Rzymskokatolickie księgi urodzeń indeks nazwisk S-U
Dodane przez Remek dnia Czerwca 13 2014 17:09:23

Z KSIĄG KOŚCIELNYCH PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ W ZAŁOŹCACH
URODZENI Z MILNA I GONTOWY - INDEKS NAZWISK CZĘŚĆ 10

Część pierwsza z nazwiskami od Albański do Byczek jest tutaj
Część druga z nazwiskami od Chwałowicz do Dąbrowski jest tutaj
Część trzecia z nazwiskiem Dec jest tutaj
Część czwarta z nazwiskami od Denysiuk do Hoffmann jest tutaj
Część piąta z nazwiskami od Iwanicki do Letki jest tutaj
Część szósta z nazwiskami od Lis do Maliszewski jest tutaj
Część siódma z nazwiskami od Marciasz do Misztal jest tutaj
Część ósma z nazwiskami od Miśków do Pastuszyn jest tutaj
Część dziewiąta z nazwiskami od Pawłowski do Szelągowicz jest tutaj
Część jedenasta z nazwiskami od Wagner do Żyłan jest tutaj
Szeliga Adam ur. i zm. 1885, rodzice: Szeliga Stanisław, syn Macieja i Tekli zd. Majkut + Letka Rozalia, córka Jakuba i Katarzyny zd. Zaleskiej, dom nr 23 Gontowa
Szeliga Adam ur. 1886, rodzice: Szeliga Stanisław, syn Macieja i Tekli zd. Majkut + Dec Katarzyna, córka Wojciecha i Katarzyny zd. Mazur, dom nr 23 Gontowa
Szeliga Adam ur. 1895, rodzice: Szeliga Jan, syn Jakuba i Agnieszki zd. Szeliga + Olejnik Katarzyna, córka Macieja i Katarzyny zd. Zaleskiej, dom nr 141 Milno
Szeliga Agata ur. 1831, rodzice: Szeliga Jan + Pawłowska Regina, córka Michała, dom nr 182 Milno
Szeliga Agnieszka ur. 1826, rodzice: Szeliga Wawrzyniec + Wojtyna Katarzyna, córka Wawrzyńca, dom nr 18 Milno
Szeliga Agnieszka ur. 1830, rodzice: Szeliga Szymon, syn Macieja i Anastazji + * Agnieszka, nazwisko panieńskie nie podane, córka Tomasza i Marianny, dom nr 27 Milno
Szeliga Agnieszka ur. 1831, matka: Szeliga Maria, córka Krzysztofa i Agnieszki, dom nr 2 Gontowa
Szeliga Agnieszka ur. 1835, rodzice: Szeliga Piotr + Klim Zofia, dom nr 162 Milno
Szeliga Agnieszka ur. 1841, rodzice: Szeliga Mateusz + Dec Helena, córka Jana i Anny, dom nr 182 Milno
Szeliga Agnieszka ur. 1842, rodzice: Szeliga Maciej + Dec Katarzyna, córka Marcina i Agnieszki, dom nr 5 Gontowa
Szeliga Agnieszka ur. 1850, rodzice: Szeliga Jan + Letka Maria, córka Franciszka i Zofii, dom nr 15 Gontowa
Szeliga Agnieszka ur. 1868, rodzice: Szeliga Jakub, syn Marcina i Anny zd. Czapla + Misztal Maria, córka Piotra i Katarzyny zd. Zając, dom nr 18 Gontowa
Szeliga Agnieszka ur. 1871, rodzice: Szeliga Franciszek, syn Wojciecha i Reginy zd. Miazgowskiej + Misztal Maria, córka Marcina i Reginy zd. Zaleskiej, dom nr 2 Gontowa
Szeliga Agnieszka ur. i zm. 1879, jedna z bliźniąt, rodzice: Szeliga Wincenty, syn Franciszka i Eudokii + Szeliga Rozalia, córka Reginy, dom nr 11 Gontowa
Szeliga Agnieszka ur. 1880, rodzice: Szeliga Wincenty, syn Franciszka i Ewy + Krąpiec Rozalia, córka Reginy, dom nr 11 Gontowa
Szeliga Agnieszka ur. 1889, rodzice: Szeliga Józef, syn Jana i Anny zd. Krąpiec + Mazur Rozalia, córka Wojciecha i Agnieszki zd. Czapla, dom nr 31 Gontowa
Szeliga Agnieszka ur. 1890, rodzice: Szeliga Jan, syn Bartłomieja i Ewy zd. Czapla + Mazur Regina, córka Marcina i Agnieszki zd. Baran, dom nr 16 Gontowa
Szeliga Agnieszka ur. 1891, rodzice: Szeliga Szczepan, syn Piotra i Zofii zd. Góral + Krąpiec Rozalia, córka Antoniego i Marii zd. Olejnik, dom nr 162 Milno
Szeliga Agnieszka ur. 1891, rodzice: Szeliga Franciszek, syn Jana i Reginy + Szeliga Maria, córka Jana i Anny zd. Krąpiec, dom nr 19 Gontowa
Szeliga Andrzej ur. 1878, zm. 1888, rodzice: Szeliga Antoni, syn Karola i Katarzyny zd. Miazgowskiej + Misztal Barbara, córka Szymona i Tekli zd. Szeliga, dom nr 29 Gontowa
Szeliga Andrzej ur. 1885, rodzice: Szeliga Szczepan, syn Piotra i Zofii zd. Góral + Krąpiec Rozalia, córka Antoniego i Marii zd. Olejnik, dom nr 162 Milno
Szeliga Andrzej ur. 1889, rodzice: Szeliga Antoni, syn Karola i Katarzyny zd. Miazgowskiej + Misztal Barbara, córka Szymona i Tekli zd. Szeliga, dom nr 29 Gontowa
Szeliga Anna ur. 1818, rodzice: Szeliga Michał + Mazur Marianna, córka Jacka, dom nr 161 Milno
Szeliga Anna ur. 1827, rodzice: Szeliga Jakub, syn Błażeja i Reginy + Olejnik Marianna, córka Jana i Anny, dom nr 141 Milno
Szeliga Anna ur. 1827, rodzice: Szeliga Maciej, syn Macieja i Katarzyny + Raróg Marianna, córka Macieja i Marianny, dom nr 162 Milno
Szeliga Anna ur. 1832, rodzice: Szeliga Wawrzyniec + Szeliga Katarzyna, córka Wawrzyńca, dom nr 18 Milno
Szeliga Anna ur. 1841, matka: Szeliga Zofia, córka Kacpra i Marii, dom nr 2 Gontowa
Szeliga Anna ur. 1842, rodzice: Szeliga Karol + Miazgowska Katarzyna, córka Michała i Marii, dom nr 29 Gontowa
Szeliga Anna ur. 1844, rodzice: Szeliga Wojciech + Miazgowska Regina, córka Antoniego i Marii, dom nr 2 Gontowa
Szeliga Anna ur. 1847, rodzice: Szeliga Jakub + Lis Maria, córka Jana i Reginy, dom nr 142 Milno
Szeliga Anna ur. 1847, rodzice: Szeliga Jan + Podhaniuk Maria, córka Teodora i Zofii, dom nr 15 Gontowa
Szeliga Anna ur. 1852, zm. 1867, rodzice: Szeliga Maciej + Majkut Tekla, córka Michała i Katarzyny zd. Zaleskiej, dom nr 23 Gontowa
Szeliga Anna ur. i zm. 1856, rodzice: Szeliga Jan + Szeliga Regina, córka Marcina i Anny zd. Raróg, dom nr 19 Gontowa
Szeliga Anna ur. 1857, rodzice: Szeliga Antoni + Gałusza Ewa, córka Anny, dom nr 18 Gontowa
Szeliga Anna ur. 1866, zm. 1867, rodzice: Szeliga Jan, syn Andrzeja i Anny zd. Misztal + Szeliga Anna, córka Marcina i Anny zd. Dec, dom nr 19 Gontowa
Szeliga Anna ur. 1869, rodzice: Szeliga Jan + Mazur Regina, córka Marcina i Agnieszki zd. Baran, dom nr 16 Gontowa
Szeliga Anna ur. i zm. 1870, rodzice: Szeliga Wawrzyniec, syn Andrzeja i Anny zd. Misztal + Szymków Krystyna, córka Łukasza i Agnieszki, dom nr 19 Gontowa
Szeliga Anna ur. 1871, rodzice: Szeliga Jan, syn Jakuba i Marianny zd. Lis + Krąpiec Anna, córka Kazimierza i Ewy, dom nr 142 Milno
Szeliga Anna ur. 1872, rodzice: Szeliga Mikołaj, syn Józefa i Marii zd. Horiszny + Baran Teresa, córka Piotra i Ewy zd. Szeliga, dom nr 211 Milno
Szeliga Anna ur. 1879, zm. 1880, rodzice: Szeliga Jakub, syn Marcina i Anny zd. Czapla + Misztal Maria, córka Piotra i Katarzyny zd. Zając, dom nr 18 Gontowa
Szeliga Anna ur. 1880, rodzice: Szeliga Błażej, syn Jana i Teresy + Letka Katarzyna, córka Wojciecha i Marii zd. Krąpiec, dom nr 162 Milno
Szeliga Anna ur. 1881, rodzice: Szeliga Szczepan, syn Andrzeja i Anny zd. Misztal + Szeliga Anastazja, córka Macieja i Marii zd. Dec, dom nr 17 Gontowa
Szeliga Anna ur. 1883, rodzice: Szeliga Maciej, syn Jana i Teresy zd. Szeliga + Raróg Katarzyna, córka Szymona i Marii zd. Mazur, dom nr 274 Milno
Szeliga Anna ur. 1885, zm. 1886, rodzice: Szeliga Jan, syn Jana i Marii zd. Podhaniuk + Szeliga Maria, córka Jana i Anny zd. Krąpiec, dom nr 15 Gontowa
Szeliga Anna ur. 1888, rodzice: Szeliga Karol, syn Jana i Marii zd. Podhaniuk + Szeliga Katarzyna, córka Jana i Anny zd. Krąpiec, dom nr 15 Gontowa
Szeliga Anna ur. 1890, rodzice: Szeliga Jan, syn Jakuba i Agnieszki zd. Szeliga + Olejnik Katarzyna, córka Macieja i Katarzyny zd. Zaleskiej, dom nr 142 Milno
Szeliga Anna ur. 1894, zm. 1895, rodzice: Szeliga Stanisław, syn Macieja i Tekli zd. Majkut + Dec Katarzyna, córka Wojciecha i Katarzyny zd. Mazur, dom nr 23 Gontowa
Szeliga Anna ur. 1897, rodzice: Szeliga Piotr, syn Macieja i Marii zd. Dec + Szeliga Katarzyna, córka Wojciecha i Marii zd. Szeliga, dom nr 17 Milno
Szeliga Antoni ur. 1816, rodzice: Szeliga Maciej + Raróg Rozalia, dom nr 162 Milno
Szeliga Antoni ur. 1830, rodzice: Szeliga Marcin + Dec Anna, dom nr 24 Milno
Szeliga Antoni ur. 1845, rodzice: Szeliga Andrzej + Misztal Anna, córka Antoniego i Zofii, dom nr 19 Milno
Szeliga Antoni ur. 1852, rodzice: Szeliga Karol + Miazgowska Katarzyna, córka Michała i Marii zd. Szeliga, dom nr 29 Gontowa
Szeliga Antoni ur. 1884, rodzice: Szeliga Wincenty, syn Franciszka i Ewy + Szeliga Rozalia, córka Reginy, dom nr 11 Gontowa
Szeliga Antoni ur. 1887, rodzice: Szeliga Stanisław, syn Macieja i Tekli zd. Majkut + Dec Katarzyna, córka Wojciecha i Katarzyny zd. Mazur, dom nr 23 Gontowa
Szeliga Antoni ur. i zm. 1890, rodzice: Szeliga Józef, syn Jana i Anny zd. Krąpiec + Mazur Rozalia, córka Wojciecha i Agnieszki zd. Czapla, dom nr 31 Gontowa
Szeliga Antoni ur. 1883, zm. 1894?, rodzice: Szeliga Szczepan, syn Piotra i Zofii zd. Góral + Krąpiec Rozalia, córka Antoniego i Marii zd. Olejnik, dom nr 162 Milno
Szeliga Antonina ur. i zm. 1880, rodzice: Szeliga Michał, syn Jana i Marii + Byczek Katarzyna, córka Macieja i Heleny, dom nr 15 Gontowa
Szeliga Barbara ur. 1861, rodzice: Szeliga Wawrzyniec, syn Andrzeja i Anny zd. Misztal + Szymków Krystyna, córka Łukasza i Agnieszki zd. Bertników, dom nr 19 Gontowa
Szeliga Barbara ur. 1869, zm. 1870, rodzice: Szeliga Franciszek, syn Wojciecha i Reginy zd. Miazgowskiej + Misztal Maria, córka Marcina i Reginy zd. Zaleskiej, dom nr 2 Milno
Szeliga Bartłomiej ur. 1817, rodzice: Szeliga Gabriel + Miazgowska Helena, dom nr 16 Gontowa
Szeliga Bartłomiej ur. 1859, rodzice: Szeliga Jan, syn Macieja i Marii zd. Czapla + Pączek Teresa, córka Jakuba i Reginy zd. Szeliga, dom nr 162 Milno
Szeliga Błażej ur. 1850, rodzice: Szeliga Jan + Pączek Teresa, córka Jakuba i Reginy, dom nr 162 Milno
Szeliga Błażej ur. 1863, zm. 1877, rodzice: Szeliga Jakub, syn Marcina i Anny zd. Czapla + Pączek Franciszka, córka Jakuba i Reginy, dom nr 18 Gontowa
Szeliga Eudoksja ur. 1872, zm. 1873, rodzice: Szeliga Jan + Baran Maria, córka Kazimierza i Anastazji, dom nr 18 Milno
Szeliga Filip ur. 1825, rodzice: Szeliga Maciej + Mazur Marianna, dom nr 15 Gontowa
Szeliga Franciszek ur. 1816, rodzice: Szeliga Chryzostom + * Agnieszka (nazwisko panieńskie nie wpisane), nr domu nie podany, Gontowa
Szeliga Franciszek ur. 1819, matka: Szeliga Marianna, dom nr 37 Milno
Szeliga Franciszek ur. 1832, rodzice: Szeliga Wojciech + Miazgowska Regina, dom nr 2 Gontowa
Szeliga Franciszek ur. 1839, rodzice: Szeliga Jan + Szeliga Regina, córka Jakuba i Marii, dom nr 162 Milno
Szeliga Franciszek ur. 1853, zm. 1854, rodzice: Szeliga Piotr + Klim Zofia, córka Błażeja i Jadwigi zd. Baran, dom nr 162 Milno
Szeliga Franciszek ur. 1864, rodzice: Szeliga Jan, syn Andrzeja i Anny zd. Misztal + Szeliga Regina, córka Marcina i Anny zd. Czapla, dom nr 19 Gontowa
Szeliga Franciszek ur. 1870, rodzice: Szeliga Jan, syn Wawrzyńca i Zofii + Baran Maria, córka Kazimierza i Anastazji, dom nr 18 Milno
Szeliga Franciszek ur. 1871, rodzice: Szeliga Jakub, syn Marcina i Anny zd. Czapla + Misztal Marianna, córka Piotra i Katarzyny zd. Zając, dom nr 18 Gontowa
Szeliga Franciszek ur. 1878, rodzice: Szeliga Tomasz, syn Macieja i Agnieszki zd. Mazur + Miazgowska Zofia, córka Grzegorza i Anastazji zd. Bednarz, dom nr 12 Gontowa
Szeliga Franciszek ur. 1887, rodzice: Szeliga Józef, syn Jana i Anny zd. Krąpiec + Mazur Rozalia, córka Wojciecha i Agnieszki zd. Czapla, dom nr 2 Gontowa
Szeliga Franciszek ur. 1888, rodzice: Szeliga Franciszek, syn Jana i Reginy zd. Szeliga + Szeliga Maria, córka Jana i Anny zd. Krąpiec, dom nr 19 Gontowa
Szeliga Franciszek ur. 1889, rodzice: Szeliga Stanisław, syn Macieja i Tekli zd. Majkut + Dec Katarzyna, córka Wojciecha i Katarzyny zd. Mazur, dom nr 23 Gontowa
Szeliga Franciszek ur. 1896, rodzice: Szeliga Franciszek, syn Jana i Reginy zd. Szeliga + Szeliga Maria, córka Jana i Anny zd. Krąpiec, dom nr 42 Gontowa
Szeliga Franciszek Wawrzyniec ur. 1895, rodzice: Szeliga Józef, syn Szczepana i Rozalii zd. Krąpiec + Jagellicz Jadwiga, córka Franciszka i Anny zd. Bartków, dom nr 162 Milno
Szeliga Franciszka ur. 1859, zm. 1862, rodzice: Szeliga Antoni, syn Marcina i Anny zd. Czapla + Misztal Maria, córka Szymona i Marii zd. Komar, dom nr 18 Gontowa
Szeliga Franciszka ur. 1869, rodzice: Szeliga Antoni, syn Marcina i Anny zd. Czapla + Misztal Marianna, córka Szymona i Marianny zd. Komar, dom nr 18 Gontowa
Szeliga Grzegorz ur. i zm. 1879, jeden z bliźniąt, rodzice: Szeliga Wincenty, syn Franciszka i Eudokii + Szeliga Rozalia, córka Reginy, dom nr 11 Gontowa
Szeliga Helena ur. 1855, rodzice: Szeliga Filip + Bieniaszewska Teresa, córka Stanisława i Anny zd. Sikora, dom nr 26 Milno
Szeliga Helena ur. 1859, zm. 1860, rodzice: Szeliga Maciej, syn Macieja i Heleny + Majkut Tekla, po 1-szym mężu Miazgowska, córka Michała i Katarzyny zd. Zaleskiej, dom nr 23 Gontowa
Szeliga Jakub ur. 1822, rodzice: Szeliga Maciej + Raróg Marianna, dom nr 59 Milno
Szeliga Jakub ur. 1832, rodzice: Szeliga Jakub + Olejnik Maria, dom nr 141 Milno
Szeliga Jakub ur. 1833, rodzice: Szeliga Jakub + Lis Maria, dom nr 142 Milno
Szeliga Jakub ur. 1833, matka: Szeliga Marianna, dom nr 2 Gontowa
Szeliga Jakub ur. 1834, rodzice: Szeliga Marcin + Raróg Anna, dom nr 18 Milno
Szeliga Jakub ur. 1853, zm. 1856, rodzice: Szeliga Tomasz + Chwałowicz Maria, córka Józefa i Agnieszki zd. Szeliga, dom nr 22 Milno
Szeliga Jakub ur. 1879, zm. 1882, rodzice: Szeliga Paweł, syn Jakuba i Marii zd. Lis + Drozd Katarzyna, córka Tomasza i Marii zd. Krzyżanowskiej, dom nr 142 Milno
Szeliga Jakub ur. 1880, rodzice: Szeliga Józef, syn Jana i Anny zd. Krąpiec + Mazur Rozalia, córka Wojciecha i Agnieszki zd. Czapla, dom nr 2 Gontowa
Szeliga Jakub ur. i zm. 1880, rodzice: Szeliga Szczepan, syn Andrzeja i Anny zd. Misztal + Szeliga Anastazja, córka Macieja i Marii zd. Dec, dom nr 17 Gontowa
Szeliga Jakub ur. i zm. 1882, rodzice: Szeliga Jan, syn Jana i Reginy zd. Szeliga + Klim Katarzyna, córka Tomasza i Reginy zd. Szklannej z Reniowa, dom nr 19 Gontowa
Szeliga Jakub ur. 1883, zm. 1884, rodzice: Szeliga Tomasz, syn Macieja i Agnieszki zd. Mazur + Miazgowska Zofia, córka Grzegorza i Anastazji zd. Bednarz, dom nr 12 Gontowa
Szeliga Jakub ur. i zm. 1883, rodzice: Szeliga Karol, syn Jana i Marii zd. Letkiej + Jankiewicz Melania, córka Macieja i Tekli zd. Laszonka, dom nr 15 Gontowa
Szeliga Jakub ur. 1890, rodzice: Szeliga Piotr, syn Macieja i Marii zd. Dec + Misztal Katarzyna, córka Wojciecha i Marii, nr domu nie podany, Gontowa
Szeliga Jakub ur. 1895, rodzice: Szeliga Bartłomiej, syn Jana i Teresy zd. Pączek + Pawłowska Rozalia, córka Jana i Agaty zd. Mazur, dom nr 180 Milno
Szeliga Jan ur. 1817, rodzice: Szeliga Jan + Misztal Marianna, dom nr 10 Gontowa
Szeliga Jan ur. 1818, rodzice: Szeliga Jan + Byczek Marianna, dom nr 15 Gontowa
Szeliga Jan ur. 1827, rodzice: Szeliga Wojciech, syn Krzysztofa i Agnieszki + Miazgowska Regina, córka Antoniego i Marianny, dom nr 2 Gontowa
Szeliga Jan ur. 1827, rodzice: Szeliga Andrzej + Misztal Anna, córka Antoniego, dom nr 19 Gontowa
Szeliga Jan ur. 1836, rodzice: Szeliga Jakub + Lis Maria, dom nr 142 Milno
Szeliga Jan ur. 1837, rodzice: Szeliga Karol + Miazgowska Katarzyna, dom nr 15 Gontowa
Szeliga Jan ur. 1840, rodzice: Szeliga Marcin + Raróg Anna, córka Macieja i Heleny, dom nr 18 Gontowa
Szeliga Jan ur. 1842, rodzice: Szeliga Wawrzyniec + Pawłowska Zofia, córka Wawrzyńca i Marii, dom nr ? Milno
Szeliga Jan ur. 1843, rodzice: Szeliga Bartłomiej + Czapla Ewa, córka Jana i Magdaleny, dom nr 14 Milno
Szeliga Jan ur. 1846, rodzice: Szeliga Tomasz + Chwałowicz Maria, córka Józefa i Agnieszki, dom nr 22 Milno
Szeliga Jan ur. 1850, rodzice: Szeliga Antoni + Gałusza Tekla, córka Anny, dom nr 18 Milno
Szeliga Jan ur. 1852, zm. 1853, rodzice: Szeliga Jan + Letka Maria, córka Franciszka i Zofii zd. Misztal, dom nr 15 Gontowa
Szeliga Jan ur. 1856, rodzice: Szeliga Jan + Letka Maria, córka Franciszka i Zofii zd. Misztal, dom nr 15 Gontowa
Szeliga Jan ur. 1856, rodzice: Szeliga Maciej + Majkut Tekla, córka Michała i Katarzyny zd. Zaleskiej, dom nr 23 Gontowa
Szeliga Jan ur. 1858, rodzice: Szeliga Jan, syn Andrzeja i Anny zd. Misztal + Szeliga Regina, córka Marcina i Anny zd. Letkiej, dom nr 19 Gontowa
Szeliga Jan ur. 1862, rodzice: Szeliga Jakub, syn Jakuba i Marii zd. Lis + Szeliga Agnieszka, córka Piotra i Zofii zd. Góral, dom nr 142 Milno
Szeliga Jan ur. 1867, zm. 1868, rodzice: Szeliga Antoni, syn Marcina i Anny zd. Czapla + Misztal Maria, córka Szymona i Marii, dom nr 18 Gontowa
Szeliga Jan ur. 1868, rodzice: Szeliga Wincenty, syn Franciszka i Ewy zd. Korol + Szeliga Rozalia, córka Macieja i Reginy zd. Krąpiec, dom nr 11 Gontowa
Szeliga Jan ur. 1872, zm. 1874, rodzice: Szeliga Szczepan, syn Andrzeja i Anny zd. Misztal + Szeliga Anastazja, córka Macieja i Marianny zd. Dec, dom nr 17 Gontowa
Szeliga Jan ur. i zm. 1872, rodzice: Szeliga Szczepan, syn Piotra i Zofii zd. Góral + Krąpiec Rozalia, córka Antoniego i Marii zd. Olejnik, dom nr 162 Milno
Szeliga Jan ur. 1875, rodzice: Szeliga Franciszek, syn Wojciecha i Reginy zd. Miazgowskiej + Misztal Maria, córka Marcina i Reginy zd. Zaleskiej, dom nr 2 Gontowa
Szeliga Jan ur. 1876, zm. 1886, rodzice: Szeliga Jan, syn Bartłomieja i Ewy zd. Czapla + Mazur Regina, córka Marcina i Agnieszki zd. Baran, dom nr 16 Gontowa
Szeliga Jan ur. 1876, rodzice: Szeliga Błażej, syn Jana i Teresy zd. Pączek + Letka Katarzyna, córka Wojciecha i Marii zd. Krąpiec, dom nr 162 Milno
Szeliga Jan ur. 1876, rodzice: Szeliga Stanisław, syn Macieja i Tekli zd. Majkut + Letka Rozalia, córka Jakuba i Katarzyny zd. Zaleskiej, dom nr 23 Gontowa
Szeliga Jan ur. 1876, rodzice: Szeliga Antoni, syn Karola i Katarzyny zd. Miazgowskiej + Misztal Barbara, córka Szymona i Tekli zd. Szeliga, dom nr 29 Gontowa
Szeliga Jan ur. 1877, zm. 1878, rodzice: Szeliga Jakub, syn Marcina i Anny zd. Czapla + Misztal Maria, córka Piotra i Katarzyny, dom nr 18 Gontowa
Szeliga Jan ur. 1877, rodzice: Szeliga Jan, syn Jakuba i Marii zd. Lis + Bieniaszewska Anna, córka Marcina i Katarzyny zd. Olejnik, dom nr 142 Milno
Szeliga Jan ur. 1877, rodzice: Szeliga Szczepan, syn Piotra i Zofii zd. Góral + Krąpiec Rozalia, córka Antoniego i Marianny zd. Olejnik, dom nr 162 Milno
Szeliga Jan ur. 1877, rodzice: Szeliga Wawrzyniec, syn Andrzeja i Anny zd. Misztal + Szeliga Tekla, córka Marcina i Anny zd. Czapla, dom nr 19 Gontowa
Szeliga Jan ur. 1880, rodzice: Szeliga Tomasz, syn Macieja i Agnieszki zd. Mazur + Miazgowska Zofia, córka Grzegorza i Anastazji zd. Bednarz, dom nr 11 Gontowa
Szeliga Jan ur. i zm. 1882, rodzice: Szeliga Karol, syn Jana i Marii zd. Letkiej + Jankiewicz Melania, córka Macieja i Tekli zd. Laszonka, dom nr 15 Gontowa
Szeliga Jan ur. 1882, rodzice: Szeliga Piotr, syn Mateusza i Marii zd. Dec + Misztal Katarzyna, córka Wojciecha i Marii zd. Szeliga, dom nr 17 Gontowa
Szeliga Jan ur. 1885, rodzice: Szeliga Józef, syn Jana i Anny zd. Krąpiec + Mazur Rozalia, córka Wojciecha i Agnieszki zd. Czapla, dom nr 37 Gontowa
Szeliga Jan ur. 1888, rodzice: Szeliga Jan, syn Bartłomieja i Ewy + Mazur Regina, córka Marcina i Agnieszki zd. Baran, dom nr 16 Gontowa
Szeliga Jan ur. 1891, rodzice: Szeliga Karol, syn Jana i Marii zd. Podhaniuk + Szeliga Katarzyna, córka Jana i Anny zd. Krąpiec, dom nr 15 Gontowa
Szeliga Jan ur. 1893, rodzice: Szeliga Szymon, syn Macieja i Tekli zd. Majkut + Łata Regina, córka Tomasza i Rozalii zd. Podhaniuk, dom nr 3 Gontowa
Szeliga Jan ur. 1894, rodzice: Szeliga Maciej, syn Jana i Teresy zd. Pączek + Raróg Katarzyna, córka Szymona i Marii zd. Mazur, dom nr 274 Milno
Szeliga Jan Chryzostom ur. 1883, rodzice: Szeliga Jan, syn Wawrzyńca i Zofii zd. Pawłowskiej + Baran Maria, córka Kazimierza i Anastazji zd. Smyk, dom nr 228 Milno
Szeliga Jan Ewangelista ur. 1822, rodzice: Szeliga Jakub + Olejnik Maria, dom nr 141 Milno
Szeliga Jan Stanisław ur. 1878, rodzice: Szeliga Stanisław, syn Macieja i Tekli zd. Majkut + Letka Rozalia, córka Jakuba i Katarzyny zd. Zaleskiej, dom nr 23 Gontowa
Szeliga Józef ur. 1819, rodzice: Szeliga Błażej + Żelazna Zofia, dom nr 19 Gontowa
Szeliga Józef ur. 1831, rodzice: Szeliga Maciej, syn Macieja i Marianny + Klim Zofia, córka Błażeja i Jadwigi, dom nr 162 Milno
Szeliga Józef ur. 1854, zm. 1892, rodzice: Szeliga Jan + Krąpiec Anna, córka Franciszka i Reginy zd. Zaleskiej, dom nr 2 Gontowa
Szeliga Józef ur. 1860, zm. 1863, rodzice: Szeliga Maciej, syn Macieja i Reginy + Dec Maria, córka Jana i Anny, dom nr 17 Gontowa
Szeliga Józef ur. 1870, zm. 1872, rodzice: Szeliga Jakub + Szeliga Agnieszka, córka Piotra i Zofii zd. Góral, dom nr 142 Milno
Szeliga Józef ur. 1870, rodzice: Szeliga Szczepan, syn Piotra i Zofii zd. Góral + Krąpiec Rozalia, córka Antoniego i Marii zd. Olejnik, dom nr 162 Milno
Szeliga Józef ur. i zm. 1870, rodzice: Szeliga Antoni, syn Józefa i Katarzyny + Zając Katarzyna grekokatoliczka, córka Walentego i Tekli zd. Sierotiuk, dom nr 237 Milno
Szeliga Józef ur. 1871, rodzice: Szeliga Wincenty, syn Franciszka i Ewy + Szeliga Rozalia, córka Macieja i Reginy zd. Krąpiec, dom nr 11 Gontowa
Szeliga Józef ur. 1884, rodzice: Szeliga Jan, syn Jakuba i Marii zd. Lis + Bieniaszewska Anna, córka Marcina i Katarzyny zd. Olejnik, dom nr 142 Milno
Szeliga Józef ur. 1885, zm. 1892, rodzice: Szeliga Jan, syn Wawrzyńca i Zofii zd. Pawłowskiej + Baran Maria, córka Kazimierza i Anastazji, dom nr 228 Milno
Szeliga Józef ur. 1887, rodzice: Szeliga Piotr, syn Macieja i Marii zd. Dec + Misztal Katarzyna, córka Wojciecha i Marii zd. Szeliga, dom nr 17 Gontowa
Szeliga Józef ur. 1891, rodzice: Szeliga Mikołaj, syn Józefa i Marii zd. Horiszny + Baran Teresa, Córka Piotra i Ewy zd. Szeliga, dom nr 211 Milno
Szeliga Józef ur. 1893, zm. 1894, rodzice: Szeliga Bartłomiej, syn Jana i Teresy zd. Pączek + Pawłowska Rozalia, córka Jana i Agnieszki zd. Mazur, dom nr 180 Milno
Szeliga Józef ur. 1897, rodzice: Szeliga Stanisław, syn Macieja i Tekli zd. Majkut + Dec Katarzyna, córka Wojciecha i Katarzyny zd. Mazur, dom nr 23 Milno
Szeliga Józef ur. 1897, rodzice: Szeliga Jan, syn Jakuba i Agaty zd. Szeliga + Majkut Agata, córka Kajetana i Rozalii zd. Pawowskiej, dom nr 142 Milno
Szeliga Józef ur. 1898, rodzice: Szeliga Błażej, syn Jana i Teresy zd. Pączek + Letka Katarzyna, córka Wojciecha i Marii zd. Krąpiec, dom nr 274 Milno
Szeliga Julianna ur. 1876, zm. 1879, rodzice: Szeliga Jan, syn Wawrzyńca i Zofii zd. Pawłowskiej + Baran Maria, córka Kazimierza i Anastazji zd. Stareprawo, dom nr 228 Milno
Szeliga Karol ur. 1816, rodzice: Szeliga Jan + Byczek Marianna, dom nr 15 Gontowa
Szeliga Karol ur. 1854, rodzice: Szeliga Jan + Letka Maria, córka Franciszka i Zofii zd. Misztal, dom nr 15 Gontowa
Szeliga Karol ur. 1877, rodzice: Szeliga Antoni, syn Józefa i Marii + Zając Katarzyna, córka Walentego i Tekli zd. Sierotiuk, dom nr 178 Milno
Szeliga Karol ur. 1896, rodzice: Szeliga Szymon, syn Macieja i Tekli zd. Majkut + Łata Regina, córka Tomasza i Rozalii zd. Podhaniuk, dom nr 3 Gontowa
Szeliga Katarzyna ur. 1818, rodzice: Szeliga Franciszek + * Marianna (nazwisko panieńskie nie wpisane), dom nr 17 Gontowa
Szeliga Katarzyna ur. 1818, rodzice: Szeliga Franciszek + Szeliga Regina, dom nr 17 Milno
Szeliga Katarzyna ur. 1819, rodzice: Szeliga Franciszek + Szeliga Marianna, dom nr 17 Gontowa
Szeliga Katarzyna ur. 1824, rodzice: Szeliga Michał + Mazur Maria, dom nr 161 Milno
Szeliga Katarzyna ur. 1829, rodzice: Szeliga Jakub + Olejnik Marianna, córka Jana, dom nr 141 Milno
Szeliga Katarzyna ur. 1834, rodzice: Szeliga Piotr + Klim Zofia, dom nr 162 Milno
Szeliga Katarzyna ur. 1836, rodzice: Szeliga Michał + Hawryszczak Rozalia, dom nr 163 Milno
Szeliga Katarzyna ur. 1837, rodzice: Szeliga Szymon + Byczek Agata, dom nr 257 Milno
Szeliga Katarzyna ur. 1840, rodzice: Szeliga Wojciech + Miazgowska Regina, córka Antoniego i Marii, dom nr 2 Gontowa
Szeliga Katarzyna ur. 1840, rodzice: Szeliga Andrzej + Misztal Anna, córka Antoniego i Zofii, dom nr 19 Gontowa
Szeliga Katarzyna ur. 1857, rodzice: Szeliga Maciej + Mazur Agnieszka, córka Marcina i Agnieszki zd. Baran, dom nr 11 Gontowa
Szeliga Katarzyna ur. 1858, rodzice: Szeliga Jan, syn Macieja i Marii zd. Mazur + Letka Maria, córka Franciszka i Zofii zd. Misztal, dom nr 15 Gontowa
Szeliga Katarzyna ur. 1861, zm. 1862, rodzice: Szeliga Jakub, syn Marcina i Anny zd. Czapla + Pączek Franciszka, córka Jakuba i Reginy zd. Szeliga, dom nr 18 Gontowa
Szeliga Katarzyna ur. 1866, zm. 1868, rodzice: Szeliga Jan, syn Macieja + Pączek Teresa, córka Jakuba i Reginy, dom nr 162 Milno
Szeliga Katarzyna ur. 1866, zm. 1937, rodzice: Szeliga Franciszek, syn Wojciecha i Reginy zd. Miazgowskiej + Misztal Marianna, córka Marcina i Reginy zd. Zaleskiej, dom nr 2 Gontowa
Szeliga Katarzyna ur. 1866, rodzice: Szeliga Wincenty, syn Franciszka i Ewy zd. Szeliga recte Korol + Szeliga Rozalia, córka Macieja i Reginy zd. Krąpiec, dom nr 11 Gontowa
Szeliga Katarzyna ur. 1867, rodzice: Szeliga Jan, syn Wojciecha i Reginy zd. Miazgowskiej + Krąpiec Anna, córka Franciszka i Reginy zd. Zaleskiej, dom nr 2 Gontowa
Szeliga Katarzyna ur. i zm. 1869, rodzice: Szeliga Jakub, syn Marcina i Anny zd. Czapla + Misztal Marianna, córka Piotra i Katarzyny zd. Zając, dom nr 18 Gontowa
Szeliga Katarzyna ur. 1870, zm. 1871, rodzice: Szeliga Szczepan, syn Andrzeja i Anny + Szeliga Anastazja, córka Macieja i Marianny zd. Dec, dom nr 17 Gontowa
Szeliga Katarzyna ur. 1872, rodzice: Szeliga Jan, syn Bartłomieja i Ewy zd. Czapla + Mazur Regina, córka Marcina i Agnieszki zd. Baran, dom nr 16 Gontowa
Szeliga Katarzyna ur. i zm. 1873, rodzice: Szeliga Szczepan, syn Piotra i Zofii zd. Góral + Krąpiec Rozalia, córka Antoniego i Marii zd. Olejnik, dom nr 162 Milno
Szeliga Katarzyna ur. 1874, rodzice: Szeliga Jan, syn Wawrzyńca i Zofii zd. Pawłowskiej + Baran Maria, córka Kazimierza i Anastazji, dom nr 18 Milno
Szeliga Katarzyna ur. i zm. 1876, rodzice: Szeliga Jan, syn Jakuba i Marii zd. Lis + Bieniaszewska Anna, córka Marcina i Katarzyny zd. Olejnik, dom nr 142 Milno
Szeliga Katarzyna ur. 1877, rodzice: Szeliga Antoni, syn Marcina i Anny zd. Dec + Misztal Maria, córka Szymona i Marii zd. Komar, dom nr 29 Gontowa
Szeliga Katarzyna ur. 1880, zm. 1882, rodzice: Szeliga Mikołaj, syn Józefa i Marii zd. Horiszny + Baran Teresa, córka Piotra i Eudoksji zd. Szeliga, dom nr 211 Milno
Szeliga Katarzyna ur. 1880, rodzice: Szeliga Stanisław, syn Macieja i Tekli zd. Majkut + Letka Rozalia, córka Jakuba i Katarzyny zd. Zaleskiej, dom nr 23 Gontowa
Szeliga Katarzyna ur. 1880, rodzice: Szeliga Wawrzyniec, syn Andrzeja i Anny zd. Misztal + Szeliga Tekla, córka Marcina i Anny zd. Czapla, dom nr 19 Gontowa
Szeliga Katarzyna ur. i zm. 1881, rodzice: Szeliga Jakub, syn Marcina i Anny zd. Czapla + Misztal Maria, córka Piotra i Katarzyny zd. Zając, dom nr 18 Gontowa
Szeliga Katarzyna ur. 1882, zm. 1883, rodzice: Szeliga Jan, syn Jakuba i Marii zd. Lis + Bieniaszewska Anna, córka Marcina i Katarzyny zd. Olejnik, dom nr 192 Milno
Szeliga Katarzyna ur. 1882, zm. 1884, rodzice: Szeliga Jan, syn Jana i Marii zd. Podhaniuk + Szeliga Maria, córka Jana i Anny zd. Krąpiec, dom nr 15 Gontowa
Szeliga Katarzyna ur. 1885, zm. 1887, rodzice: Szeliga Mikołaj, syn Józefa i Marii zd. Horiszny + Baran Teresa, córka Piotra i Ewy zd. Szeliga, dom nr 211 Milno
Szeliga Katarzyna ur. 1886, rodzice: Szeliga Antoni, syn Karola i Katarzyny zd. Miazgowskiej + Misztal Barbara, córka Szymona i Tekli zd. Szeliga, dom nr 26 Milno
Szeliga Katarzyna ur. 1890, rodzice: Szeliga Błażej, syn Jana i Teresy zd. Pączek + Letka Katarzyna, córka Wojciecha i Marii zd. Krąpiec, dom nr 244 Milno
Szeliga Katarzyna ur. 1891, rodzice: Szeliga Tomasz, syn Macieja i Agnieszki zd. Mazur + Miazgowska Zofia, córka Grzegorza i Anastazji zd. Bednarz, dom nr 11 Milno
Szeliga Katarzyna ur. 1891, rodzice: Szeliga Wincenty, syn Jana i Katarzyny zd. Pączek + Pawłowska Rozalia, córka Jana i Agnieszki zd. Mazur, dom nr 180 Milno
Szeliga Leon ur. 1856, zm. 1860, matka: Szeliga Regina, córka Sebastiana i Agnieszki zd. Majkut, służąca, dom nr 22 Milno
Szeliga Ludwika ur. i zm. 1892, rodzice: Szeliga Wawrzyniec, syn Jana i Teresy zd. Pączek + Letka Katarzyna, córka Wojciecha i Marii zd. Krąpiec, dom nr 284 Milno
Szeliga Ludwika ur. 1898, rodzice: Szeliga Szymon, syn Macieja i Tekli zd. Majkut + Łata Regina, córka Tomasza i Rozalii zd. Podhaniuk, dom nr 3 Milno
Szeliga Maciej ur. 1819, rodzice: Szeliga Jan + Maliszewska Agnieszka, dom nr 182 Milno
Szeliga Maciej ur. 1822, rodzice: Szeliga Franciszek + Kolerowa(?) Ewa, dom nr 11 Gontowa
Szeliga Maciej ur. 1825, rodzice: Szeliga Maciej + Krąpiec Regina, dom nr 17 Gontowa
Szeliga Maciej ur. 1856, rodzice: Szeliga Jan + Pączek Teresa, córka Jakuba i Reginy zd. Szeliga, dom nr 162 Milno
Szeliga Maciej ur. 1861, rodzice: Szeliga Jan, syn Macieja i Marii zd. Mazur + Letka Maria, córka Franciszka i Zofii zd. Misztal, dom nr 15 Gontowa
Szeliga Maciej ur. i zm. 1874, rodzice: Szeliga Wawrzyniec, syn Andrzeja i Anny zd. Misztal + Szeliga Tekla, córka Marcina i Anny zd. Czapla, dom nr 19 Gontowa
Szeliga Maciej ur. i zm. 1875, rodzice: Szeliga Szczepan, syn Andrzeja i Anny zd. Misztal + Szeliga Anastazja, córka Macieja i Marii zd. Dec, dom nr 17 Gontowa
Szeliga Maciej ur. 1877, rodzice: Szeliga Michał, syn Jana i Marii zd. Podhaniuk + Byczek Katarzyna, córka Macieja i Heleny, dom nr 15 Gontowa
Szeliga Magdalena ur. 1825, rodzice: Szeliga Franciszek + Królik Ewa, dom nr 12 Gontowa
Szeliga Marcin ur. 1832, rodzice: Szeliga Maciej + Mazur Maria, dom nr 15 Gontowa
Szeliga Marcin ur. 1846, rodzice: Szeliga Michał + Hawryszczak Rozalia, córka Grzegorza i Katarzyny, dom nr 162 Milno
Szeliga Marcin ur. i zm. 1852, rodzice: Szeliga Jan + Krąpiec Anna, córka Franciszka i Reginy zd. Zaleskiej, dom nr 2 Gontowa
Szeliga Marcin ur. 1864, rodzice: Szeliga Jan, syn Wojciecha i Reginy zd. Miazgowskiej + Krąpiec Anna, córka Franciszka i Reginy zd. Zaleskiej, dom nr 2 Gontowa
Szeliga Marcin ur. i zm. 1871, rodzice: Szeliga Wawrzyniec, syn Andrzeja i Anny zd. Misztal + Szeliga Tekla, córka Marcina i Anny zd. Czapla, dom nr 19 Gontowa
Szeliga Marcin ur. 1872, zm. 1874, rodzice: Szeliga Wincenty, syn Franciszka i Ewy + Szeliga Rozalia, córka Macieja i Reginy zd. Krąpiec, dom nr 11 Gontowa
Szeliga Marcin ur. 1874, zm. 1876, rodzice: Szeliga Jakub, syn Marcina i Anny zd. Czapla + Misztal Maria, córka Piotra i Katarzyny zd. Zając, dom nr 18 Gontowa
Szeliga Marcin ur. 1875, zm. 1876, rodzice: Szeliga Wawrzyniec + Szeliga Tekla, córka Marcina i Anny zd. Dec, dom nr 19 Gontowa
Szeliga Marcin ur. i zm. 1878, rodzice: Szeliga Franciszek, syn Wojciecha i Reginy zd. Miazgowskiej + Misztal Maria, córka Marcina i Reginy, dom nr 2 Gontowa
Szeliga Marcin ur. i zm. 1880, rodzice: Szeliga Jakub, syn Jakuba i Marii zd. Lis + Szeliga Agnieszka, córka Piotra i Zofii zd. Góral, dom nr 142 Milno
Szeliga Maria ur. 1830, rodzice: Szeliga Wojciech + Miazgowska Regina, córka Antoniego, dom nr 2 Gontowa
Szeliga Maria ur. 1836, matka: Szeliga Zofia, służąca, dom nr 12 Gontowa
Szeliga Maria ur. 1837, rodzice: Szeliga Marcin + Czapla Anna, dom nr 18 Milno
Szeliga Maria ur. 1837, rodzice: Szeliga Jakub + Olejnik Maria, dom nr 141 Milno
Szeliga Maria ur. 1838, rodzice: Szeliga Jakub + Lis Maria, córka Jana i Reginy, dom nr 142 Milno
Szeliga Maria ur. 1839, rodzice: Szeliga Wawrzyniec + Szeliga Zofia, córka Wojciecha i Jadwigi zd. Pawłowskiej, dom nr 18 Milno
Szeliga Maria ur. 1841, rodzice: Szeliga Piotr + Klim Zofia, córka Błażeja i Jadwigi, dom nr 162 Milno
Szeliga Maria ur. 1841, rodzice: Szeliga Marcin + Raróg Anna, córka Jana i Reginy, dom nr 18 Milno
Szeliga Maria ur. 1843, rodzice: Szeliga Tomasz + Chwałowicz Marianna, córka Józefa i Agnieszki, dom nr 22 Milno
Szeliga Maria ur. 1845, rodzice: Szeliga Karol + Miazgowska Katarzyna, córka Michała i Marii, dom nr 29 Gontowa
Szeliga Maria ur. 1853, zm. 1855, rodzice: Szeliga Bartłomiej + Czapla Ewa, córka Jana i Magdaleny zd. Pawłowskiej, dom nr 16 Gontowa
Szeliga Maria ur. 1853, rodzice: Szeliga Jan + Pączek Teresa, córka Jakuba i Reginy zd. Szeliga, dom nr 162 Milno
Szeliga Maria ur. 1854, rodzice: Szeliga Wojciech + Hawryszczak Agnieszka, córka Grzegorza i Katarzyny zd. Szeliga, dom nr 29 Gontowa
Szeliga Maria ur. 1858, rodzice: Szeliga Filip, syn Wojciecha i Tekli zd. Buła + Bieniaszewska Teresa, córka Stanisława i Anny zd. Sikora, dom nr 232 Milno
Szeliga Maria ur. 1860, rodzice: Szeliga Jan, syn Wojciecha i Reginy zd. Miazgowskiej + Krąpiec Anna, córka Franciszka i Reginy zd. Zaleskiej, dom nr 2 Gontowa
Szeliga Maria ur. 1865, rodzice: Szeliga Jakub, syn Jakuba i Marii zd. Lis + Szeliga Agnieszka, córka Piotra i Zofii zd. Góral, dom nr 142 Milno
Szeliga Maria ur. 1867, rodzice: Szeliga Wawrzyniec, syn Andrzeja i Anny zd. Misztal + Szymków Krystyna, córka Łukasza i Agnieszki, dom nr 19 Gontowa
Szeliga Maria ur. i zm. 1868, rodzice: Szeliga Jan, syn Jakuba i Marii zd. Lis + Krąpiec Anna, córka Kazimierza i Ewy zd. Pastuch, dom nr 142 Milno
Szeliga Maria ur. 1868, rodzice: Szeliga Jan, syn Bartłomieja i Ewy zd. Czapla + Mazur Regina, córka Marcina i Agnieszki, dom nr 16 Gontowa
Szeliga Maria ur. 1869, rodzice: Szeliga Maciej, syn Macieja i Reginy zd. Krąpiec + Dec Maria, córka Jana i Anny, dom nr 17 Gontowa
Szeliga Maria ur. i zm. 1869, rodzice: Szeliga Szczepan, syn Piotra i Zofii zd. Góral + Krąpiec Rozalia, córka Antoniego i Marii zd. Olejnik, dom nr 62 Milno
Szeliga Maria ur. 1886, rodzice: Szeliga Karol, syn Jana i Marii zd. Letkiej + Szeliga Katarzyna, córka Jana i Anny zd. Krąpiec, dom nr 15 Gontowa
Szeliga Maria ur. 1887, rodzice: Szeliga Błażej, syn Jana i Teresy zd. Pączek + Letka Katarzyna, córka Wojciecha i Marii zd. Krąpiec, dom nr 274 Milno
Szeliga Maria ur. 1888, rodzice: Szeliga Szymon, syn Macieja i Tekli + Łata Regina, córka Tomasza i Rozalii zd. Podhaniuk, dom nr 3 Gontowa
Szeliga Maria ur. 1888, rodzice: Szeliga Wawrzyniec, syn Andrzeja i Anny zd. Misztal + Szeliga Tekla, córka Marcina i Anny zd. Dec, dom nr 19 Gontowa
Szeliga Maria ur. 1892, rodzice: Szeliga Jan, syn Jakuba i Agnieszki zd. Szeliga + Olejnik Katarzyna, córka Macieja i Katarzyny zd. Zaleskiej, dom nr 142 Milno
Szeliga Maria ur. 1893, rodzice: Szeliga Stanisław, syn Macieja i Tekli zd. Majkut + Dec Katarzyna, córka Wojciecha i Katarzyny zd. Mazur, dom nr 23 Milno
Szeliga Maria ur. 1895, rodzice: Szeliga Franciszek, syn Jana i Reginy zd. Szeliga + Szeliga Maria, córka Jana i Anny zd. Krąpiec, nr domu nie podany, Gontowa
Szeliga Maria ur. 1883, rodzice: Szeliga Józef, syn Jana i Anny zd. Krąpiec + Mazur Rozalia, córka Wojciecha i Agnieszki zd. Czapla, dom nr 37 Gontowa
Szeliga Maria ur. 1884, jedna z bliźniąt, rodzice: Szeliga Antoni, syn Karola i Katarzyny zd. Miazgowskiej + Misztal Barbara, córka Szymona i Tekli zd. Szeliga, dom nr 29 Gontowa
Szeliga Maria ur. i zm. 1885, rodzice: Szeliga Wojciech, syn Jana i Reginy zd. Szeliga + Stybłowska Maria, córka Jana i Melanii zd. Łewka(?), dom nr 19 Gontowa
Szeliga Marian Michał ur. 1871, rodzice: Szeliga Antoni, syn Józefa i Katarzyny + Zając Katarzyna grekokatoliczka, córka Walentego i Tekli zd. Sierotiuk, dom nr 237 Milno
Szeliga Marianna ur. 1817, rodzice: Szeliga Marcin + Bieniaszewska Anna, dom nr 1 Milno
Szeliga Marianna ur. 1821, rodzice: Szeliga Maciej + Krąpiec Regina, dom nr 17 Gontowa
Szeliga Marianna ur. 1825, rodzice: Szeliga Franciszek + Szeliga Marianna, dom nr 17 Gontowa
Szeliga Marianna ur. 1829, rodzice: Szeliga Maciej + Mazur Marianna, córka Macieja, dom nr 16 Milno
Szeliga Marianna ur. 1829, rodzice: Szeliga Andrzej, syn Błażeja i Zofii + Misztal Anna, córka Antoniego i Zofii, dom nr 19 Gontowa
Szeliga Marianna ur. 1872, rodzice: Szeliga Antoni, syn Marcina i Anny zd. Dec + Misztal Marianna, córka Szymona i Marianny, dom nr 18 Gontowa
Szeliga Marianna ur. 1874, rodzice: Szeliga Mikołaj, syn Józefa i Marii zd. Horiszny + Baran Teresa, córka Piotra i Ewy, dom nr 211 Milno
Szeliga Marianna ur. 1874, rodzice: Szeliga Michał, syn Jana i Marii zd. Podhaniuk + Byczek Katarzyna, córka Macieja i Heleny zd. Kucharskiej, dom nr 15 Gontowa
Szeliga Marianna ur. 1875, rodzice: Szeliga Jan, syn Jakuba i Marii zd. Lis + Bieniaszewska Anna, córka Marcina i Katarzyny zd. Olejnik, dom nr 142 Milno
Szeliga Marianna ur. 1875, rodzice: Szeliga Wincenty, syn Franciszka i Ewy + Szeliga Rozalia, córka Macieja i Reginy zd. Krąpiec, dom nr 11 Gontowa
Szeliga Marianna ur. 1875, rodzice: Szeliga Antoni, syn Józefa i Marii zd. Kutyrka + Zając Katarzyna, córka Walentego i Tekli zd. Sierotiuk, dom nr 252 Milno
Szeliga Marianna ur. 1876, rodzice: Szeliga Tomasz, syn Macieja i Agnieszki zd. Mazur + Miazgowska Zofia, córka Grzegorza i Anastazji zd. Bednarz, dom nr 11 Gontowa
Szeliga Marianna ur. 1877, rodzice: Szeliga Szczepan, syn Andrzeja i Anny zd. Misztal + Szeliga Anastazja, córka Macieja i Marianny zd. Dec, dom nr 17 Gontowa
Szeliga Marianna ur. 1893, rodzice: Szeliga Piotr, syn Mateusza i Marianny zd. Dec + Misztal Katarzyna, córka Wojciecha i Marii zd. Szeliga, dom nr 17 Gontowa
Szeliga Marianna ur. 1897, rodzice: Szeliga Piotr, syn Macieja i Agaty zd. Mazur + Albańska Rozalia, córka Kazimierza i Barbary zd. Misztal, nr domu nie podany, Gontowa
Szeliga Mateusz ur. 1825, matka: Szeliga Zofia, córka Szczepana i Anastazji, dom nr 8 Gontowa
Szeliga Mateusz ur. 1827, rodzice: Szeliga Franciszek, syn Gabriela i Anny + Król Eudokia, córka Aleksego i Paraskewy, dom nr 11 Gontowa
Szeliga Mateusz ur. 1857, rodzice: Szeliga Michał, syn Sebastiana i Tekli zd. Krąpiec + Szeliga Katarzyna, córka Piotra i Zofii zd. Kling, dom nr 40 Milno
Szeliga Mateusz ur. 1864, zm. 1866, rodzice: Szeliga Wawrzyniec, syn Andrzeja i Anny zd. Misztal + Szymków Krystyna, córka Łukasza i Agnieszki zd. Bertników, dom nr 18 Gontowa
Szeliga Michał ur. 1843, rodzice: Szeliga Jan + Szeliga Regina, córka Jakuba i Marii, dom nr 162 Milno
Szeliga Michał ur. 1844, rodzice: Szeliga Jan + Podhaniuk Maria, córka Teodora i Zofii, dom nr 15 Gontowa
Szeliga Michał ur. 1854, zm. 1861, rodzice: Szeliga Maciej + Mazur Agnieszka, córka Marcina i Agnieszki, dom nr 11 Milno
Szeliga Michał ur. 1872, rodzice: Szeliga Wawrzyniec, syn Andrzeja i Anny zd. Misztal + Szeliga Tekla, córka Marcina i Anny zd. Dec, dom nr 19 Gontowa
Szeliga Michał ur. 1874, zm. 1875, rodzice: Szeliga Tomasz, syn Macieja i Agnieszki zd. Mazur + Miazgowska Zofia, córka Grzegorza i Anastazji zd. Bednarczuk, dom nr 11 Gontowa
Szeliga Michał ur. 1877, zm. 1882, rodzice: Szeliga Mikołaj, syn Józefa i Marii zd. Horiszny + Baran Teresa, córka Piotra i Eudoksji zd. Szeliga, dom nr 211 Milno
Szeliga Michał ur. 1885, rodzice: Szeliga Jan, syn Bartłomieja i Ewy zd. Czapla + Mazur Regina, córka Marcina i Agnieszki zd. Baran, dom nr 16 Gontowa
Szeliga Michał ur. 1894, rodzice: Szeliga Błażej, syn Jana i Teresy + Letka Katarzyna, córka Wojciecha i Marii zd. Krąpiec, dom nr 274 Milno
Szeliga Mikołaj ur. 1816, rodzice: Szeliga Maciej + Mazur Marianna, dom nr 15 Gontowa
Szeliga Mikołaj ur. 1832, rodzice: Szeliga Szymon + Byczek Agnieszka, dom nr 27 Milno
Szeliga Mikołaj ur. 1845, rodzice: Szeliga Maciej + Dec Maria, córka Jana i Anny, dom nr 17 Gontowa
Szeliga Mikołaj ur. 1847, rodzice: Szeliga Józef + Horiszny Maria, córka Łukasza i Katarzyny, dom nr 2 Milno
Szeliga Mikołaj ur. 1854, zm. 1857, rodzice: Szeliga Antoni + Gałusza Ewa, córka Anny, dom nr 18 Milno
Szeliga Mikołaj ur. 1859, rodzice: Szeliga Jakub, syn Marcina i Anny zd. Czapla + Pączek Franciszka, córka Jakuba i Reginy zd. Szeliga, dom nr 18 Gontowa
Szeliga Mikołaj ur. 1886, rodzice: Szeliga Tomasz, syn Macieja i Agnieszki zd. Mazur + Miazgowska Zofia, córka Grzegorza i Anastazji zd. Bednarz, dom nr 11 Gontowa
Szeliga Mikołaj ur. 1896, rodzice: Szeliga Bartłomiej, syn Jana i Teresy zd. Pączek + Pawłowska Rozalia, córka Jana i Agaty zd. Mazur, dom nr 180 Milno
Szeliga Paulina ur. 1874, rodzice: Szeliga Stanisław, syn Macieja i Tekli zd. Majkut + Letka Rozalia, córka Jakuba i Katarzyny zd. Zaleskiej, dom nr 23 Gontowa
Szeliga Paweł ur. 1824, rodzice: Szeliga Sebastian + Majkut Agnieszka, dom nr 22 Milno
Szeliga Paweł ur. 1844, rodzice: Szeliga Jakub + Lis Maria, córka Jana i Reginy, dom nr 142 Milno
Szeliga Paweł ur. 1891, rodzice: Szeliga Józef, syn Jana i Anny zd. Krąpiec + Mazur Rozalia, córka Wojciecha i Agnieszki zd. Czapla, dom nr 37 Milno
Szeliga Paweł ur. 1894, rodzice: Szeliga Antoni, syn Karola i Katarzyny zd. Miazgowskiej + Misztal Barbara, córka Szymona i Tekli zd. Szeliga, dom nr 29 Gontowa
Szeliga Piotr ur. 1857, rodzice: Szeliga Maciej + Dec Maria, córka Jana i Anny, dom nr 17 Gontowa
Szeliga Piotr ur. 1860, rodzice: Szeliga Maciej + Mazur Agnieszka, córka Marcina i Agnieszki zd. Baran, dom nr 11 Gontowa
Szeliga Piotr ur. 1879, zm. 1880, rodzice: Szeliga Jan, syn Wawrzyńca i Zofii zd. Pawłowskiej + Baran Maria, córka Kazimierza i Anastazji, dom nr 18 Milno
Szeliga Piotr ur. 1883, rodzice: Szeliga Stanisław, syn Macieja i Tekli zd. Majkut + Letka Rozalia, córka Jakuba i Katarzyny zd. Zaleskiej, dom nr 23 Gontowa
Szeliga Piotr ur. 1887, rodzice: Szeliga Stanisław, syn Jana i Marii + Zaleska Regina, córka Jana i Marii zd. Majkut, dom nr 214 Milno
Szeliga Piotr ur. 1888, rodzice: Szeliga Tomasz, syn Macieja + Miazgowska Zofia, córka Grzegorza i Anastazji zd. Bednarz, dom nr 9 Gontowa
Szeliga Piotr ur. 1891, rodzice: Szeliga Szymon, syn Macieja i Tekli zd. Majkut + Łata Regina, córka Tomasza i Rozalii zd. Podhaniuk, dom nr 3 Milno
Szeliga Piotr ur. 1894, rodzice: Szeliga Szczepan, syn Piotra i Zofii zd. Góral + Krąpiec Rozalia, córka Antoniego i Marii zd. Olejnik, dom nr 262 Milno
Szeliga Regina ur. 1819, rodzice: Szeliga Jakub + Olejnik Marianna, dom nr 141 Milno
Szeliga Regina ur. 1823, rodzice: Szeliga Franciszek + Dec Ewa, dom nr 10 Gontowa
Szeliga Regina ur. 1828, rodzice: Szeliga Sebastian + Majkut Agnieszka, córka Michała, nr domu nie podany, Milno
Szeliga Regina ur. 1832, rodzice: Szeliga Marcin + * Anna, nazwisko panieńskie nie podane, dom nr 18 Milno
Szeliga Regina ur. 1838, rodzice: Szeliga Wojciech + Miazgowska Regina, dom nr 2 Gontowa
Szeliga Regina ur. 1846, rodzice: Szeliga Maciej + Mazur Agnieszka, córka Marcina i Agnieszki, dom nr 11 Gontowa
Szeliga Rozalia ur. 1824, rodzice: Szeliga Jan + Maliszewska Agnieszka, dom nr 182 Milno
Szeliga Rozalia ur. i zm. 1861, rodzice: Szeliga Antoni, syn Marcina i Anny zd. Czapla + Misztal Maria, córka Szymona i Marii zd. Komar, dom nr 18 Milno
Szeliga Rozalia ur. 1862, rodzice: Szeliga Wojciech, syn Jana i Marii zd. Byczek + Hawryszczak Agnieszka, córka Grzegorza i Katarzyny, dom nr 21 Gontowa
Szeliga Rozalia ur. 1863, zm. 1868, rodzice: Szeliga Antoni, syn Marcina i Anny + Misztal Maria, córka Szymona i Marii zd. Komar, dom nr 18 Gontowa
Szeliga Rozalia ur. 1864, rodzice: Szeliga Maciej, syn Macieja i Reginy zd. Krąpiec + Dec Maria, córka Jana i Anny, dom nr 14 Gontowa
Szeliga Rozalia ur. 1865, zm. 1866, rodzice: Szeliga Jakub, syn Marcina i Anny zd. Czapla + Pączek Franciszka, córka Jakuba i Reginy zd. Szeliga, dom nr 18 Gontowa
Szeliga Rozalia ur. 1865, rodzice: Szeliga Jan, syn Bartłomieja i Ewy zd. Czapla + Mazur Regina, córka Marcina i Agnieszki zd. Baran, dom nr 16 Gontowa
Szeliga Rozalia ur. 1872, rodzice: Szeliga Jan, syn Andrzeja i Anny zd. Misztal + Szeliga Regina, córka Marcina i Anny zd. Czapla, dom nr 19 Gontowa
Szeliga Rozalia ur. 1873, zm. 1939, rodzice: Szeliga Antoni, syn Józefa i Marianny + Zając Katarzyna grekokatoliczka, córka Walentego i Tekli zd. Sierotiuk, dom nr 237 Milno
Szeliga Rozalia ur. 1874, rodzice: Szeliga Szczepan, syn Piotra i Zofii zd. Góral + Krąpiec Rozalia, córka Antoniego i Marii zd. Olejnik, dom nr 162 Milno
Szeliga Rozalia ur. 1880, rodzice: Szeliga Jan, syn Jakuba i Marii zd. Lis + Bieniaszewska Anna, córka Marcina i Katarzyny zd. Olejnik, dom nr 147 Milno
Szeliga Rozalia ur. i zm. 1882, rodzice: Szeliga Jan, syn Bartłomieja i Ewy zd. Czapla + Mazur Regina, córka Marcina i Agnieszki zd. Baran, dom nr 16 Gontowa
Szeliga Rozalia ur. 1883, rodzice: Szeliga Mikołaj, syn Józefa i Marii zd. Horiszny + Baran Teresa, córka Piotra i Eudoksji zd. Szeliga, dom nr 211 Milno
Szeliga Rozalia ur. 1884, zm. 1888, jedna z bliźniąt, rodzice: Szeliga Antoni, syn Karola i Katarzyny zd. Miazgowskiej + Misztal Barbara, córka Szymona i Tekli zd. Szeliga, dom nr 29 Gontowa
Szeliga Rozalia ur. 1887, rodzice: Szeliga Szymon, syn Macieja i Tekli + Byczek Maria, córka Jakuba i Anny zd. Szeliga, dom nr 3 Gontowa
Szeliga Rozalia ur. 1897, rodzice: Szeliga Wawrzyniec, syn Macieja i Agnieszki zd. Mazur + Marcinków Anna, córka Wojciecha i Paraskewy zd. Buła, dom nr 143 Milno
Szeliga Sebastian ur. 1880, rodzice: Szeliga Szczepan, syn Piotra i Zofii zd. Góral + Krąpiec Rozalia, córka Antoniego i Marii zd. Olejnik, dom nr 162 Milno
Szeliga Stanisław ur. 1850, rodzice: Szeliga Tomasz + Chwałowicz Maria, córka Józefa i Agnieszki zd. Szeliga, dom nr 22 Milno
Szeliga Stanisław ur. 1850, rodzice: Szeliga Maciej + Majkut Tekla, po 1-szym mężu Miazgowska, córka Michała i Katarzyny zd. Zaleskiej, dom nr 23 Gontowa
Szeliga Stanisław ur. 1857, zm. 1859, rodzice: Szeliga Jan, syn Wojciecha i Reginy zd. Miazgowskiej + Krąpiec Anna, córka Franciszka i Reginy zd. Zaleskiej, dom nr 2 Gontowa
Szeliga Szczepan ur. 1837, rodzice: Szeliga Andrzej + Misztal Anna, dom nr 19 Gontowa
Szeliga Szczepan ur. 1849, rodzice: Szeliga Piotr + Klim Zofia, córka Błażeja i Jadwigi zd. Baran, dom nr 162 Milno
Szeliga Szczepan ur. 1885, zm. 1886, rodzice: Szeliga Wawrzyniec, syn Macieja i Agnieszki zd. Mazur + Marcinków Anna, córka Wojciecha i Paraskewy zd. Buła, dom nr 143 Milno
Szeliga Szymon ur. 1862, rodzice: Szeliga Maciej, syn Macieja i Anastazji + Majkut Tekla, córka Michała i Katarzyny, dom nr 23 Gontowa
Szeliga Szymon ur. 1873, rodzice: Szeliga Jakub, syn Jakuba i Marii zd. Lis + Szeliga Agata, córka Piotra i Zofii zd. Góral, dom nr 42 Milno
Szeliga Szymon ur. 1883, rodzice: Szeliga Wawrzyniec, syn Andrzeja i Anny zd. Misztal + Szeliga Tekla, córka Marcina i Anny zd. Czapla, dom nr 19 Gontowa
Szeliga Tekla ur. 1835, rodzice: Szeliga Wojciech + Miazgowska Regina, córka Antoniego i Marii, dom nr 3 Milno
Szeliga Tekla ur. 1847, rodzice: Szeliga Marcin + Dec Anna, córka Jana i Reginy, dom nr 18 Gontowa
Szeliga Tekla ur. 1888, rodzice: Szeliga Mikołaj, syn Józefa i Marii zd. Horiszny + Baran Teresa, córka Piotra i Eudocji, dom nr 211 Milno
Szeliga Teresa ur. 1816, rodzice: Szeliga Jan + Maliszewska Agnieszka, dom nr 182 Milno
Szeliga Teresa ur. 1821, rodzice: Szeliga Franciszek + Szeliga Regina, dom nr 17 Gontowa
Szeliga Teresa ur. 1839, rodzice: Szeliga Michał + Hawryszczak Rozalia, córka Grzegorza, dom nr 163 Milno
Szeliga Tomasz ur. 1816, rodzice: Szeliga Sebastian + Majkut Agnieszka, dom nr 22 Milno
Szeliga Tomasz ur. 1834, rodzice: Szeliga Andrzej + Misztal Anna, dom nr 19 Gontowa
Szeliga Tomasz ur. 1836, rodzice: Szeliga Szymon + Byczek Jaga, dom nr 27 Gontowa
Szeliga Tomasz ur. 1844, rodzice: Szeliga Mateusz + Dec Helena, córka Jana i Anny, dom nr 182 Milno
Szeliga Tomasz ur. 1849, rodzice: Szeliga Maciej + Mazur Agnieszka, córka Marcina i Agnieszki, dom nr 11 Milno
Szeliga Tomasz ur. 1852, matka: Szeliga Regina, córka Sebastiana i Agnieszki zd. Majkut, służąca, dom nr 22 Milno
Szeliga Tomasz ur. 1872, zm. 1874, rodzice: Szeliga Michał, syn Jana i Marii zd. Podhaniuk + Byczek Katarzyna, córka Macieja i Heleny zd. Kucharskiej, dom nr 15 Gontowa
Szeliga Tomasz ur. 1878, rodzice: Szeliga Jan, syn Bartłomieja i Ewy zd. Czapla + Mazur Regina, córka Marcina i Agnieszki zd. Baran, dom nr 16 Gontowa
Szeliga Tomasz ur. 1881, zm. 1884, rodzice: Szeliga Błażej, syn Jana i Teresy zd. Pączek + Letka Katarzyna, córka Wojciecha i Marii zd. Krąpiec, dom nr 161 Milno
Szeliga Wawrzyniec ur. 1832, zm. 1890, rodzice: Szeliga Andrzej + Misztal Anna, dom nr 19 Gontowa
Szeliga Wawrzyniec ur. 1852, zm. 1910, rodzice: Szeliga Maciej + Mazur Agnieszka, córka Marcina i Agnieszki, dom nr 11 Gontowa
Szeliga Wawrzyniec ur. 1867, zm. 1868, rodzice: Szeliga Jakub, syn Jakuba i Marii zd. Lis + Szeliga Agnieszka, córka Piotra i Zofii zd. Góral, dom nr 142 Milno
Szeliga Wiktoria ur. 1841, rodzice: Szeliga Jakub + Lis Maria, córka Jana i Reginy, dom nr 42 Milno
Szeliga Wiktoria ur. 1883, rodzice: Szeliga Jan, syn Bartłomieja i Ewy zd. Czapla + Mazur Regina, córka Marcina i Agnieszki zd. Baran, dom nr 16 Gontowa
Szeliga Wiktoria ur. 1887, rodzice: Szeliga Piotr, syn Macieja i Agnieszki zd. Mazur + Albańska Rozalia, córka Kazimierza i Barbary zd. Misztal, dom nr 8 Gontowa
Szeliga Wincenty ur. 1840, rodzice: Szeliga Franciszek + Korol Ewa, córka Aleksego i Praksedy, dom nr 11 Gontowa
Szeliga Wincenty ur. 1881, rodzice: Szeliga Antoni, syn Karola i Katarzyny zd. Miazgowskiej + Misztal Barbara, córka Szymona i Tekli zd. Szeliga, dom nr 29 Gontowa
Szeliga Wincenty ur. 1888, rodzice: Szeliga Szczepan, syn Piotra i Zofii zd. Góral + Krąpiec Rozalia, córka Antoniego i Marii zd. Olejnik, dom nr 162 Milno
Szeliga Wincenty a Paulo ur. 1866, rodzice: Szeliga Maciej, syn Macieja i Reginy zd. Krąpiec + Dec Maria, córka Jana i Anny, dom nr 17 Gontowa
Szeliga Wojciech ur. 1822, rodzice: Szeliga Jan + Byczek Maria, dom nr 15 Gontowa
Szeliga Wojciech ur. 1825, rodzice: Szeliga Andrzej + Misztal Anna, dom nr 19 Gontowa
Szeliga Wojciech ur. 1836, rodzice: Szeliga Jan + Pawłowska Regina, dom nr 182 Milno
Szeliga Wojciech ur. 1844, rodzice: Szeliga Szymon + Byczek Agnieszka, córka Tomasza i Agnieszki, dom nr 27 Gontowa
Szeliga Wojciech ur. 1860, rodzice: Szeliga Jan, syn Andrzeja i Anny zd. Misztal + Szeliga Regina, córka Marcina i Anny zd. Letkiej, dom nr 19 Gontowa
Szeliga Zofia ur. 1825, rodzice: Szeliga Jan + Byczek Maria, dom nr 15 Gontowa
Szeliga Zofia ur. 1851, rodzice: Szeliga Filip + Bieniaszewska Teresa, córka Stanisława i Anny zd. Sikora, dom nr 26 Milno

Szoskiewicz(?) Sebastian ur. 1817, rodzice: Szoskiewicz(?) Jan + Głowacka Tekla, dom nr 15 Milno
Szweryda Maria ur. 1898, rodzice: Szweryda Piotr, syn Michała i Anny zd. Wojciechowskiej + Karaim Katarzyna, córka Szymona i Agnieszki zd. Komar, dom nr 8 MilnoTanenhofer Antoni Jan ur. 1837, rodzice: de Tanenhofer Franciszek, c.k. celnik w Gontowie + Hajder Karolina, dom nr 1 Gontowa
Tanenhofer Józefina Maria Julianna ur. 1836, rodzice: de Tanenhofer Franciszek, c.k. celnik w Gontowie + Hajder Karolina, dom nr 1 Gontowa
Tannenhofer Ambroży Feliks ur. 1839, rodzice: de Tanenhofer Franciszek, c.k. celnik w Gontowie + Heider Karolina, dom nr 1 Gontowa
Thanhoffer Innocenty ur. 1838, rodzice: de Tanenhofer Franciszek, c.k. celnik w Gontowie + Hajder Karolina, dom nr 30 Gontowa
Topornicki Grzegorz ur. i zm. 1851, rodzice: Topornicki Jacek + Szeliga Zofia, córka Kacpra i Marii zd. Misztal, dom nr 12 GontowaUderski Wincenty ur. 1833, rodzice: Uderski Florian, budowniczy ("architectus") + Użeńska(?) Katarzyna, dom nr 1 Milno
Od administratorów.

W zasobach projektu "Milno na Podolu" znajdują się kopie stron z danymi 3.571 dzieci urodzonych w latach 1816-1898 w Milnie i Gontowie. Przede wszystkim dysponujemy kopiami pierwszego tomu oryginalnej mileńskiej rzymskokatolickiej księgi chrztów. Więc dane wszystkich dzieci z roczników 1826-1886. Jest to jedyna taka księga z terenu łacińskiej parafii Załoźce, zachowana w całości do naszych czasów. Niestety, gdy piszemy te słowa - czerwiec 2014 - tom drugi księgi (lata 1887-1913) wciąż nie jest udostępniany, choć minął już ustawowy, stuletni okres ochrony danych osobowych. Dlatego przy rocznikach 1887-1898 (a także wcześniejszych, 1816-1825) korzystaliśmy z kopii dla kurii biskupiej we Lwowie, sporządzanych corocznie przez załozieckich księży i wysyłanych via dekanat w Brodach. Niektóre z tych roczników zaginęły i nie ma ich w dostępnych archiwach, więc nie są to wszystkie chrzty z tego okresu.

Przy niektórych wpisach w księdze urodzeń były także dodane adnotacje o zgonach, czasem przez późniejszych kapłanów (najmłodsza data 1943, zapewne ręką ks. Markiewicza, przy osobie urodzonej w r. 1879).

Niniejszy indeks powstał w czerwcu 2014 roku. Wypisaliśmy dane dzieci ze wszystkich skanów (495 stron), a następnie zestawiliśmy je w porządku alfabetycznym. Niestety, wiele zapisów zawiera zbyt mało informacji. W niektórych latach podawano tylko same imiona i nazwiska rodziców dziecka, bez żadnych dodatkowych danych. Szczególnie długo utrzymywało się to w przypadku ojców. Odrębna sprawa to różne błędy z epoki (np. żle zapisane nazwiska panieńskie). Szczególnie w I połowie XIX wieku, gdy większość Milnian i Gontowian była niepiśmienna i nie posiadała żadnych dokumentów, a dane podawano księdzu "na gębę" - prawdopodobnie przez uczestników wydarzenia (śwadków ślubu czy chrzestnych dziecka). Problemem będą także niektóre adresy z Gontowy. Nie zawsze w zapisach oddzielano te wioski od siebie. Dlatego przy numerach domów od 1 do 40 należy brać poprawkę, że niektóre opisane tu jako Milno (za naszym źródłem, czyli księgami ślubów) mogą jednak dotyczyć Gontowy.

Niektóre błędy z nazwiskami były od razu widoczne przy zestawianiu listy. Przykład możecie zobaczyć na załączonym zrzucie ekranu (błędne wpisy zaznaczone kolorem). Niektóre, gdzie byliśmy pewni prawidłowej wersji - jak przy rodzinie z załączonego zrzutu ekranu - zostały poprawione w naszym opracowaniu. Niestety nie zawsze było to możliwe. Część wpisów musieliśmy pozostawić w oryginale. Być może coś jeszcze uda się poprawić przy zaawansowanej analizie rodów (prace z drzewkami).