Skargi chłopów mileńskich cz.4 - grudzień 1849
Dodane przez Remek dnia Grudnia 09 2013 16:19:52


adres listu


Do Przes.[wietnego] Ces.[arsko] Król.[ewskiego] Urzędu Cyrkularnego w Złoczowie

Marcin Zając i Antek Prasoła z Milna

upraszają w pokorze C.K. Urząd Cyrkularny żeby raczył na Gront Komisją Cyrkularno delegować żeby Skarb sianożęci Morga 7 na Hylawie które samowładnie od nas odebrał, a za to nie ze Skarbowego pola ale z Gromadzkiego pastwiska nadał nam do używania


Prześwietny Ces. Krol. Urzędzie Cyrkularny.

Podpisany udawał się razy kilka do Szanowny Dominium państwa Milna, (a nawet i w Lutym do Prześwietnego Urzędu C.K. Cyrkularnego) ażeby mnie i Antkowi Prasole Skarb Mileński, sianożęci Morgów 7 na Hylawie sytuowaną, która jednym bokiem do Lasu skarbowego, a drugim bokiem do Iwana Butiuka sianożęci przypiera oddał.

Gdy Skarb Państwa Milno wzmiankowane powyż sianożęcie jeszcze od ś.p. Ojca podpisanego samowładnie odebrał, a zamiast tej sianożęci nadał mnie, i Antkowi Prasole, nie ze Skarbowego łanu, ale z Gromadzkiego pastwiska około Bezedni pole do używania.

Gdy wspomniane sianożęcie jeszcze ś.p. Ojciec podpisanego używał, a Skarb takowe samowładnie odebrał, zatym podpisany jako prawny Sukcesor do pozostały realności uprasza Prze. Ces. Krol. Cyrkuł raczy podpisanemu w tym względzie Sprawiedliwość wymierzyć i Komisją Cyrkularną ma Gront do Milna delegować - przy której to Komisji udowodnię wiarygodnemi Gospodarzami że ta sianożęć o którą podpisany i Antko Prasoła upomina się, właściwie do nas należy, i na który to sianożęci już drzewa opałowe znajdują się - zaś te pole co Skarb do używania nadał nie jest z łanu Skarbowego, ale jak już nadmieniłem z pastwiska Gromadzkiego jest mi nadane - a zarazem może mnie Gromada te pole do używania zaprzeczyć - więc zostałbym wtedy bez najmniejszego kawał pola.

A co więcej że nadane mnie pole przez Skarb z pastwiska Gromadzkiego leży w takim miejscu że bardzo mały użytek z tego pobieram, gdyż od samego Wygonu znajduje się, - a co więcej że te pole co mi Skarb nadał nawet jest po większej części grzęzawiną, że w czasie słotnego roku jest trudno użytek z tego zebrać.

Milno dnia 14 Grudnia 1849.

Marcin Zając (+)
Antek Prasoła (+)