Dochody z Milna około 1814 roku
Dodane przez Remek dnia Stycznia 21 2016 14:09:23
(źródło: Fassya Prowentu rocznego dóbr Milna wraz z przysiółkiem Gontowa zwanym z Masy Załozieckiej przez Licytacyą zakupionych i w moc Dekretu Wysokiego C. K. Sądu Szlacheckiego Lwowskiego pod dniem 4 July [1]814 No 13181 wydanego na rzecz Jaśnie Wielmożnego Ignacego Morskiego w Dziedzictwo.)


Cyrkuł Złoczowski, Państwo Milno

Fassya
Prowentu rocznego dóbr Milna wraz z przysiółkiem Gontowa zwanym z Masy Załozieckiej przez Licytacyą zakupionych i w moc Dekretu Wysokiego C. K. Sądu Szlacheckiego Lwowskiego pod dniem 4 July [1]814 No 13181 wydanego na rzecz Jaśnie Wielmożnego Ignacego Morskiego w Dziedzictwo.


Wieś Milno


Z cząstek Krasowieczyzna, Podliski, Bukowina i Kamionka zwanych złożona ma w sobie prowentu rocznego:

Pańszczyzny Ciągłej na rok dni 10368 z tych potrąca się na dziesięcinę Kościołowi Załozieckiemu podług Erekcyi dni 1036 1/2 zostaje 9331 1/2 dzień a krajcarów 6 rachując wynosi 933 florenów i 9 krajcarów.

Pańszczyzny pieszej na rok dni 2654 z tych po wytrąceniu dziesięciny Kościołowi podług Erekcyi dni 265 1/2, zostaje 2388 1/2 dzień a 4 krajcary czyli 159 florenów i 14 krajcarów.

Szarwarki czyli dnie pomocne w niepewnej liczbie określone, gdy podług najwyższych przepisów do utrzymania tylko dróg, mostów i grobel są przeznaczone, z tej Intraty wyłączają się.

Osypu Owsa korcy 65 a Krajcarów 30 - 32 gloreny i 30 krajcarów.

Kapłonów dannych sztuk 64 a krajcarów 6 - 5 florenów i 24 krajcary.

Kur dannych sztuk 298 a krajcarów 4 - 19 florenów i 52 krajcary.

Jaj dannych sztuk 3299 po Szelągu po No 1 czyli 1/6 krajcara sztuka wynosi 9 florenów 10 krajcarów.

Motków powinnych sztuk 151 i 1/2 z pańskiego przędziwa przez rok uprzędzonych a 6 krajcarów - 15 florenów i 9 krajcarów.

Dziesięciny Pszczelnej z proporcyi trzechletniej to jest roku 1811, 1812 i 1813 wziętej wynosi na rok pni 41 a floreny 2 czyni - 82 floreny.

Oczkowego od Pszczół na dziesięcinę nie zachodzących - 6 florenów i 9 krajcarów.

Gostynnego od Owiec i Świń biorąc średnią proporcją z lat 3 to jest 1811, 1812, i 1813 wyniosi na jeden rok razem 25 florenów i 7 i 4/8 krajcara.

Jałowiczego z Wybranieckim rocznie 28 florenów i 45 krajcarów.

Arendy za Wyszynk trunków rocznie florenów 1000, z tych potrąciwszy czopowe florenów 389 krajcarów 24 zostaje 610 florenów 36 krajcarów.

Summa Milna 1928 florenów i 5 i 1/2 krajcarów

Wytrąciwszy na Expensa Ekonomiczne rocznie 10/1000 od powyższej Summy 192 floreny i 48 i 1/2 krajcarów

Zostaje czystej Intraty podług tej Fassyi 1735 florenów i 17 krajcarów.
Wieś Gontowa


Pańszczyzny ciągłej na rok dni 1144, z tych potrąca się na dziesięcinę Kościołowi Załozieckiemu podług Erekcyi 114 zostaje 1029 1/2 dzień a 6 krajcarów rachując wynosi 107 florenów i 57 krajcarów.

Pańszczyzny pieszej na rok dni 152, z tych po wytraceniu dziesięciny Kościołowi podług Erekcyi dni 15 zostaje 137 każdy a 4 krajcary rachując czyni 9 florenów i 8 krajcarów.

Szarwarki czyli dni pomocne w niepewnej liczbie określone gdy podług najwyższych przepisów do utrzymania dróg, mostów i grobel są przeznaczone, z tej Intraty wyłączają się.

Kur dannych sztuk 24 a 4 krajcary czyni 1 floren 36 krajcarów.

Jaj dannych sztuk 252 po Szelągu po Nro 1 czyli 1/6 krajcara - 58 i 1/2 krajcarów.

Motków powinnych sztuk 23 z pańskiego przędziwa przez rok uprzędzonych a 6 krajcarów - 2 floreny 18 krajcarów.

Dziesięciny pszczelnej z proporcji trzechletniej to jest roku 1811, 1812 et 1813 wziętej wynosi na jeden Rok pni 6 a floreny 2 - 12 florenów.

Oczkowego od Pszczół na dziesięcinę niezachodzących - 1 floren i 17 krajcarów.

Gostynnego od Owiec i Świń biorąc średnią proporcją z lat 3 to jest 1811, 1812, 1813, wynosi rocznie 3 floreny i 7 i 1/2 krajcarów.

Jałowiczego z Wybranieckim rocznie 45 krajcarów.

Arendy za Wyszynk Trunków rocznie florenów 400 po wytrąceniuu Czopowego florenów 62 krajcarów 42 zostaje 337 florenów i 18 krajcarów.

Summa Gontowy 471 florenów i 25 krajcarów.

Wytrąciwszy na Expensa Ekonomiczne rocznie 10/100 od powyższej Summy 47 florenów i 8 i 1/2 krajcarów

Zostaje czystej Intraty podług tej Fassyi 424 floreny i 16 i 1/2 krajcarów.