Pogorzelcy z Bukowiny 1841
Dodane przez Remek dnia Marca 26 2015 16:22:26
Jedno z najciekawszych źródeł historycznych, na jakie udało nam się natrafić. Wiele informacji o Milnianach w 1841 roku. Ile osób mieszkało w chatach na Bukowinie, jakie posiadali zwierzęta domowe. Niektóre z tych zapisów (pokrewieństwo między mieszkającymi w tej samej chacie) mogą być przydatne także w badaniach genealogicznych. Szkoda jedynie, że numeracja domów - wykonana na potrzeby spisu pogorzelców - nie odpowiada rzeczywistym, "konskrypcyjnym" numerom chat, używanym też w księgach kościelnych.

Powodem powstania dokumentu był wielki pożar przysiółka Milna - Bukowiny, który wydarzył się 17 listopada 1841 roku, w dzień Świętego Marcina. To straszne nieszczęście dla kilkudziesięciu rodzin, liczących razem 373 osoby, miało ten efekt uboczny, że po 173 latach możemy się trochę dowiedzieć o ludziach, którzy wtedy tam żyli. Nie są to wszyscy mieszkańcy Bukowiny, bo pięć gospodarstw szczęśliwie ocalało od ognia, więc nie było potrzeby udzielania im wsparcia. Jest to już drugi protokół dotyczący pogorzelców. Pierwszy sporządzono 6 grudnia 1841 roku, gdy dziedzic Gwalbert Pawlikowski przyjechał osobiście do Milna, by zapoznać się z rozmiarami strat. Opublikowaliśmy go w artykule "Wielki pożar 1841". Niniejszy dokument nosi datę 4 marca 1842 roku i podpisał go Ludwik Zawałkiewicz, pełnomocnik dóbr medyckich Gwalberta Pawlikowskiego. Zawałkiewicz przybył do Milna by ocenić postępy odbudowy Bukowiny, a także rozdysponować wśród pogorzelców ziarno na siew i na żywność. W efekcie jego wizyty powstał ten ciekawy dokument historyczny, który szczęśliwie zachował się do naszych czasów.

Szokujące wydaje się zagęszczenie ludności. W 46 gospodarstwach mieszkało aż 373 ludzi (wliczając dzieci), co daje średnią 8,1 osoby na gospodarstwo. Nie zawsze w jednej chacie, bo ksiądz kanonik Moyseowicz wspominał o różnych dobudówkach, przez które pożar łatwo się rozprzestrzenił. Ale i tak w izbach było gęściej niż za naszych czasów.

Ciekawe są też proste statystyki dotyczące zwierząt. Dzieląc ilość zwierzaków przez liczbę chat czy liczbę mieszkańców wychodzą całkiem spore liczby, mogące świadczyć o zamożności mieszkańców Bukowiny w czasach pańszczyźnianych.

Na gospodarstwo: 3,9 konia 3,5 sztuki bydła 4,9 owcy 2,7 świni 1,5 ula z pszczołami

Na osobę (wliczając dzieci): 0,5 konia 0,4 sztuki bydła 0,6 owcy 0,3 świni i 0,1 ula z pszczołami

W wielu chatach na Kresach przed II wojną (w tym u przodków piszącego te słowa w Olejowie i Bzowicy) tych zwierzaków było mniej. Wydaje się to trochę dziwne. Powodem są przede wszystkim duże gospodarstwa. Za czasów pańszczyzny i jeszcze 20 lat po jej zniesieniu (do 1 X 1868) ziemi nie można było dzielić. A duże gospodarstwa, nawet źle zarządzane (jeśli na przykład ktoś miał skłonności do kieliszka), zawsze jakoś sobie radziły. Ciemną stroną była niestety pewna ilość ludzi "zbędnych". Jak widać ze spisu, w gospodarstwach mieszkały nie więcej niż 2-3 "familie". Część dorosłych młodszych synów i młodszych córek, jeśli nie mieli szans na małżeństwo w Milnie, musieli szukać szczęścia w innych okolicach. Możliwość dzielenia ziemi po 1868 roku z jednej strony pozwoliła im zostać na miejscu. Z drugiej strony jednak z każdym następnym pokoleniem gospodarstwa stawały się coraz mniejsze i część tych najbardziej "karłowatych" nie była w stanie wyżywić swoich właścicieli. Wieś galicyjska gwałtownie ubożała. Do tego wielu prostych rolników stało się łatwym łupem różnych lichwiarzy, biorąc niepotrzebne pożyczki, których nie mogli spłacić - efekty możemy zobaczyć w licznych sądowych edyktach o licytacji majątków za długi. Stąd w latach 90-tych XIX wieku zaczęła się wielka emigracja za chlebem. I wyjeżdżali już nie tylko młodsi synowie, ale i pierworodni, często najbardziej przedsiębiorczy.

Na koniec o miarach. Wspomniane w dokumencie korce to dawna miara objętości ciał sypkich (jak tutaj zboża). Jeden korzec odpowiadał naszym 128 litrom. Pozostałe trzy mniejsze miary już w naszym źródle nie występują, ale wspomnimy je też dla porządku. Korzec dzielił się na 32 garnce (1 garniec = 4 nasze litry). Garniec dzielił się na cztery kwarty (1 kwarta = 1 nasz litr) i 16 kwaterek (1 kwaterka = 0,4 naszego litra).

Konsygnacja wydanego Zboża pogorzelcom na Żywność i Zasiew

dom nr 1
Szymon Zaleski z żoną, dzieci 3 - razem dusz 5

Zwierzęta w gospodarstwie: 4 konie, 3 sztuki bydła, 4 owce i 5 świń.

W ramach pomocy dla pogorzelców otrzymali od dominium:
- na zasiew: 1 korzec jęczmienia, 2 korce owsa, 2 korce kartofli, 1 korzec hreczki
- na żywność: pół korca żyta, pół korca hreczki, pół korca jęczmienia i 2 korce kartofli
dom nr 2
Józef Chwalowicz sam - razem dusz 1
2ga familia - syn tegoż Jan Chwalowicz z żoną, dzieci 2 - razem dusz 4
3cia familia - syn tegoż Mikołaj Chwalowicz z żoną, dzieci 2 - razem dusz 4

Zwierzęta w gospodarstwie: 5 koni, 5 sztuk bydła, 7 owiec i 4 świnie.

W ramach pomocy dla pogorzelców otrzymali od dominium:
- na zasiew: pół korca jęczmienia, 1 korzec owsa, 1 korzec kartofli, 1 korzec hreczki
- na żywność: pół korca żyta, pół korca hreczki, pół korca jęczmienia i 2 korce kartofli
dom nr 3
Franek Krąpiec z żoną, dzieci 3 - razem dusz 5
2ga familia - brat tegoż Józef Krąpiec z żoną, dzieci 1 - razem dusz 3

Zwierzęta w gospodarstwie: 4 konie, 4 sztuki bydła, 3 owce, 5 świń.

W ramach pomocy dla pogorzelców otrzymali od dominium:
- na zasiew: 1 korzec jęczmienia, 2 korce owsa, 2 korce kartofli, 1 korzec hreczki
- na żywność: pół korca żyta, pół korca hreczki, pół korca jęczmienia i 2 korce kartofli
dom nr 4
Paweł Mazur z żoną, dziecko 1 - razem dusz 3
2ga familia - brat tegoż z żoną, dzieci 3 - razem dusz 5

Zwierzęta w gospodarstwie: 4 konie, 6 sztuk bydła, 5 owiec, 6 świń.

W ramach pomocy dla pogorzelców otrzymali od dominium:
- na zasiew: nic
- na żywność: pół korca żyta, pół korca hreczki, pół korca jęczmienia i 2 korce kartofli
dom nr 5
Petro Czapla sam - razem dusz 1
2ga familia - zięć tegoż Wojtek Zaleski z żoną, dzieci 3 - razem dusz 5
3cia familia - brat Jaśko Czapla z żoną, dzieci 6 - razem dusz 8

Zwierzęta w gospodarstwie: 7 koni, 7 sztuk bydła, 10 owiec, 6 świń oraz pszczoły - 30 uli.

W ramach pomocy dla pogorzelców otrzymali od dominium:
- na zasiew: nic
- na żywność: pół korca żyta, pół korca hreczki, pół korca jęczmienia i 2 korce kartofli
dom nr 6
Antek Lis z żoną, dzieci 2 - razem dusz 4
2ga familia - brat tegoż Józef Lis z żoną, dzieci 1 - razem dusz 3

Zwierzęta w gospodarstwie: 4 konie, 4 sztuki bydła, 6 owiec i 3 świnie.

W ramach pomocy dla pogorzelców otrzymali od dominium:
- na zasiew: 1 korzec jęczmienia, 2 korce owsa, 2 korce kartofli, 1 korzec hreczki
- na żywność: pół korca żyta, pół korca hreczki, pół korca jęczmienia i 2 korce kartofli
dom nr 7
Kuba Szeliga sam, dziecko 1 - razem dusz 2
2ga familia - zięć Wojtek Pawłowski z żoną, dzieci 2 - razem dusz 4

Zwierzęta w gospodarstwie: 4 konie, 4 sztuki bydła, 6 owiec i 3 świnie.

W ramach pomocy dla pogorzelców otrzymali od dominium:
- na zasiew: 1 korzec jęczmienia, 2 korce owsa, 2 korce kartofli, 1 korzec hreczki
- na żywność: pół korca żyta, pół korca hreczki, pół korca jęczmienia i 2 korce kartofli
dom nr 8
Jakim Buła z żoną - razem dusz 2
2ga familia - zięć Sobek Krąpiec z żoną, dzieci 4 - razem dusz 6

Zwierzęta w gospodarstwie: 5 koni, 7 sztuk bydła, 6 owiec, 3 świnie oraz pszczoły - 9 uli.

W ramach pomocy dla pogorzelców otrzymali od dominium:
- na zasiew: 1 korzec owsa, 2 korce kartofli, pół korca hreczki
- na żywność: pół korca żyta, pół korca hreczki, pół korca jęczmienia i 2 korce kartofli
dom nr 9
Kuba Pawłowski z żoną, dzieci 6 - razem dusz 8

Zwierzęta w gospodarstwie: 4 konie, 1 sztuka bydła, 3 owce i 3 świnie.

W ramach pomocy dla pogorzelców otrzymali od dominium:
- na zasiew: 1 korzec jęczmienia, 2 korce owsa, 2 korce kartofli, 1 korzec hreczki
- na żywność: pół korca żyta, pół korca hreczki, pół korca jęczmienia i 2 korce kartofli
dom nr 10
Semko Hnatów z żoną, dzieci 4 i matka 1 - razem dusz 7
2ga familia - stryj Iwan Hanatów, żona, dzieci 3 - razem dusz 5

Zwierzęta w gospodarstwie: 8 koni, 4 sztuki bydła, 4 owce i 3 świnie.

To gospodarstwo nie otrzymało żadnej pomocy dla pogorzelców od dominium.
dom nr 11
Wasyl Zając z żoną, dzieci 1 - razem dusz 3
2ga familia - syn tegoż Walenty Zając z żoną, dzieci 2 - razem dusz 4
3cia familia - drugi syn Kazio Zając z żoną, dzieci 1 - razem dusz 3

Zwierzęta w gospodarstwie: 4 konie, 4 sztuki bydła, 8 owiec i 6 świń.

W ramach pomocy dla pogorzelców otrzymali od dominium:
- na zasiew: 1 korzec jęczmienia, 2 korce owsa, 2 korce kartofli, 1 korzec hreczki
- na żywność: pół korca żyta, pół korca hreczki, pół korca jęczmienia i 2 korce kartofli
dom nr 12
Tomek Prasoła z żoną, dzieci 3 - razem dusz 5
2ga familia - brat Antoni Prasoła z żoną, dzieci 5 - razem dusz 7

Zwierzęta w gospodarstwie: 3 konie, 2 sztuki bydła, 3 owce i 1 świnia.

W ramach pomocy dla pogorzelców otrzymali od dominium:
- na zasiew: 1 korzec jęczmienia, 2 korce owsa, 2 korce kartofli, 1 korzec hreczki
- na żywność: pół korca żyta, pół korca hreczki, pół korca jęczmienia i 2 korce kartofli
dom nr 13
Wojtek Letki z żoną, dzieci 4, matka 1 - razem dusz 7
2ga familia - brat Kuba Letki z żoną, dzieci 1 - razem dusz 3

Zwierzęta w gospodarstwie: 4 konie, 5 sztuk bydła, 13 owiec i 3 świnie.

W ramach pomocy dla pogorzelców otrzymali od dominium:
- na zasiew: 1 korzec jęczmienia, 2 korce owsa, 2 korce kartofli, 1 korzec hreczki
- na żywność: pół korca żyta, pół korca hreczki, pół korca jęczmienia i 2 korce kartofli
dom nr 14
Łuć Buła z żoną, dzieci 6 - razem dusz 8
2ga familia - syn Prokop Buła z żoną, dzieci 1 - razem dusz 3

Zwierzęta w gospodarstwie: 4 konie, 4 sztuki bydła, 1 owca i 2 świnie.

W ramach pomocy dla pogorzelców otrzymali od dominium:
- na zasiew: 1 korzec jęczmienia, 2 korce owsa, 2 korce kartofli, 1 korzec hreczki
- na żywność: pół korca żyta, pół korca hreczki, pół korca jęczmienia i 2 korce kartofli
dom nr 15
Wdowa Pawłowska, dzieci 3 - razem dusz 4
2ga familia - zięć Wojtek Raróg z żoną - razem dusz 2

Zwierzęta w gospodarstwie: 5 koni, 1 sztuka bydła i 4 owce.

W ramach pomocy dla pogorzelców otrzymali od dominium:
- na zasiew: 1 korzec jęczmienia, 2 korce owsa, 2 korce kartofli, 1 korzec hreczki
- na żywność: pół korca żyta, pół korca hreczki, pół korca jęczmienia i 2 korce kartofli
dom nr 16
Hryć Sierociuk z żoną - razem dusz 2
2ga familia - syn tegoż z żoną - razem dusz 2

Zwierzęta w gospodarstwie: 4 konie, 3 sztuki bydła, 4 owce i 2 świnie.

W ramach pomocy dla pogorzelców otrzymali od dominium:
- na zasiew: pół korca jęczmienia, 2 korce kartofli, pół korca hreczki
- na żywność: pół korca żyta, pół korca hreczki, pół korca jęczmienia i 2 korce kartofli
dom nr 17
Tomek Czapla z żoną, dzieci 3 - razem dusz 5

Zwierzęta w gospodarstwie: 4 konie, 5 sztuk bydła, 4 owce i 2 świnie.

W ramach pomocy dla pogorzelców otrzymali od dominium:
- na zasiew: 1 korzec owsa, 2 korce kartofli
- na żywność: pół korca żyta, pół korca hreczki, pół korca jęczmienia i 2 korce kartofli
dom nr 18
Kuba Majkut z żoną, dzieci 4 - razem dusz 6
2ga familia - syn Jaśko Majkut z żoną, dzieci 4 - razem dusz 6

Zwierzęta w gospodarstwie: 4 konie, 1 sztuka bydła i 2 świnie.

W ramach pomocy dla pogorzelców otrzymali od dominium:
- na zasiew: 1 korzec jęczmienia, 2 korce owsa, 2 korce kartofli, 1 korzec hreczki
- na żywność: pół korca żyta, pół korca hreczki, pół korca jęczmienia i 2 korce kartofli
dom nr 19
Kuba Głowacki z żoną - razem dusz 2
2ga familia - syn tegoż Wojtek Głowacki z żoną - razem dusz 2

Zwierzęta w gospodarstwie: 5 koni, 4 sztuki bydła, 6 owiec i 2 świnie.

W ramach pomocy dla pogorzelców otrzymali od dominium:
- na zasiew: 1 korzec jęczmienia, 2 korce owsa, 2 korce kartofli, 1 korzec hreczki
- na żywność: pół korca żyta, pół korca hreczki, pół korca jęczmienia i 2 korce kartofli
dom nr 20
Jaśko Gałusza z żoną, dzieci 5 - razem dusz 7
2ga familia - syn Błażko Gałusza z żoną - razem dusz 2

Zwierzęta w gospodarstwie: 5 koni, 3 sztuki bydła, 4 owce i 2 świnie.

W ramach pomocy dla pogorzelców otrzymali od dominium:
- na zasiew: 2 korce kartofli, pół korca hreczki
- na żywność: pół korca żyta, pół korca hreczki, pół korca jęczmienia i 2 korce kartofli
dom nr 21
Peter Zając z żoną, dzieci 2 - razem dusz 4

W tym gospodarstwie nie było żadnych zwierząt domowych.

W ramach pomocy dla pogorzelców otrzymali od dominium:
- na zasiew: pół korca jęczmienia, 2 korce kartofli, pół korca hreczki
- na żywność: pół korca żyta, pół korca hreczki, pół korca jęczmienia i 2 korce kartofli
dom nr 22
Franek Krąpiec z żoną, dzieci 6 - razem dusz 8

Zwierzęta w gospodarstwie: 6 koni, 7 sztuk bydła, 5 owiec, 3 świnie oraz pszczoły - 12 uli.

W ramach pomocy dla pogorzelców otrzymali od dominium:
- na zasiew: 2 korce kartofli
- na żywność: 2 korce kartofli
dom nr 23
Maciej Szeliga z żoną, dzieci 5 - razem dusz 7
2ga familia - syn Piotr Szeliga z żoną, dzieci 3 - razem dusz 5
3cia familia - drugi syn Jaśko Szeliga z żoną, dzieci 1 - razem dusz 3.

Zwierzęta w gospodarstwie: 7 koni, 6 sztuk bydła, 8 owiec i 4 świnie.

W ramach pomocy dla pogorzelców otrzymali od dominium:
- na zasiew: 1 korzec jęczmienia, 2 korce owsa, 2 korce kartofli, 1 korzec hreczki
- na żywność: pół korca żyta, pół korca hreczki, pół korca jęczmienia i 2 korce kartofli
dom nr 24
Michał Zaleski z żoną, dzieci 4 - razem dusz 6

Zwierzęta w gospodarstwie: 6 koni, 6 sztuk bydła, 14 owiec, 5 świń oraz pszczoły - 8 uli.

W ramach pomocy dla pogorzelców otrzymali od dominium:
- na zasiew: 2 korce kartofli
- na żywność: pół korca żyta, pół korca hreczki, pół korca jęczmienia i 2 korce kartofli
dom nr 25
Hryć Hawryszczak z żoną, dzieci 4 - razem dusz 6
2ga familia - zięć Michał Szeliga z żoną, dzieci 3 - razem dusz 5

Zwierzęta w gospodarstwie: 6 koni, 8 sztuk bydła, 10 owiec i 6 świń.

W ramach pomocy dla pogorzelców otrzymali od dominium:
- na zasiew: pół korca jęczmienia, 2 korce kartofli, pół korca hreczki
- na żywność: pół korca żyta, pół korca hreczki, pół korca jęczmienia i 2 korce kartofli
dom nr 26
Franek Letki z żoną, dzieci 3 - razem dusz 5

Zwierzęta w gospodarstwie: 4 konie, 4 sztuki bydła, 10 owiec i 2 świnie.

W ramach pomocy dla pogorzelców otrzymali od dominium:
- na zasiew: 1 korzec jęczmienia, 2 korce owsa, 2 korce kartofli, 1 korzec hreczki
- na żywność: pół korca żyta, pół korca hreczki, pół korca jęczmienia i 2 korce kartofli
dom nr 27
Jaśko Mazur z żoną, dzieci 5 - razem dusz 7

Zwierzęta w gospodarstwie: 6 koni, 3 sztuki bydła, 5 owiec i 2 świnie.

W ramach pomocy dla pogorzelców otrzymali od dominium:
- na zasiew: 2 korce kartofli, pół korca hreczki
- na żywność: pół korca żyta, pół korca hreczki, pół korca jęczmienia i 2 korce kartofli
dom nr 28
Franek Żelazny z żoną, dzieci 3 - razem dusz 5
2ga familia - zięć Wicek Bieniaszewski z żoną - razem dusz 2

Zwierzęta w gospodarstwie: 5 koni, 4 sztuki bydła, 3 owce i 2 świnie.

W ramach pomocy dla pogorzelców otrzymali od dominium:
- na zasiew: 1 korzec jęczmienia, 2 korce owsa, 2 korce kartofli, 1 korzec hreczki
- na żywność: pół korca żyta, pół korca hreczki, pół korca jęczmienia i 2 korce kartofli
dom nr 29
Wojtek Czapla z żoną, dzieci 5 - razem dusz 7

Zwierzęta w gospodarstwie: 4 konie, 4 sztuki bydła, 4 owce, 2 świnie oraz pszczoły - 2 ule.

W ramach pomocy dla pogorzelców otrzymali od dominium:
- na zasiew: 1 korzec jęczmienia, 2 korce owsa, 2 korce kartofli, 1 korzec hreczki
- na żywność: pół korca żyta, pół korca hreczki, pół korca jęczmienia i 2 korce kartofli
dom nr 30
Kuba Szeliga z żoną, dzieci 4, matka - razem dusz 7

Zwierzęta w gospodarstwie: 4 konie, 4 sztuki bydła, 6 owiec i 3 świnie.

W ramach pomocy dla pogorzelców otrzymali od dominium:
- na zasiew: 1 korzec jęczmienia, 2 korce owsa, 2 korce kartofli, 1 korzec hreczki
- na żywność: pół korca żyta, pół korca hreczki, pół korca jęczmienia i 2 korce kartofli
dom nr 31
Kazimierz Marcinków z żoną i pasierb - razem dusz 3
2ga familia - syn tegoż Jaśko Marcinków z żoną, dzieci 4 - razem dusz 6
3cia familia - drugi syn Jan Marcinków z żoną - razem dusz 2 (tu być może jakiś błąd z imionami, bo wychodzi dwóch żyjących synów Janów u tej samej osoby)

Zwierzęta w gospodarstwie: 5 koni, 4 sztuki bydła, 6 owiec i 3 świnie.

W ramach pomocy dla pogorzelców otrzymali od dominium:
- na zasiew: 1 korzec jęczmienia, 2 korce owsa, 2 korce kartofli, 1 korzec hreczki
- na żywność: pół korca żyta, pół korca hreczki, pół korca jęczmienia i 2 korce kartofli
dom nr 32
Iwan Denysiuk z żoną, dzieci 2 - razem dusz 4
2ga familia - syn Hryć Denysiuk z żoną - razem dusz 2

Zwierzęta w gospodarstwie: 4 konie, 3 sztuki bydła, 4 owce i 2 świnie.

W ramach pomocy dla pogorzelców otrzymali od dominium:
- na zasiew: 1 korzec jęczmienia, 2 korce owsa, 2 korce kartofli, 1 korzec hreczki
- na żywność: pół korca żyta, pół korca hreczki, pół korca jęczmienia i 2 korce kartofli
dom nr 33
Błażko Olejnik z żoną, dzieci 5 - razem dusz 7

Zwierzęta w gospodarstwie: 4 konie, 3 sztuki bydła, 2 owce i 1 świnia

W ramach pomocy dla pogorzelców otrzymali od dominium:
- na zasiew: 1 korzec jęczmienia, 2 korce owsa, 2 korce kartofli, 1 korzec hreczki
- na żywność: pół korca żyta, pół korca hreczki, pół korca jęczmienia i 2 korce kartofli
dom nr 34
Michał Buła z żoną, dzieci 4 - razem dusz 6
2ga familia - brat Stefan Buła z żoną, dzieci 3 - razem dusz 5

Zwierzęta w gospodarstwie: 4 konie, 3 sztuki bydła, 7 owiec, 2 świnie oraz pszczoły - 3 ule.

W ramach pomocy dla pogorzelców otrzymali od dominium:
- na zasiew: 2 korce kartofli
- na żywność: nic
dom nr 35
Paweł Sierociuk z żoną, dzieci 3 - razem dusz 5
2ga familia - matka tegoż z dziećmi 3 - razem dusz 4

Zwierzęta w gospodarstwie: 2 konie, 2 sztuki bydła i 3 świnie.

W ramach pomocy dla pogorzelców otrzymali od dominium:
- na zasiew: 1 korzec jęczmienia, 2 korce owsa, 2 korce kartofli, 1 korzec hreczki
- na żywność: pół korca żyta, pół korca hreczki, pół korca jęczmienia i 2 korce kartofli
dom nr 36
Jaśko Zając z żoną, dzieci 7 - razem dusz 9
2ga familia - syn Marcin Zając z żoną i siostrą - razem dusz 3

Zwierzęta w gospodarstwie: 5 koni, 4 sztuki bydła, 4 owce i 3 świnie.

W ramach pomocy dla pogorzelców otrzymali od dominium:
- na zasiew: 1 korzec jęczmienia, 2 korce owsa, 2 korce kartofli, 1 korzec hreczki
- na żywność: pół korca żyta, pół korca hreczki, pół korca jęczmienia i 2 korce kartofli
dom nr 37
Jędrzej Zaleski z żoną, dzieci 2 - razem dusz 4
2ga familia - syn Szymek Zaleski z żoną - razem dusz 2

Zwierzęta w gospodarstwie: 6 koni, 4 sztuki bydła, 9 owiec i 5 świń.

W ramach pomocy dla pogorzelców otrzymali od dominium:
- na zasiew: 1 korzec jęczmienia, 2 korce owsa, 2 korce kartofli, 1 korzec hreczki (w dokumencie adnotacja, że Jędrzej Zaleski zamiast 1 korca hreczki wziął 1 korzec średniego żyta)
- na żywność: pół korca żyta, pół korca hreczki, pół korca jęczmienia i 2 korce kartofli
dom nr 38
Paweł Buła z żoną, dzieci 6 - razem dusz 8

Zwierzęta w gospodarstwie: 2 konie i 3 świnie.

W ramach pomocy dla pogorzelców otrzymali od dominium:
- na zasiew: 1 korzec jęczmienia, 2 korce owsa, 2 korce kartofli, 1 korzec hreczki
- na żywność: pół korca żyta, pół korca hreczki, pół korca jęczmienia i 2 korce kartofli
dom nr 39
Marcin Raróg z żoną, dzieci 7 - razem dusz 9
2ga familia - synowiec Kuba Mazur z żoną, dzieci 2 - razem dusz 4
3cia familia - matka z dwoma siostrami - razem dusz 3

Zwierzęta w gospodarstwie: 6 koni, 3 sztuki bydła, 7 owiec, 2 świnie oraz pszczoły - 7 uli.

W ramach pomocy dla pogorzelców otrzymali od dominium:
- na zasiew: 1 korzec jęczmienia, 2 korce owsa, 2 korce kartofli, 1 korzec hreczki
- na żywność: pół korca żyta, pół korca hreczki, pół korca jęczmienia i 2 korce kartofli
dom nr 40
Peter Baran z żoną, dzieci 3 - razem dusz 5

Zwierzęta w gospodarstwie: 3 sztuki bydła, 5 owiec i 1 świnia.

To gospodarstwo nie otrzymało żadnej pomocy dla pogorzelców od dominium.
dom nr 41
Kuba Prasoła z żoną, dzieci 3 - razem dusz 5

Zwierzęta w gospodarstwie: 1 sztuka bydła, 4 owce i 1 świnia.

To gospodarstwo nie otrzymało żadnej pomocy dla pogorzelców od dominium.
dom nr 42
Stefan Podhaniuk z żoną, dzieci 2 - razem dusz 4

W tym gospodarstwie nie było żadnych zwierząt domowych.

To gospodarstwo nie otrzymało żadnej pomocy dla pogorzelców od dominium.
dom nr 43
Józef Dec z żoną, dzieci 1 - razem dusz 3

Zwierzęta w gospodarstwie: 1 sztuka bydła i 2 owce.

To gospodarstwo nie otrzymało żadnej pomocy dla pogorzelców od dominium.
dom nr 44
Wawryk Czapla z żoną, dzieci 3 - razem dusz 5
2ga familia - syn Jaśko Czapla z żoną, dzieci 2 - razem dusz 4

Zwierzęta w gospodarstwie: 1 sztuka bydła, 5 owiec i 1 świnia.

W ramach pomocy dla pogorzelców otrzymali od dominium:
- na zasiew: 2 korce kartofli
- na żywność: pół korca żyta, pół korca hreczki, pół korca jęczmienia i 2 korce kartofli
dom nr 45
Łuć Borecki z żoną, dzieci 3 - razem dusz 5

Zwierzęta w gospodarstwie: 1 sztuka bydła i 2 świnie.

W ramach pomocy dla pogorzelców otrzymali od dominium:
- na zasiew: 2 korce kartofli
- na żywność: pół korca żyta, pół korca hreczki, pół korca jęczmienia i 2 korce kartofli
dom nr 46
Marcin Góral z żoną, dzieci 3, siostra 1, brat 1 - razem dusz 7

Zwierzęta w gospodarstwie: 2 sztuki bydła, 2 owce i 1 świnia.

W ramach pomocy dla pogorzelców otrzymali od dominium:
- na zasiew: 2 korce kartofli
- na żywność: pół korca żyta, pół korca hreczki, pół korca jęczmienia i 2 korce kartofli
Ogółem dusz: 373


Razem trzymali w gospodarstwach: 182 konie, 160 sztuk bydła, 225 owiec, 124 świnie oraz 71 uli z pszczołami.

Łącznie w okolicach 4 marca 1842, wydano pogorzelcom z Bukowiny:
- na zasiew: 27 korców jęczmienia, 53 korce owsa, 77 korców kartofli i 29 korców hreczki
- na żywność: 19 i pół korców żyta, 19 i pół korców hreczki, 19 i pół korców jęczmienia i 80 korców kartofli

Na dokumencie jest adnotacja, że wcześniej, dnia 7 grudnia 1841, rozdysponowano wśród pogorzelców 104 korce kartofli.