1826 spis domów w Milnie
Dodane przez Remek dnia Stycznia 29 2014 20:52:09
źródło: Inwentarz Ekonomiczny Dóbr Milna, Kamionki, Podlisek y Gontowy w moc Rozporządzenia Wysokich Ces. Król. Sądów szlachekich Lwowskich dmia 20 Października 826 do Nru 24904. wypadłego w celu ustanowienia sądowego Szacunku przez C.K. Urząd komorniczy Złoczowski wprowadzony, spisany, a przez Ces. Kroll. Urząd cyrkularny sprawdzony, i potwierdzony. Rękopis.

SPIS DOMÓW W MILNIE W ROKU 1826:


dom nr 1 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Folwark Skarbowy oraz Zawadzka Katarzyna, chałupnica

dom nr 2 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Karczma Skarbowa

dom nr 3 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Pomieszczenie dla strażnika celnego

dom nr 4 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Hawryszczaczka Hapa, gospodyni półłanowa

dom nr 5 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Demczyn Andruch, gospodarz półłanowy

dom nr 6 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Petruś Iwan, gospodarz półłanowy

dom nr 7 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Dec Błażko, gospodarz półłanowy

dom nr 8 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Szweryda Iwan, gospodarz półłanowy

dom nr 9 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Butiuk Iwan, gospodarz półłanowy

dom nr 10 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Karaimow Panko, gospodarz półłanowy

dom nr 11 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Dec Jaśko starego, gospodarz półłanowy

dom nr 12 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Bednarz Lesko, gospodarz półłanowy

dom nr 13 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Pacian Pawło, chałupnik

dom nr 14 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Pastuszyn Iwan, chałupnik

dom nr 15 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Dec Rozalia, chałupnica

dom nr 16 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Gaździcki Maćko, gospodarz półłanowy

dom nr 17 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Podhaniuk Andruch, chałupnik

dom nr 18 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Kowalczuk Łuć, gospodarz półłanowy

dom nr 19 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Głowacki Szymek, chałupnik

dom nr 20 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Dec Szymek, chałupnik

dom nr 21 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Helig Marcin, gospodarz półłanowy

dom nr 22 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Majkut Michał, gospodarz półłanowy

dom nr 23 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Bednarz Iwan, gospodarz półłanowy

dom nr 24 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Myśliwiec Błażek, gospodarz półłanowy

dom nr 25 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Bieniaszewski Tomko, gospodarz półłanowy

dom nr 26 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Bieniaszewski Stach, gospodarz półłanowy

dom nr 27 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Marciasz Roman, gospodarz półłanowy

dom nr 28 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Dec Bartek, gospodarz półłanowy

dom nr 29 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Suchecki Semko, gospodarz półłanowy

dom nr 30 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Rypuła Hrynko, gospodarz półłanowy

dom nr 31 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Dec Józef, gospodarz półłanowy oraz Dec Jadwiga, komornica

dom nr 32 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Dec Wojtek, gospodarz półłanowy

dom nr 33 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Darmohraj Wasyl, gospodarz półłanowy

dom nr 34 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Mykitów Andruch, gospodarz półłanowy

dom nr 35 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Komar Fedko, gospodarz półłanowy

dom nr 36 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Dynys Andruch, gospodarz półłanowy

dom nr 37 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Dziuba vel Komar Szymko, gospodarz półłanowy

dom nr 38 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Dec Wawryk, gospodarz półłanowy

dom nr 39 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Olejnik Stach, gospodarz półłanowy

dom nr 40 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Dec Sobek, gospodarz półłanowy

dom nr 41 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Dec Jaśko vel Kuszner, gospodarz półłanowy

dom nr 42 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Furgał Jaśko, gospodarz półłanowy

dom nr 43 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Dynysiuk Hrynko, gospodarz półłanowy

dom nr 44 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Kuszneryk Hrynko, gospodarz półłanowy

dom nr 45 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Dynysiuk Ilko, gospodarz półłanowy

dom nr 46 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Pastuszyn Maciek, chałupnik

dom nr 47 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Olejnik Jędrzej, gospodarz półłanowy

dom nr 48 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Dec Michał, gospodarz półłanowy

dom nr 49 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Bednarz Anton, gospodarz ćwierćłanowy

dom nr 50 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Krąpiec Wawryk, gospodarz półłanowy

dom nr 51 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Dynysiuk Onofrij, gospodarz ćwierćłanowy

dom nr 52 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Poszwa Iwan, gospodarz półłanowy

dom nr 53 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Darmohraj Maksym, gospodarz ćwierćłanowy

dom nr 54 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Kułaj Hnat, gospodarz półłanowy

dom nr 55 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Niemczuk Hrynko, gospodarz półłanowy

dom nr 56 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Demczyna Szymko, gospodarz półłanowy

dom nr 57 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Bachur Fedko, gospodarz półłanowy

dom nr 58 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Borodziak Jakim, gospodarz półłanowy

dom nr 59 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Wasylciów Iwan, gospodarz półłanowy

dom nr 60 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Kolesnik Iwan, chałupnik

dom nr 61 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Iwaszczyszyn Wasyl, chałupnik

dom nr 62 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Petryk Fedko, gospodarz półłanowy

dom nr 63 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Nestyr Mikoła, chałupnik

dom nr 64 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Marcias Michał, gospodarz półłanowy

dom nr 65 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Petryk Wasyl, gospodarz półłanowy

dom nr 66 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Petryk Łuć, gospodarz półłanowy

dom nr 67 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Łoik Maryna, gospodyni półłanowa

dom nr 68 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Syryj Mikoła, gospodarz półłanowy

dom nr 69 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Buła Semko, gospodarz półłanowy

dom nr 70 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Sysak Fedko, gospodarz półłanowy

dom nr 71 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Worotniak Matwij, gospodarz półłanowy

dom nr 72 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Worotniak Hnat, gospodarz półłanowy

dom nr 73 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Skorupa Lesko, gospodarz półłanowy

dom nr 74 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Ilkiewicz Nikifor, chałupnik

dom nr 75 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Kozak Iwan dziad, chałupnik

dom nr 76 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Łabun Iwan, chałupnik

dom nr 77 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Helig Jaśko, chałupnik

dom nr 78 (Podliski) - Karczma na Podliskach

dom nr 79 (Podliski) - Łucyk Kost, chałupnik

dom nr 80 (Podliski) - Szewczuk Fedko, chałupnik

dom nr 81 (Podliski) - Dzul Jacko, gospodarz półłanowy oraz Petrykowa Maryna, komornica

dom nr 82 (Podliski) - Stocki Łuć, chałupnik

dom nr 83 (Podliski) - Buła Roman, chałupnik

dom nr 84 (Podliski) - Gamalewicz Jan, chałupnik

dom nr 85 (Podliski) - Łucyk Fedko, chałupnik

dom nr 86 (Podliski) - Bednarska Kostka, chałupnica

dom nr 87 (Podliski) - Szkoła Gromadzka

dom nr 88 (Podliski) - Plebania grecko-katolicka

dom nr 89 (Podliski) - Pacian Pawło, gospodarz półłanowy

dom nr 90 (Podliski) - Pacian Daniło, chałupnik

dom nr 91 (Podliski) - Koziar Iwan, gospodarz półłanowy

dom nr 92 (Podliski) - Nesteryk Semko, gospodarz półłanowy

dom nr 93 (Podliski) - Dzul Dmytro, gospodarz półłanowy

dom nr 94 (Podliski) - Bocko Semko, chałupnik

dom nr 95 (Podliski) - Dzul Michał, gospodarz półłanowy

dom nr 96 (Podliski) - Janów Tymko, gospodarz półłanowy

dom nr 97 (Podliski) - Paszkowicz Hrynko, chałupnik

dom nr 98 (Podliski) - Seretecki Michał, chałupnik

dom nr 99 (Podliski) - Kozak vel Seretecki Jacko, chałupnik

dom nr 100 (Podliski) - Gliński Jan, chałupnik

dom nr 101 (Podliski) - Nesteryk Daniło, gospodarz półłanowy

dom nr 102 (Podliski) - Mielnik Lesko, chałupnik

dom nr 103 (Podliski) - Połszak Fedko, chałupnik

dom nr 103 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Bobryk Iwan, chałupnik
(uwaga: prawdopodobnie błąd w dokumencie źródłowym, bo dom nr 103 figurował też na Podliskach - gospodarz Fedko Połszak; w spisie brakowało za to domu nr 130, więc być może doszło do jakiegoś przestawienia cyfr przez skrybę)

dom nr 104 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Pawłuszczak Oleksa, gospodarz półłanowy

dom nr 105 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Kozak Stefan, gospodarz półłanowy

dom nr 106 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Skorupa Hrynko, gospodarz półłanowy

dom nr 107 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Borodiuk Pawło, gospodarz półłanowy

dom nr 108 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Paszkowicz Hrynko, chałupnik

dom nr 109 (Kamionka z Krasowiczyzną) - plac pusty

dom nr 110 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Łucyk Wasyl, chałupnik

dom nr 111 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Paszkowicz Fedko, gospodarz półłanowy

dom nr 112 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Ilkiewicz Iwan, chałupnik

dom nr 113 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Domerecki Stefan, gospodarz półłanowy

dom nr 114 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Kozak Iwan, gospodarz półłanowy

dom nr 115 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Łucyk Hrynko, gospodarz półłanowy

dom nr 116 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Łucyk Jędruch, gospodarz półłanowy

dom nr 117 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Skorupa Stach vel Hnat, gospodarz półłanowy

dom nr 118 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Skorupa Stefan, gospodarz półłanowy

dom nr 119 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Wojczyszyn Maćko, gospodarz półłanowy

dom nr 120 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Wojciechowska wdowa,

dom nr 121 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Karczma na Krasowiczyźnie

dom nr 122 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Kozak Małanka, chałupnica

dom nr 123 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Bezkorowajny Demko, gospodarz półłanowy

dom nr 124 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Łucyk Wasyl, gospodarz półłanowy

dom nr 125 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Olejnik Stefan, gospodarz półłanowy

dom nr 126 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Myśliwiec Kuba, gospodarz półłanowy

dom nr 127 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Syryj Hrynko, gospodarz półłanowy

dom nr 128 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Wojczyszyn Semko, gospodarz półłanowy

dom nr 129 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Kozak Ilko, gospodarz półłanowy

dom nr 130 - nie występuje w spisie

dom nr 131 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Łoik Jacko, gospodarz półłanowy

dom nr 132 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Petryk Semko, gospodarz półłanowy

dom nr 133 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Pawliszyn Fedko, chałupnik

dom nr 134 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Winnica Skarbowa

dom nr 135 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Dom Skarbowy Leśniczówka

dom nr 136 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Zaleski Marcin, gospodarz półłanowy

dom nr 137 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Dom Skarbowy Pasieka

dom nr 138 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Krawczuk Iwan, gospodarz półłanowy

dom nr 139 (Bukowina) - Zaleski Wojtek, gospodarz półłanowy oraz Czapla Jaśko, komornik

dom nr 140 (Bukowina) - Lis Maciej, gospodarz półłanowy

dom nr 141 (Bukowina) - Szeliga Kuba, gospodarz półłanowy

dom nr 142 (Bukowina) - Lis Jaśko, gospodarz półłanowy

dom nr 143 (Bukowina) - Marcinków Jaśko, gospodarz półłanowy

dom nr 144 (Bukowina) - Olejnik Blażko, gospodarz półłanowy

dom nr 145 (Bukowina) - Sierotiuk Hryńko, gospodarz półłanowy

dom nr 146 (Bukowina) - Hnatów Semko, gospodarz półłanowy

dom nr 147 (Bukowina) - Zając Jaśko, gospodarz półłanowy oraz Zając Szymko, komornik

dom nr 148 (Bukowina) - Zając Bazyli, gospodarz półłanowy

dom nr 149 (Bukowina) - Majkut Kuba, gospodarz półłanowy

dom nr 150 (Bukowina) - Pankiewicz Petro, gospodarz półłanowy oraz Pawłowska Maria, komornica

dom nr 151 (Bukowina) - Dynysiuk Iwan, gospodarz półłanowy

dom nr 152 (Bukowina) - Gałusza Jaśko, gospodarz półłanowy

dom nr 153 (Bukowina) - Zając Wojtek, gospodarz półłanowy

dom nr 154 (Bukowina) - Borecki Łuć, chałupnik oraz Dec Teresa, komornica

dom nr 155 (Bukowina) - Prasoła Antek, gospodarz półłanowy

dom nr 156 (Bukowina) - Głowacki Kuba, gospodarz półłanowy oraz Głowacki Józef, komornik

dom nr 157 (Bukowina) - Pawłowski Kuba, gospodarz półłanowy

dom nr 158 (Bukowina) - Pawłowski Bazyli, gospodarz półłanowy

dom nr 159 (Bukowina) - Czapla Wojtek, gospodarz półłanowy

dom nr 160 (Bukowina) - Buła Paweł, gospodarz półłanowy

dom nr 161 (Bukowina) - Letki Franek, gospodarz półłanowy oraz Szeliga Michał, komornik

dom nr 162 (Bukowina) - Szeliga Maciek, gospodarz półłanowy

dom nr 163 (Bukowina) - Hawryszczak Hrycko, gospodarz półłanowy

dom nr 164 (Bukowina) - Zaleski Michał, gospodarz półłanowy

dom nr 165 (Bukowina) - Letki Wojtek, gospodarz półłanowy

dom nr 166 (Bukowina) - Zaleski Szymek, gospodarz półłanowy

dom nr 167 (Bukowina) - Zaleski Jędrzej, gospodarz półłanowy

dom nr 168 (Bukowina) - Klęg Błażko, chałupnik

dom nr 169 (Bukowina) - Chwałowicz Józef, gospodarz półłanowy

dom nr 170 (Bukowina) - Żelazny Franek, gospodarz półłanowy

dom nr 171 (Bukowina) - Mazur Franek, gospodarz półłanowy

dom nr 172 (Bukowina) - Krąpiec Franek, gospodarz półłanowy

dom nr 173 (Bukowina) - Krąpiec Piotr, gospodarz półłanowy

dom nr 174 (Bukowina) - Mazur Paweł, gospodarz półłanowy

dom nr 175 (Bukowina) - Mazur Jędrzej, gospodarz półłanowy

dom nr 176 (Bukowina) - Czapla Wawryk, chałupnik

dom nr 177 (Bukowina) - Buła Wasyl, gospodarz półłanowy

dom nr 178 (Bukowina) - Buła Michał, gospodarz półłanowy

dom nr 179 (Bukowina) - Dec Jaśko niemy, chałupnik oraz Szczypanów Mikoła, komornik

dom nr 180 (Bukowina) - Pawłowski Michał, gospodarz półłanowy

dom nr 181 (Bukowina) - Zaleski Jaśko, gospodarz półłanowy

dom nr 182 (Bukowina) - Szeliga Jaśko, chałupnik

dom nr 183 (Bukowina) - Maliszewski Wicek, gospodarz ćwierćłanowy

dom nr 184 (Bukowina) - Buła Łuć, gospodarz półłanowy

dom nr 185 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Majkut Mikoła, chałupnik

dom nr 186 (Bukowina) - Karczma Bukowińska

dom nr 187 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Kuszneryk Ilko, gospodarz półłanowy

dom nr 188 (Bukowina) - Bezkorowajny Paweł, gospodarz półłanowy

dom nr 189 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Budynek Skarbowy na Czarnego

dom nr 190 (Kamionka z Krasowiczyzną) - Karczma Skarbowa na Wygonie

dom nr 190 (Bukowina) - Lis Wawryk, komornik oraz Olszewski Maćko, komornik
(uwaga: być może jakiś błąd z numeracją, bo ten sam numer domu 190 nosiła karczma na Wygonie, w innej części Milna)