Literatura cz.2
Dodane przez Remek dnia Września 20 2008 02:44:11

(uaktualnione 20 września 2008)

KSIĄŻKI:

"Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich", praca zbiorowa w 16 tomach. Warszawa 1880-1902, nakładem Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego.
Małopolska Biblioteka Cyfrowa:
http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication?id=113


"Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem". Lwów 1868, z ces. król. galicyjskiej drukarni rządowej.
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa:
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=3658


"Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z W. Ks. Krakowskiem". Kraków 1905, nakładem Wydziału Krajowego.
Śląska Biblioteka Cyfrowa:
http://dlibra.sbc.katowice.pl/dlibra/docmetadata?id=2718


"Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju" zestawił z dat urzędowych Jan Bigo c. k. star. kontroler poczty. Wydanie IV, Lwów 1909, nakładem autora.
Cyfrowa Biblioteka Narodowa "Polona"
http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=1851&


Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej", tom XV "Województwo Tarnopolskie". Warszawa 1923, nakładem Głównego Urzędu Statystycznego
Podlaska Biblioteka Cyfrowa:
http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=3115


"Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1926/27" Warszawa, wyd. Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej sp. z o.o. Jener. Reprez. Rudolf Mosse.
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa:
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=11407


"Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1928" Warszawa, wyd. Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej sp. z o.o. Jener. Reprez. Rudolf Mosse.
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa:
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=11209


"Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1930" Warszawa, wyd. Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej sp. z o.o. Jener. Reprez. Rudolf Mosse.
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa:
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=11649


"Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych". Przemyśl - Warszawa (brak daty - 1933?), Wydawnictwo Książnicy Naukowej.
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa:
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=12786


"Księga pamiątkowa i adresowa wygnańców wojennych z Galicyi i Bukowiny 1914-1915 Część III. Prowincya i Bukowina". Wiedeń 1915
Śląska Biblioteka Cyfrowa:
http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=929


"Szkice i fragmenty z powstania wielkopolskiego 1918/19" pod redakcją Zygmunta Wieliczki. Poznań 1933, wyd. Towarzystwo Badań nad historją Powstania Wielkopolskiego 1918/19 w Poznaniu.
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa:
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=39981


Adolf Kozubal "Zarys historji wojennej 37-go Pułku Piechoty Ziemi Łęczyckiej". Warszawa 1929, wyd. Wojskowe Biuro Historyczne, seria "Zarys historji wojennej pułków polskich 1918-1920"
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa:
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=49931


Henryk Smotrecki "Zarys historji wojennej 39-go Pułku Strzelców Lwowskich". Warszawa 1929, wyd. Wojskowe Biuro Historyczne, seria "Zarys historji wojennej pułków polskich 1918-1920"
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa:
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=49114


CZASOPISMA:

"Zwiastun Górnoszlązki" rok trzeci, nr 29 z 21 lipca 1870
s.231, artykuł "Załoźce na Wołyniu dnia 16. Lipca 1870 r."
Śląska Biblioteka Cyfrowa:
http://dlibra.sbc.katowice.pl/dlibra/publication?id=5618


"Zwiastun Górnoszlązki" rok trzeci, nr 31 z 2 sierpnia 1870
s.248, artykuł "Załoźce, dnia 26 lipca 1870. r. (List II.)"
Śląska Biblioteka Cyfrowa:
http://dlibra.sbc.katowice.pl/dlibra/publication?id=5620