domu 136

Zaleski Sebastian
MILNO

ur. i zm. 1890 w wieku 2,5 miesiąca
ojciec: Zaleski Jan, syn Wojciecha i Katarzyny z domu Krąpiec
matka: Czapla Magdalena, córka Józefa i Marii z domu Szeliga
rodzice chrzestni: Helig Stanisław i Bieniaszewska Anna, żona Piotra
w księdze chrztów numer domu 255
zapisana przyczyna zgonu: słabość od urodzenia
w księdze zgonów numer domu 253

Zaleski Stefan
MILNO

ur. 1888
ojciec: Zaleski Andrzej, syn Jana i Marii z domu Bieniaszewskiej
matka: Pawłowska Maria, córka Piotra i Marii z domu Mazur
rodzice chrzestni: Maliszewski Stanisław i Szeliga Katarzyna, żona Macieja
numer domu 139

Zaleski Szymon
MILNO

(w roku 1825 oryg. "Zalewski")
mąż Rozalii z domu Lis
brak informacji o rodzicach
w roku 1816 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Zaleskiego - pod numerem domu 166
w roku 1825 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jana Zaleskiego - pod numerem domu 166

Zaleski Szymon
MILNO

mąż Agnieszki, nazwisko panieńskie nie podane
ur. ok. 1806, zm. 1826 w wieku 20 lat
zapisana przyczyna zgonu: gorączka z konwulsjami
numer domu 19

Zaleski Szymon
MILNO

ur. 1876
ojciec: Zaleski (...) /imię nieczytelne/, syn Teodora(?) i Marii z domu (...) /nazwisko nieczytelne/
matka: Petryk (...) /dane matki i jej rodziców nieczytelne/
dane rodziców chrzestnych nieczytelne
numer domu 98?
(dane z ksiąg greckokatolickich)

Zaleski Wiktor
MILNO

mąż Katarzyny z domu Sucheckiej
rodzice: Zaleski Wojciech i Kociubińska Prakseda
w roku 1890 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Piotra Zaleskiego - pod numerem domu 136

Zaleski Wojciech
MILNO

wdowiec po Katarzynie z domu Majkut
ur. ok. 1817, zm. 1889 w wieku 72 lata
zapisana przyczyna zgonu: uwiąd starczy
numer domu 126

Zaleski Wojciech
MILNO

mąż Praksedy z domu Kociubińskiej
brak informacji o rodzicach
w roku 1873 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Anny Zaleskiej - pod numerem domu 136
(dane z ksiąg greckokatolickich)

Zaleski Wojciech
MILNO

mąż Paraskewy z domu Semczyszyn
rodzice: Zaleski Jan i Krąpiec Anna
w roku 1890 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Józefa Zaleskiego - pod numerem domu 167

Zaleski NN (chłopiec bez imienia)
MILNO

ur. i zm. 1872 - urodzony martwy
ojciec: Zaleski Jan, brak informacji o rodzicach
matka: Gaździcka Agnieszka, córka Franciszka i Marii z domu Dec
numer domu 12
(dane z ksiąg greckokatolickich)

Zaleski NN (chłopiec bez imienia)
MILNO

ur. i zm. 1874 - urodzony martwy
ojciec: Zaleski Jan, brak informacji o rodzicach
matka: Gaździcka Agnieszka, córka Franciszka i Marii z domu Guła
numer domu 12
(dane z ksiąg greckokatolickich)